MSF İçinde Servis Tarama

Estimated read time 3 min read

Metasploit Framework içerisinde, belirli Portlarda çalışan servisleri bulmak ve bunların versiyon numaralarını tespit etmek için bir takım modüller bulunur. nmap ile yapılan servis taraması gibi bir takım bilgi toplama faaliyetlerinde bunları kullanabilirsiniz.

SSH Servisi

Aşağıdaki örnekte, önceden bir tarama yaptığımız ve iki farklı IP adresinde ssh servisinin çalıştığı bulunmuştur.

msf > services -p 22 -c name,port,proto

Services
========

host      name port proto
----      ---- ---- -----
172.16.194.163 ssh  22  tcp
172.16.194.172 ssh  22  tcp

Şimdi bu servislerin hangi sürüm SSH çalıştırdıklarını keşfedelim. Bunun için auxiliary/scanner/ssh/ssh_version isimli modülü kullanacağız.

msf > use auxiliary/scanner/ssh/ssh_version

msf auxiliary(ssh_version) > set RHOSTS 172.16.194.163 172.16.194.172
RHOSTS => 172.16.194.163 172.16.194.172

msf auxiliary(ssh_version) > show options

Module options (auxiliary/scanner/ssh/ssh_version):

  Name   Current Setting        Required Description
  ----   ---------------        -------- -----------
  RHOSTS  172.16.194.163 172.16.194.172 yes    The target address range or CIDR identifier
  RPORT  22               yes    The target port
  THREADS 1               yes    The number of concurrent threads
  TIMEOUT 30               yes    Timeout for the SSH probe


msf auxiliary(ssh_version) > run

[*] 172.16.194.163:22, SSH server version: SSH-2.0-OpenSSH_5.3p1 Debian-3ubuntu7
[*] Scanned 1 of 2 hosts (050% complete)
[*] 172.16.194.172:22, SSH server version: SSH-2.0-OpenSSH_4.7p1 Debian-8ubuntu1
[*] Scanned 2 of 2 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed

Sonuç çıktısında görebileceğiniz gibi SSH sürüm numaraları tespit edilmiştir.

FTP Servisi

Yanlış yapılandırılmış FTP servislerinin zayıf yanları kullanılarak sisteme erişim sağlanabilir. Herhangi bir IP adresinde 21 numaralı Portun açık olduğunu görürseniz, orada çalışan FTP servisinin Anonymous girişe izin verip vermediğini kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Aşağıdaki örnekte, ftp_version modülü kullanılmaktadır. Tek bir IP adresi taranacağından, THREADS değişkeni 1 olarak ayarlanmıştır.

Öncelikle, services tablomuzdaki ilgilerden 21 Numaralı portun açık olduğu IP adreslerini listeleyelim.

msf > services -p 21 -c name,proto

Services
========

host      name proto
----      ---- -----
172.16.194.172 ftp  tcp

Ardından, auxiliary/scanner/ftp/ftp_version modülünü kullanalım.

msf > use auxiliary/scanner/ftp/ftp_version 

msf auxiliary(ftp_version) > set RHOSTS 172.16.194.172
RHOSTS => 172.16.194.172

msf auxiliary(anonymous) > show options
Module options (auxiliary/scanner/ftp/anonymous):

  Name   Current Setting   Required Description
  ----   ---------------   -------- -----------
  FTPPASS mozilla@example.com no    The password for the specified username
  FTPUSER anonymous      no    The username to authenticate as
  RHOSTS  172.16.194.172    yes    The target address range or CIDR identifier
  RPORT  21          yes    The target port
  THREADS 1          yes    The number of concurrent threads

msf auxiliary(anonymous) > run

[*] 172.16.194.172:21 Anonymous READ (220 (vsFTPd 2.3.4))
[*] Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed

Görüldüğü gibi, çok kısa zamanda SSH ve FTP servisleri hakkında bilgiler topladık. Metasploit Framework içerisinde bunlara benzer oldukça fazla keşif modülü bulunmaktadır. Vakit ayırıp listeyi incelemenizde fayda var. Yaklaşık sayıyı aşağıdaki çıktıda görebilirsiniz.

msf > use auxiliary/scanner/
Display all 485 possibilities? (y or n)