MSF İçinde Port Tarama

Estimated read time 9 min read

Bu yazımızda, Metasploit içerisinde sağlanan Port tarama modüllerine kısaca bakacağız. Nmap ve diğer port tarama seçeneklerinin yanında, Metasploit tarafından sağlanan Port tarama modüllerinin, kullanıcıya ne gibi esneklikler sağladığını göreceğiz.

Metasploit İçinde Port Tarama

Tarayıcılar ve hemen hemen tüm auxiliary modülleri RHOST yerine RHOSTS değişkenini kullanırlar. RHOSTS değişkeni farklı formatlarda girilebilen IP aralıkları alabilir.

 • IP Aralıkları (192.168.1.20-192.168.1.30)
 • CIDR Gösterimi (192.168.1.0/24),
 • Çoklu format (192.168.1.0/24, 192.168.3.0/24),
 • Bis dosyadan IP adresleri (file:/tmp/hostlist.txt). Her satırda 1 IP olmalı

THREADS

Metasploit içerisinde kullanılan tarama modüllerinin içinde THREADS isimli bir değişken bulunur. Bu değişken, tarama esnasında kaç kanaldan denemenin çalıştırılacağını belirlememizi sağlar. THREADS değişkeni varsayılan olarak 1 değerine ayarlıdır. Bu değeri arttırdığınızda tarama hızlanır. Taramanın hızlanması, işlerin çabuklaşması için faydalı olsa da bir takım kısıtlamaları bulunmaktadır. Aşağıdaki listede THREADS değişkeni ile ilgili tavsiyeleri dikkate almalısınız.

 • MSF programı Win32 sistemlerde çalışıyorsa THREADS değerini 16 ve altında ayarlayın.
 • MSF programı Cygwin sistemde çalışıyorsa THREADS değerini 200 ve altında ayarlayın
 • MSF programı Unix-like sistemde çalışıyorsa THREADS değerini 256 yapabilirsiniz.

Nmap & db_nmap

Metasploit içerisinde bildiğiniz klasik nmap komutunu kullanabileceğiniz gibi db_nmap komutunu da kullanabilirsiniz. db_nmap komutunu kullandığınızda bulunan sonuçlar otomatik olarak hosts tablolarına aktarılır. nmap ile tarama yaptığınızda, sonuçları -oA parametresiyle sonradan kullanmak için (xml, grepable ve normal) formatlarda bir dosyaya kaydederseniz, o dosyayı Metasplot içerisine db_import komutuyla alabilirsiniz.

Aşağıda, nmap komutunun kullanımına bir örnek görebilirsiniz. İşletim sisteminin komut satırından nmap komutunu kullanabileceğiniz gibi msf > komut satırından da nmap kullanılabilir. Örnekteki nmap komutu, sonuçları subnet_1 isimli dosyalara kaydedecektir. Bu dosyaları isterseniz Metasploit’ed aktarabilirsiniz. Bunun yerine db_nmap -v -sV 192.168.1.0/24 komutunu verirseniz, sonuçlar otomatik olarak hosts tablosuna kayıt edilir.

msf > nmap -v -sV 192.168.1.0/24 -oA subnet_1
[*] exec: nmap -v -sV 192.168.1.0/24 -oA subnet_1

Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2009-08-13 19:29 MDT
NSE: Loaded 3 scripts for scanning.
Initiating ARP Ping Scan at 19:29
Scanning 101 hosts [1 port/host]
...
Nmap done: 256 IP addresses (16 hosts up) scanned in 499.41 seconds
Raw packets sent: 19973 (877.822KB) | Rcvd: 15125 (609.512KB)

Port Tarama

Port tarama için sadece nmap veya db_nmap kullanmak zorunda değilsiniz. Metasploit içerisinde başka bir takım Port tarama modülleri de bulunmaktadır. Bunları search portscan komutuyla listeletebilirsiniz.

msf > search portscan

Matching Modules
================

  Name                   Disclosure Date Rank  Description
  ----                   --------------- ----  -----------
  auxiliary/scanner/natpmp/natpmp_portscan          normal NAT-PMP External Port Scanner
  auxiliary/scanner/portscan/ack               normal TCP ACK Firewall Scanner
  auxiliary/scanner/portscan/ftpbounce            normal FTP Bounce Port Scanner
  auxiliary/scanner/portscan/syn               normal TCP SYN Port Scanner
  auxiliary/scanner/portscan/tcp               normal TCP Port Scanner
  auxiliary/scanner/portscan/xmas              normal TCP "XMas" Port Scanner

Şimdi nmap ile yapılmış bir tarama ve Metasploit içinde auxiliary/scanner/portscan/syn tarama modülü ile yapılmış tarama sonuçlarını karşılaştıralım.

nmap SYN Tarama sonuçları

msf > cat subnet_1.gnmap | grep 80/open | awk '{print $2}'
[*] exec: cat subnet_1.gnmap | grep 80/open | awk '{print $2}'

192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.10
192.168.1.109
192.168.1.116
192.168.1.150

Metasploit SYN Modülü Tarama ve Sonuçları

msf > use auxiliary/scanner/portscan/syn
msf auxiliary(syn) > show options

Module options (auxiliary/scanner/portscan/syn):

  Name    Current Setting Required Description
  ----    --------------- -------- -----------
  BATCHSIZE 256       yes    The number of hosts to scan per set
  DELAY   0        yes    The delay between connections, per thread, in milliseconds
  INTERFACE          no    The name of the interface
  JITTER   0        yes    The delay jitter factor (maximum value by which to +/- DELAY) in milliseconds.
  PORTS   1-10000     yes    Ports to scan (e.g. 22-25,80,110-900)
  RHOSTS           yes    The target address range or CIDR identifier
  SNAPLEN  65535      yes    The number of bytes to capture
  THREADS  1        yes    The number of concurrent THREADS
  TIMEOUT  500       yes    The reply read timeout in milliseconds

msf auxiliary(syn) > set INTERFACE eth0
INTERFACE => eth0
msf auxiliary(syn) > set PORTS 80
PORTS => 80
msf auxiliary(syn) > set RHOSTS 192.168.1.0/24
RHOSTS => 192.168.1.0/24
msf auxiliary(syn) > set THREADS 50
THREADS => 50
msf auxiliary(syn) > run

[*] TCP OPEN 192.168.1.1:80
[*] TCP OPEN 192.168.1.2:80
[*] TCP OPEN 192.168.1.10:80
[*] TCP OPEN 192.168.1.109:80
[*] TCP OPEN 192.168.1.116:80
[*] TCP OPEN 192.168.1.150:80
[*] Scanned 256 of 256 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed

Metasploit auxiliary/scanner/portscan/syn modülü ile yukarıda yaptığımız taramanın hosts tablosuna kaydedildiğini biliyoruz. Şimdi bu sonuçları kullanarak TCP taraması yapalım. Aktif olan bir modülün ihtiyacı olan IP bilgileri RHOSTS değişkenine, hosts tablosundan hosts -R komutuyla aktarıldığını hatırlayın.

msf > use auxiliary/scanner/portscan/tcp
msf auxiliary(tcp) > show options

Module options (auxiliary/scanner/portscan/tcp):

  Name     Current Setting Required Description
  ----     --------------- -------- -----------
  CONCURRENCY 10        yes    The number of concurrent ports to check per host
  DELAY    0        yes    The delay between connections, per thread, in milliseconds
  JITTER    0        yes    The delay jitter factor (maximum value by which to +/- DELAY) in milliseconds.
  PORTS    1-10000     yes    Ports to scan (e.g. 22-25,80,110-900)
  RHOSTS            yes    The target address range or CIDR identifier
  THREADS   1        yes    The number of concurrent THREADS
  TIMEOUT   1000       yes    The socket connect timeout in milliseconds

msf auxiliary(tcp) > hosts -R

Hosts
=====

address     mac        name os_name os_flavor os_sp purpose info comments
-------     ---        ---- ------- --------- ----- ------- ---- --------
172.16.194.172 00:0C:29:D1:62:80    Linux  Ubuntu      server     

RHOSTS => 172.16.194.172

msf auxiliary(tcp) > show options

Module options (auxiliary/scanner/portscan/tcp):

  Name     Current Setting Required Description
  ----     --------------- -------- -----------
  CONCURRENCY 10        yes    The number of concurrent ports to check per host
  FILTER            no    The filter string for capturing traffic
  INTERFACE           no    The name of the interface
  PCAPFILE           no    The name of the PCAP capture file to process
  PORTS    1-1024      yes    Ports to scan (e.g. 22-25,80,110-900)
  RHOSTS    172.16.194.172  yes    The target address range or CIDR identifier
  SNAPLEN   65535      yes    The number of bytes to capture
  THREADS   10        yes    The number of concurrent THREADS
  TIMEOUT   1000       yes    The socket connect timeout in milliseconds

msf auxiliary(tcp) > run

[*] 172.16.194.172:25 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:23 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:22 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:21 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:53 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:80 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:111 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:139 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:445 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:514 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:513 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:512 - TCP OPEN
[*] Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(tcp) > 

İşletim sisteminde nmap yüklü olmayan bilgisayarlar için, Metasploit tarama modülleri büyük kolaylık sağlar.

SMB Versiyon Taraması

Yaptığımız SYN ve TCP taramalarında bir kısım IP adreslerinin açık olduğunu ve 445 numaralı Portların aktif olduğunu gördüğümüzü farz edelim. Bu durumda Windows için smb ve Linux için samba olarak ifade edilen taramayı kullanabiliriz.

msf > use auxiliary/scanner/smb/smb_version
msf auxiliary(smb_version) > set RHOSTS 192.168.1.200-210
RHOSTS => 192.168.1.200-210
msf auxiliary(smb_version) > set THREADS 11
THREADS => 11
msf auxiliary(smb_version) > run

[*] 192.168.1.209:445 is running Windows 2003 R2 Service Pack 2 (language: Unknown) (name:XEN-2K3-FUZZ) (domain:WORKGROUP)
[*] 192.168.1.201:445 is running Windows XP Service Pack 3 (language: English) (name:V-XP-EXPLOIT) (domain:WORKGROUP)
[*] 192.168.1.202:445 is running Windows XP Service Pack 3 (language: English) (name:V-XP-DEBUG) (domain:WORKGROUP)
[*] Scanned 04 of 11 hosts (036% complete)
[*] Scanned 09 of 11 hosts (081% complete)
[*] Scanned 11 of 11 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed

Şimdi tekrar hosts komutunu verirseniz, en son yapılan smb tarama sonuçlarının da tabloya ilave edildiğini görebilirsiniz.

msf auxiliary(smb_version) > hosts

Hosts
=====

address    mac name os_name      os_flavor os_sp purpose info comments
-------    --- ---- -------      --------- ----- ------- ---- --------
192.168.1.201       Microsoft Windows XP     SP3  client     
192.168.1.202       Microsoft Windows XP     SP3  client     
192.168.1.209       Microsoft Windows 2003 R2  SP2  server

Idle Tarama

Nmap tarafından kullanıcıya sağlanan tarama türlerinden bir tanesi de Idle taramadır. Bir ağda, boşta bulunan bir bilgisayar bulunur ve onun IP numarası üzerinden ağda bulunan diğer IP adresleri taranır. Öncelikle Idle tarama için kullanılacak bir IP adresi bulmalıyız. Bunu bulmak için auxiliary/scanner/ip/ipidseq modülünü kullanalım.

msf > use auxiliary/scanner/ip/ipidseq
msf auxiliary(ipidseq) > show options

Module options (auxiliary/scanner/ip/ipidseq):

  Name    Current Setting Required Description
  ----    --------------- -------- -----------
  INTERFACE          no    The name of the interface
  RHOSTS           yes    The target address range or CIDR identifier
  RPORT   80        yes    The target port
  SNAPLEN  65535      yes    The number of bytes to capture
  THREADS  1        yes    The number of concurrent THREADS
  TIMEOUT  500       yes    The reply read timeout in milliseconds

msf auxiliary(ipidseq) > set RHOSTS 192.168.1.0/24
RHOSTS => 192.168.1.0/24
msf auxiliary(ipidseq) > set THREADS 50
THREADS => 50
msf auxiliary(ipidseq) > run

[*] 192.168.1.1's IPID sequence class: All zeros
[*] 192.168.1.2's IPID sequence class: Incremental!
[*] 192.168.1.10's IPID sequence class: Incremental!
[*] 192.168.1.104's IPID sequence class: Randomized
[*] 192.168.1.109's IPID sequence class: Incremental!
[*] 192.168.1.111's IPID sequence class: Incremental!
[*] 192.168.1.114's IPID sequence class: Incremental!
[*] 192.168.1.116's IPID sequence class: All zeros
[*] 192.168.1.124's IPID sequence class: Incremental!
[*] 192.168.1.123's IPID sequence class: Incremental!
[*] 192.168.1.137's IPID sequence class: All zeros
[*] 192.168.1.150's IPID sequence class: All zeros
[*] 192.168.1.151's IPID sequence class: Incremental!
[*] Auxiliary module execution completed

Çıktıda görülen IP adresleri Idle Tarama için kullanılabilir. aşağıdaki örnekte, 192.168.1.109 IP adresi zombie olarak kullanılmıştır ve onun üzerinden sistemdeki başka bir IP (192.168.1.114) adresine Port taraması gerçekleştirilmiştir.

msf auxiliary(ipidseq) > nmap -PN -sI 192.168.1.109 192.168.1.114
[*] exec: nmap -PN -sI 192.168.1.109 192.168.1.114

Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2009-08-14 05:51 MDT
Idle scan using zombie 192.168.1.109 (192.168.1.109:80); Class: Incremental
Interesting ports on 192.168.1.114:
Not shown: 996 closed|filtered ports
PORT STATE SERVICE
135/tcp open msrpc
139/tcp open netbios-ssn
445/tcp open microsoft-ds
3389/tcp open ms-term-serv
MAC Address: 00:0C:29:41:F2:E8 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.56 seconds

Bu tarama sonucunda bulunan açık portlar ve servisler çıktıda görülebilir. Aynı işlemi, db_nmap komutuyla da yapabilirsiniz.