20 Örnek İle Netstat Komutu

Estimated read time 7 min read

Netstat (network statistics) komut satırından ağ bağlantılarını kontrol etmeye yarayan yardımcı bir programdır. Gelen ve giden bağlantılarla birlikte rotalama tablolarını da görmemizi sağlar. Ağ kartlarına ait istatistiklerle beraber sisteminizdeki açık Portları kontrol etmenize yardımcı olur.

Aşağıda, netstat komutuna ait 20 farklı örnek gösterilmiştir. netstat -h komutuyla yardım dokümanını görüntüleyebilirsiniz. CentOS vb. dağıtımlarda net-tools paketi kullanım dışı bırakıldığından netstat programını bulamayabilirsiniz. netstat yerine ss komutunu da kullanabilirsiniz.

Şimdi, sırayla örneklere bakalım.

1. TCP ve UDP Protokolünde Dinleme Yapan Tüm Portlar

netstat -a | more

Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address     Foreign Address     State
tcp    0   0 *:sunrpc       *:*           LISTEN
tcp    0   52 192.168.0.2:ssh    192.168.0.1:egs     ESTABLISHED
tcp    1   0 192.168.0.2:59292   www.gov.com:http    CLOSE_WAIT
tcp    0   0 localhost:smtp    *:*           LISTEN
tcp    0   0 *:59482        *:*           LISTEN
udp    0   0 *:35036        *:*
udp    0   0 *:npmp-local     *:*
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags    Type    State     I-Node Path
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   16972 /tmp/orbit-root/linc-76b-0-6fa08790553d6
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   17149 /tmp/orbit-root/linc-794-0-7058d584166d2
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   17161 /tmp/orbit-root/linc-792-0-546fe905321cc
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   15938 /tmp/orbit-root/linc-74b-0-415135cb6aeab

2. Sadece TCP Portları Listeleme

netstat -at

Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address     Foreign Address  State
tcp    0   0 *:ssh         *:*        LISTEN
tcp    0   0 localhost:ipp     *:*        LISTEN
tcp    0   0 localhost:smtp     *:*        LISTEN
tcp    0   52 192.168.0.2:ssh    192.168.0.1:egs  ESTABLISHED
tcp    1   0 192.168.0.2:59292   www.gov.com:http  CLOSE_WAIT

3. UDP Portları Listeleme

netstat -au

Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address    Foreign Address  State
udp    0   0 *:35036       *:*
udp    0   0 *:npmp-local     *:*
udp    0   0 *:mdns        *:*

4. Dinleme Yapan Tüm Bağlantıları Listeleme

netstat -l

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address    Foreign Address   State
tcp    0   0 *:sunrpc      *:*         LISTEN
tcp    0   0 *:58642       *:*         LISTEN
tcp    0   0 *:ssh        *:*         LISTEN
udp    0   0 *:35036       *:*
udp    0   0 *:npmp-local    *:*
Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags    Type    State     I-Node Path
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   16972 /tmp/orbit-root/linc-76b-0-6fa08790553d6
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   17149 /tmp/orbit-root/linc-794-0-7058d584166d2
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   17161 /tmp/orbit-root/linc-792-0-546fe905321cc
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   15938 /tmp/orbit-root/linc-74b-0-415135cb6aeab

5. TCP Dinleme Yapan Portları Listeleme

netstat -lt

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address State
tcp    0   0 *:dctp           *:*       LISTEN
tcp    0   0 *:mysql           *:*       LISTEN
tcp    0   0 *:sunrpc          *:*       LISTEN
tcp    0   0 *:munin           *:*       LISTEN
tcp    0   0 *:ftp            *:*       LISTEN
tcp    0   0 localhost.localdomain:ipp  *:*       LISTEN
tcp    0   0 localhost.localdomain:smtp *:*       LISTEN
tcp    0   0 *:http           *:*       LISTEN
tcp    0   0 *:ssh            *:*       LISTEN
tcp    0   0 *:https           *:*       LISTEN

6. UDP Dinleme Yapan Portları Listeleme

netstat -lu

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address  State
udp    0   0 *:39578           *:*
udp    0   0 *:meregister        *:*
udp    0   0 *:vpps-qua         *:*
udp    0   0 *:openvpn          *:*
udp    0   0 *:mdns           *:*
udp    0   0 *:sunrpc          *:*
udp    0   0 *:ipp            *:*
udp    0   0 *:60222           *:*
udp    0   0 *:mdns           *:*

7. UNIX Protokolünde Dinleme Yapan Portları Listeleme

netstat -lx

Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags    Type    State     I-Node Path
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   4171  @ISCSIADM_ABSTRACT_NAMESPACE
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   5767  /var/run/cups/cups.sock
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   7082  @/tmp/fam-root-
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   6157  /dev/gpmctl
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   6215  @/var/run/hald/dbus-IcefTIUkHm
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   6038  /tmp/.font-unix/fs7100
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   6175  /var/run/avahi-daemon/socket
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   4157  @ISCSID_UIP_ABSTRACT_NAMESPACE
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   60835836 /var/lib/mysql/mysql.sock
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   4645  /var/run/audispd_events
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   5136  /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   6216  @/var/run/hald/dbus-wsUBI30V2I
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   5517  /var/run/acpid.socket
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   5531  /var/run/pcscd.comm

8. İstatistikleri Protokole Göre Görüntüleme

netstat -s

Ip:
2461 total packets received
0 forwarded
0 incoming packets discarded
2431 incoming packets delivered
2049 requests sent out
Icmp:
0 ICMP messages received
0 input ICMP message failed.
ICMP input histogram:
1 ICMP messages sent
0 ICMP messages failed
ICMP output histogram:
destination unreachable: 1
Tcp:
159 active connections openings
1 passive connection openings
4 failed connection attempts
0 connection resets received
1 connections established
2191 segments received
1745 segments send out
24 segments retransmited
0 bad segments received.
4 resets sent
Udp:
243 packets received
1 packets to unknown port received.
0 packet receive errors
281 packets sent

9. TCP Protokol İstatistiklerini Gösterme

netstat -st

Tcp:
2805201 active connections openings
1597466 passive connection openings
1522484 failed connection attempts
37806 connection resets received
1 connections established
57718706 segments received
64280042 segments send out
3135688 segments retransmited
74 bad segments received.
17580 resets sent

10. UDP Protokol İstatistiklerini Gösterme

netstat -su

Udp:
1774823 packets received
901848 packets to unknown port received.
0 packet receive errors
2968722 packets sent

11. PID Numarasıyla Portu Kullanan Servisi Görüntüleme

netstat -tp

Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address     Foreign Address  State    PID/Program name
tcp    0   0 192.168.0.2:ssh    192.168.0.1:egs  ESTABLISHED 2179/sshd
tcp    1   0 192.168.0.2:59292   www.gov.com:http  CLOSE_WAIT 1939/clock-applet

12. Promiscuous Mod Görüntüleme

netstat -ac 5 | grep tcp

tcp    0   0 *:sunrpc          *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:58642           *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:ssh            *:*             LISTEN
tcp    0   0 localhost:ipp        *:*             LISTEN
tcp    0   0 localhost:smtp       *:*             LISTEN
tcp    1   0 192.168.0.2:59447      www.gov.com:http      CLOSE_WAIT
tcp    0   52 192.168.0.2:ssh       192.168.0.1:egs       ESTABLISHED
tcp    0   0 *:sunrpc          *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:ssh            *:*             LISTEN
tcp    0   0 localhost:ipp        *:*             LISTEN
tcp    0   0 localhost:smtp       *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:59482           *:*             LISTEN

13. Kernel IP Rotalamayı Görüntüleme

netstat -r

Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags  MSS Window irtt Iface
192.168.0.0   *        255.255.255.0  U     0 0     0 eth0
link-local   *        255.255.0.0   U     0 0     0 eth0
default     192.168.0.1   0.0.0.0     UG    0 0     0 eth0

14. Ağ Kartın Veri Aktarımlarını Görüntüleme

netstat -i
Kernel Interface table
Iface    MTU Met  RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR  TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
eth0    1500  0   4459   0   0   0   4057   0   0   0 BMRU
lo    16436  0    8   0   0   0    8   0   0   0 LRU

15. Kernel Ağ Arayüz Tablosunu Görüntüleme

netstat -ie

Kernel Interface table
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:B4:DA:21
inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20c:29ff:feb4:da21/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:4486 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4077 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2720253 (2.5 MiB) TX bytes:1161745 (1.1 MiB)
Interrupt:18 Base address:0x2000
lo    Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:480 (480.0 b) TX bytes:480 (480.0 b)

16. IPv4 ve IPv6 Bilgilerini Görüntüleme

netstat -g

IPv6/IPv4 Group Memberships
Interface    RefCnt Group
--------------- ------ ---------------------
lo       1   all-systems.mcast.net
eth0      1   224.0.0.251
eth0      1   all-systems.mcast.net
lo       1   ff02::1
eth0      1   ff02::202
eth0      1   ff02::1:ffb4:da21
eth0      1   ff02::1

17. Netstat Bilgilerini Sürekli Görüntüleme

netstat -c

Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       State
tcp    0   0 tecmint.com:http  sg2nlhg007.shr.prod.s:36944 TIME_WAIT
tcp    0   0 tecmint.com:http  sg2nlhg010.shr.prod.s:42110 TIME_WAIT
tcp    0  132 tecmint.com:ssh  115.113.134.3.static-:64662 ESTABLISHED
tcp    0   0 tecmint.com:http  crawl-66-249-71-240.g:41166 TIME_WAIT
tcp    0   0 localhost.localdomain:54823 localhost.localdomain:smtp TIME_WAIT
tcp    0   0 localhost.localdomain:54822 localhost.localdomain:smtp TIME_WAIT
tcp    0   0 tecmint.com:http  sg2nlhg010.shr.prod.s:42091 TIME_WAIT
tcp    0   0 tecmint.com:http  sg2nlhg007.shr.prod.s:36998 TIME_WAIT

18. Desteklenmeyen ve Yapılandırılmamış Adres Türleri

netstat --verbose

netstat: no support for `AF IPX' on this system.
netstat: no support for `AF AX25' on this system.
netstat: no support for `AF X25' on this system.
netstat: no support for `AF NETROM' on this system.

19. Dinleme Yapan Programları Listelemek

netstat -ap | grep http

tcp    0   0 *:http           *:*             LISTEN   9056/httpd
tcp    0   0 *:https           *:*             LISTEN   9056/httpd
tcp    0   0 tecmint.com:http  sg2nlhg008.shr.prod.s:35248 TIME_WAIT  -
tcp    0   0 tecmint.com:http  sg2nlhg007.shr.prod.s:57783 TIME_WAIT  -
tcp    0   0 tecmint.com:http  sg2nlhg007.shr.prod.s:57769 TIME_WAIT  -
tcp    0   0 tecmint.com:http  sg2nlhg008.shr.prod.s:35270 TIME_WAIT  -
tcp    0   0 tecmint.com:http  sg2nlhg009.shr.prod.s:41637 TIME_WAIT  -
tcp    0   0 tecmint.com:http  sg2nlhg009.shr.prod.s:41614 TIME_WAIT  -
unix 2   [ ]     STREAM   CONNECTED   88586726 10394/httpd

20. Sistem Özetini ve Açık UDP / TCP Portları Görme

netstat -tulpn

netstat -tulpn
(Not all processes could be identified, non-owned process info
 will not be shown, you would have to be root to see it all.)
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address  State    PID/Program name
tcp    0   0 127.0.1.1:53      0.0.0.0:*     LISTEN   -        
tcp    0   0 127.0.0.1:631      0.0.0.0:*     LISTEN   -        
tcp    0   0 0.0.0.0:445       0.0.0.0:*     LISTEN   -        
tcp    0   0 0.0.0.0:139       0.0.0.0:*     LISTEN   -        
tcp6    0   0 :::445         :::*       LISTEN   -        
tcp6    0   0 :::139         :::*       LISTEN   -        
udp    0   0 0.0.0.0:631       0.0.0.0:*           -        
udp    0   0 0.0.0.0:5353      0.0.0.0:*           8706/chrome --disab
udp    0   0 0.0.0.0:5353      0.0.0.0:*           -        
udp    0   0 0.0.0.0:36671      0.0.0.0:*           -        
udp    0   0 127.0.1.1:53      0.0.0.0:*           -        
udp    0   0 0.0.0.0:68       0.0.0.0:*           -        
udp    0   0 192.168.1.2:123     0.0.0.0:*           -        
udp    0   0 127.0.0.1:123      0.0.0.0:*           -        
udp    0   0 0.0.0.0:123       0.0.0.0:*           -        
udp    0   0 192.168.1.255:137    0.0.0.0:*           -        
udp    0   0 192.168.1.2:137     0.0.0.0:*           -        
udp    0   0 0.0.0.0:137       0.0.0.0:*           -        
udp    0   0 192.168.1.255:138    0.0.0.0:*           -        
udp    0   0 192.168.1.2:138     0.0.0.0:*           -        
udp    0   0 0.0.0.0:138       0.0.0.0:*           -        
udp    0   0 0.0.0.0:45208      0.0.0.0:*           -        
udp6    0   0 :::5353         :::*             8706/chrome --disab
udp6    0   0 :::5353         :::*             -        
udp6    0   0 :::59535        :::*             -        
udp6    0   0 fe80::7c42:9730:43f:123 :::*             -        
udp6    0   0 :::123         :::*             -