Kotlin için Temel ifadeler

Estimated read time 2 min read

Programlama dokümanlarını okuduğunuzda bazen kavramların karıştığını farkedersiniz. Kotlin Programlama Dili Temel terminolojisini başlangıçta öğrenmeliyiz.

  • Bir program, birbiri ardına öngörülebilir bir şekilde yürütülen bir dizi talimattır (statements -deyimler olarak adlandırılır). Sıralı akış, ifadelerin yazıldığı sırayla, yani yukarıdan aşağıya, birbiri ardına yürütüldüğü en yaygın ve anlaşılır durumdur;
  • statement komut: (veya bir programlama ifadesi), yürütülecek tek bir komuttur (bir metni yazdırmak gibi);
  • expressionifade: , tek bir değer üreten bir kod parçasıdır (örneğin, 2*2 bir ifadedir);
  • BlockKod Bloğu: bir çift kaşlı ayraç {…} içine alınmış sıfır veya daha fazla ifade grubudur; programımız tek bir bloktan oluşmaktadır;
  • keywordanahtar kelime: programlama dilinde özel bir anlamı olan bir kelimedir. Anahtar kelimelerin adları değiştirilemez;
  • Bir identifierbelirteç :(veya bir isim), programcı tarafından bir şeyi tanımlamak için yazılan bir kelimedir;
  • CommentYorum: program yürütülürken göz ardı edilen bir metin parçasıdır – yalnızca kodun bir bölümünü açıklar. Yorumlar // ile başlar;
  • WhitespaceBoşluk: boş bir alan, sekme veya yeni satırdır; programda kelimeleri ayırmak ve okunabilirliği arttırmak için kullanılır.

Credit: https://hyperskill.org/