Metasploit Framework Kurulum

Estimated read time 5 min read

Metasploit Framework sızma testlerinde ve güvenlik testlerinde kullanılan bir yazılımdır. Rapid7 firması tarafından geliştirilen yazılımın Pro sürümü, ücretli olarak dağıtılmakta ve görsel arayüz desteği bulunmaktadır.

Metasploit Framework Kali vb. dağıtımlarda kurulu olarak gelmektedir. Kali kullanmıyor olsanız bile kendi Linux dağıtımınıza kurulum yapabilisiniz. Bu yazıda Community sürümü olan ve komut satırından çalışan ücretsiz sürümü kurmayı inceleyeceğiz. Anlatımda kullanılan komutların Ubuntu temelli tüm dağıtımlarda çalışacağı tahmin edilmektedir. Biz testlerimizi ve denemeyi Linux Mint 18.1 Cinnamon Linux dağıtımında gerçekleştirdik.

Linux Mint Güncelleyelim:

Aşağıdaki komutlar ile Linux güncelenecek ve tekrar başlatılacaktır.

sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade -y
reboot

MSF Framework Kuralım:

Rapid7 tarafından sağlanan aşağıdaki kurulum script kodları gerekli tüm işlemleri yapacaktır.

!!! Bu tür script kodları güvenli olmayan kaynaklardan indirmeniz tavsiye edilmez.

Aşağıdaki komut root yetkileriyle çalıştırılmalıdır.

cd
sudo su
curl https://raw.githubusercontent.com/rapid7/metasploit-omnibus/master/config/templates/metasploit-framework-wrappers/msfupdate.erb > msfinstall && \
 chmod 755 msfinstall && \
 ./msfinstall

İşlem başladığında ekran aşağıdaki gibi devam edecektir.

 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 5394 100 5394  0   0  9248   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 9252
Updating package cache..OK
Checking for and installing update..
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
 metasploit-framework
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 176 MB of archives.
After this operation, 431 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://downloads.metasploit.com/data/...[176 MB]

Yukarıdaki komut, Rapid7 APT Deposunu sisteme ekleyecek ve gerekli paketleri yükleyecektir.

Kurulumdan sonra exit komutuyla root yetkilerinden normal kullanıcı yetkilerine dönün. Komut satırındaki # işareti $ şekline dönmelidir.

umut-X550JX umut # exit
umut@umut-X550JX ~ $

İlk çalıştırma:

Komut satırında msfconsole komutunu çalıştırın ve veri tabanı oluşturun: Would you like to use and setup a new database (recommended)? sorusunu yes olarak cevaplayın.

user@mint ~ $ msfconsole

 

 ** Welcome to Metasploit Framework Initial Setup **

   Please answer a few questions to get started.

 Would you like to use and setup a new database (recommended)? yes

 Creating database at /home/user/.msf4/db

 Starting database at /home/user/.msf4/db

 Creating database users

 Creating initial database schema

 

 ** Metasploit Framework Initial Setup Complete **

İşler yolunda gitmişse (ki eminim gidecektir) aşağıdaki örneğe benzer bir ekran sizi karşılayacaktır.

                         
   ,      ,
  /       \
  ((__---,,,---__))
   (_) O O (_)_________
     \ _ /      |\
     o_o \  M S F  | \
        \  _____ | *
        |||  WW|||
        |||   |||


    =[ metasploit v4.14.17-dev-            ]
+ -- --=[ 1647 exploits - 945 auxiliary - 291 post    ]
+ -- --=[ 486 payloads - 40 encoders - 9 nops       ]
+ -- --=[ Free Metasploit Pro trial: http://r-7.co/trymsp ]

msf > 

Veri tabanına bağlantıyı kontrol edelim.

msfdb status komutu ile veri tabanı bağlantısını kontrol edebilirsiniz.

msf > msfdb status
[*] exec: msfdb status

Database started at /home/umut/.msf4/db
msf > 

Birkaç dakika içerisinde veri tabanı exploit indeksini oluşturacaktır. Ardından search komutuyla exploit aramasını daha hızlı yapabileceksiniz.

Örneğin, samba ile ilgili bir exploit arayacaksanız aşağıdaki search sambakomutu işinize yarayabilir.

msf > search samba

Matching Modules
================

  Name                      Disclosure Date Rank    Description
  ----                      --------------- ----    -----------
  auxiliary/admin/smb/samba_symlink_traversal           normal   Samba Symlink Directory Traversal
  auxiliary/dos/samba/lsa_addprivs_heap              normal   Samba lsa_io_privilege_set Heap Overflow
  auxiliary/dos/samba/lsa_transnames_heap             normal   Samba lsa_io_trans_names Heap Overflow
  auxiliary/dos/samba/read_nttrans_ea_list             normal   Samba read_nttrans_ea_list Integer Overflow
  auxiliary/scanner/rsync/modules_list               normal   List Rsync Modules
  auxiliary/scanner/smb/smb_uninit_cred              normal   Samba _netr_ServerPasswordSet Uninitialized Credential State
  exploit/freebsd/samba/trans2open        2003-04-07    great   Samba trans2open Overflow (*BSD x86)
  exploit/linux/samba/chain_reply         2010-06-16    good    Samba chain_reply Memory Corruption (Linux x86)
  exploit/linux/samba/lsa_transnames_heap     2007-05-14    good    Samba lsa_io_trans_names Heap Overflow
  exploit/linux/samba/setinfopolicy_heap     2012-04-10    normal   Samba SetInformationPolicy AuditEventsInfo Heap Overflow
  exploit/linux/samba/trans2open         2003-04-07    great   Samba trans2open Overflow (Linux x86)
  exploit/multi/samba/nttrans           2003-04-07    average  Samba 2.2.2 - 2.2.6 nttrans Buffer Overflow
  exploit/multi/samba/usermap_script       2007-05-14    excellent Samba "username map script" Command Execution
  exploit/osx/samba/lsa_transnames_heap      2007-05-14    average  Samba lsa_io_trans_names Heap Overflow
  exploit/osx/samba/trans2open          2003-04-07    great   Samba trans2open Overflow (Mac OS X PPC)
  exploit/solaris/samba/lsa_transnames_heap    2007-05-14    average  Samba lsa_io_trans_names Heap Overflow
  exploit/solaris/samba/trans2open        2003-04-07    great   Samba trans2open Overflow (Solaris SPARC)
  exploit/unix/misc/distcc_exec          2002-02-01    excellent DistCC Daemon Command Execution
  exploit/unix/webapp/citrix_access_gateway_exec 2010-12-21    excellent Citrix Access Gateway Command Execution
  exploit/windows/fileformat/ms14_060_sandworm  2014-10-14    excellent MS14-060 Microsoft Windows OLE Package Manager Code Execution
  exploit/windows/http/sambar6_search_results   2003-06-21    normal   Sambar 6 Search Results Buffer Overflow
  exploit/windows/license/calicclnt_getconfig   2005-03-02    average  Computer Associates License Client GETCONFIG Overflow
  exploit/windows/smb/group_policy_startup    2015-01-26    manual   Group Policy Script Execution From Shared Resource
  post/linux/gather/enum_configs                  normal   Linux Gather Configurations

Metasploit Framework çok sık güncelleme almaktadır. Paket deposu sisteminize eklendiğinden apt update ile veya msfconsole içerisinden msfupdate komutu ile güncelleyebilirsiniz.