Açıklamalı C++ Hello World

Estimated read time 1 min read

Başlangıç ​​seviyesindekiler için en basit C++ programını anlatmaya çalıştık.

#include <iostream>

int main() {
    std::cout << "Hello, World!" << std::endl;
    return 0;
}

Verilen kod konsola “Hello World!” yazdıran basit bir C++ programıdır.

İlk satır, #include <iostream> iostream standart kütüphanesini içeren bir önişlemci yönergesidir. Bu kütüphane giriş/çıkış işlemlerine izin verir.

Bir sonraki kısım main fonksiyondur. C++’da programın yürütülmesi main fonksiyonun çalışmasıyla başlar. int main(), main fonksiyonun bir tamsayı değeri döndüreceğini gösterir.

Fonksiyonun içinde bulunan std::cout << "Hello, World!" << std::endl; ifadesi  “Hello World!” dizesini ekrana yazdırmak için kullanılır. 

Son olarak main fonksiyonu return 0; ile biter. Bu ifade programdan çıkıp işletim sistemine 0 durumunu geri döndürmesine neden olur. main, 0 değerinin döndürülmesi genellikle programın hatasız olarak başarılı bir şekilde çalıştığını gösterir.