MSF İçinde WMAP Tarama

Estimated read time 5 min read

WMAP, kullanıcılara geniş imkanlar sağlayan bir web uygulama zafiyet tarama aracıdır. Orijinal olarak sqlmap programından türemiştir. Bu yazıda, Metasploit içerisine entegre edilen WMAP kullanımını göreceğiz.

wmap Yükleme

Öncelikle workspace -a wmap komutuyla yeni bir veri tabanı oluşturalım. Ardından load wmap komutuyla eklentiyi yükleyelim.

msf > workspace -a wmap
[*] Added workspace: wmap
msf > workspace 
 default
 metas3
* wmap
msf > load wmap

.-.-.-..-.-.-..---..---.
| | | || | | || | || |-'
`-----'`-'-'-'`-^-'`-'
[WMAP 1.5.1] === et [ ] metasploit.com 2012
[*] Successfully loaded plugin: wmap

help komutuyla, wmap eklentisinin sağladığı komutları görüntüleyelim.

msf > help

wmap Commands
=============

  Command    Description
  -------    -----------
  wmap_modules Manage wmap modules
  wmap_nodes  Manage nodes
  wmap_run   Test targets
  wmap_sites  Manage sites
  wmap_targets Manage targets
  wmap_vulns  Display web vulns

...snip...

wmap_sites Ayarlama

Web uygulama taramasına başlamadan önce, hedef URL adresini -a parametresiyle wmap_sites tablosuna eklememiz gerekiyor. Ardından wmap_sites -l komutunu verirseniz, kayıtlı URL adreslerini görebilirsiniz.

msf > wmap_sites -h
[*] Usage: wmap_targets [options]
	-h    Display this help text
	-a [url] Add site (vhost,url)
	-l    List all available sites
	-s [id]  Display site structure (vhost,url|ids) (level)

	
msf > wmap_sites -a http://172.16.194.172
[*] Site created.
msf > wmap_sites -l
[*] Available sites
===============

   Id Host      Vhost      Port Proto # Pages # Forms
   -- ----      -----      ---- ----- ------- -------
   0  172.16.194.172 172.16.194.172 80  http  0    0

wmap_targets Ayarlama

wmap_sites tabloları, kayıt tutan bir tablodur. İleride kullanabileceğiniz adresleri listeler. Taramanın gerçekleştirileceği adresi wmap_targets tablosuna -t parametresiyle ayarlamamız gerekiyor.

msf > wmap_targets -h
[*] Usage: wmap_targets [options]
	-h 		Display this help text
	-t [urls]	Define target sites (vhost1,url[space]vhost2,url) 
	-d [ids]	Define target sites (id1, id2, id3 ...)
	-c 		Clean target sites list
	-l 		List all target sites


msf > wmap_targets -t http://172.16.194.172/mutillidae/index.php

Modüllerde, yaptığımız değişken ayarlarını nasıl show options ile kontrol ediyorsak, aynen bu şekilde wmap_targets -l komutu ile taranacak hedeflerin listesini kontrol edebiliriz.

msf > wmap_targets -l
[*] Defined targets
===============

   Id Vhost      Host      Port SSL  Path
   -- -----      ----      ---- ---  ----
   0  172.16.194.172 172.16.194.172 80  false	/mutillidae/index.php

wmap_run Çalıştırma

wmap_run -e komutu, eklentiyi çalıştıracak ve taramayı başlatacaktır. Yardım için -h parametresini kullanabilirsiniz. wmap_run -e komutunun hangi modülleri kullanacağını görmek için -t parametresi kullanılabilir.

msf > wmap_run -h
[*] Usage: wmap_run [options]
	-h            Display this help text
	-t            Show all enabled modules
	-m [regex]        Launch only modules that name match provided regex.
	-p [regex]        Only test path defined by regex.
	-e [/path/to/profile]   Launch profile modules against all matched targets.
	             (No profile file runs all enabled modules.)

msf > wmap_run -t

[*] Testing target:
[*] 	Site: 192.168.1.100 (192.168.1.100)
[*] 	Port: 80 SSL: false
[*] ============================================================
[*] Testing started. 2012-01-16 15:46:42 -0500
[*] 
=[ SSL testing ]=
[*] ============================================================
[*] Target is not SSL. SSL modules disabled.
[*] 
=[ Web Server testing ]=
[*] ============================================================
[*] Loaded auxiliary/admin/http/contentkeeper_fileaccess ...
[*] Loaded auxiliary/admin/http/tomcat_administration ...
[*] Loaded auxiliary/admin/http/tomcat_utf8_traversal ...
[*] Loaded auxiliary/admin/http/trendmicro_dlp_traversal ...
..snip...

msf >

Taramayı başlatmak için wmap_run -e komutunu kullandığınızda tarama başlayacaktır.

msf > wmap_run -e
[*] Using ALL wmap enabled modules.
[-] NO WMAP NODES DEFINED. Executing local modules
[*] Testing target:
[*] 	Site: 172.16.194.172 (172.16.194.172)
[*] 	Port: 80 SSL: false
============================================================
[*] Testing started. 2012-06-27 09:29:13 -0400
[*] 
=[ SSL testing ]=
============================================================
[*] Target is not SSL. SSL modules disabled.
[*] 
=[ Web Server testing ]=
============================================================
[*] Module auxiliary/scanner/http/http_version

[*] 172.16.194.172:80 Apache/2.2.8 (Ubuntu) DAV/2 ( Powered by PHP/5.2.4-2ubuntu5.10 )
[*] Module auxiliary/scanner/http/open_proxy
[*] Module auxiliary/scanner/http/robots_txt


..snip...
..snip...
..snip...


[*] Module auxiliary/scanner/http/soap_xml
[*] Path: /
[*] Server 172.16.194.172:80 returned HTTP 404 for /. Use a different one.
[*] Module auxiliary/scanner/http/trace_axd
[*] Path: /
[*] Module auxiliary/scanner/http/verb_auth_bypass
[*] 
=[ Unique Query testing ]=
============================================================
[*] Module auxiliary/scanner/http/blind_sql_query
[*] Module auxiliary/scanner/http/error_sql_injection
[*] Module auxiliary/scanner/http/http_traversal
[*] Module auxiliary/scanner/http/rails_mass_assignment
[*] Module exploit/multi/http/lcms_php_exec
[*] 
=[ Query testing ]=
============================================================
[*] 
=[ General testing ]=
============================================================
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Launch completed in 212.01512002944946 seconds.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
[*] Done.

Sonuçları Görüntüleme

Tarama tamamlandığında, bulunan zafiyetleri görmek için wmap_vulns -l komutunu verebilirsiniz.

msf > wmap_vulns -l
[*] + [172.16.194.172] (172.16.194.172): scraper /
[*] 	scraper Scraper
[*] 	GET Metasploitable2 - Linux
[*] + [172.16.194.172] (172.16.194.172): directory /dav/
[*] 	directory Directory found.
[*] 	GET Res code: 200
[*] + [172.16.194.172] (172.16.194.172): directory /cgi-bin/
[*] 	directory Directoy found.
[*] 	GET Res code: 403

...snip...

msf >

vulns komutu, bulunan zafiyetlerin detaylarını gösterecektir.

msf > vulns
[*] Time: 2012-01-16 20:58:49 UTC Vuln: host=172.16.2.207 port=80 proto=tcp name=auxiliary/scanner/http/options refs=CVE-2005-3398,CVE-2005-3498,OSVDB-877,BID-11604,BID-9506,BID-9561

msf >

Örnek çıktıda görüldüğü gibi refs=CVE-2005-3398,CVE-2005-3498,OSVDB-877,BID-11604,BID-9506,BID-9561 bölümünde bulunan zafiyetin referans ismi rapor edilmektedir. Bu noktadan sonra detaylı bilgi toplama ve bu zafiyet hakkında araştırma yapmamız gerekmektedir.