MSF İçinde VNC Server Tarama

Estimated read time 2 min read

Bazen sistem yöneticileri, kurdukları servislerin güvenlik ayarlarını yapmayı eksik bırakırlar. Klasik yapılan hatalardan bir tanesi de ağda çalışan servislerin guest olarak tabir edilen kullanıcılara kapatılmamasıdır. VNC Server, bir bilgisayara uzaktan bağlanılmasını sağlayan servistir.

Aşağıdaki örnekte, belli bir IP aralığında çalışan ve parolasız erişime izin verilen VNC Server olup olmadığını arayan modül kullanılmıştır. Bu modüle Metasploit Framework içinde VNC Authentication None Scanner adı verilmektedir.

Sistem yöneticisi iseniz, servislerinizi yapılandırırken, bu tür açıkları sürekli arayan birileri olduğunu aklınızdan çıkartmamalısınız.

msf auxiliary(vnc_none_auth) > use auxiliary/scanner/vnc/vnc_none_auth
msf auxiliary(vnc_none_auth) > show options

Module options:

  Name   Current Setting Required Description
  ----   --------------- -------- -----------
  RHOSTS          yes    The target address range or CIDR identifier
  RPORT  5900       yes    The target port
  THREADS 1        yes    The number of concurrent threads

msf auxiliary(vnc_none_auth) > set RHOSTS 192.168.1.0/24
RHOSTS => 192.168.1.0/24
msf auxiliary(vnc_none_auth) > set THREADS 50
THREADS => 50
msf auxiliary(vnc_none_auth) > run

[*] 192.168.1.121:5900, VNC server protocol version : RFB 003.008
[*] 192.168.1.121:5900, VNC server security types supported : None, free access!
[*] Auxiliary module execution completed

Çıktıda görüldüğü gibi, 192.168.1.121:5900 adresinde VNC Server, parolasız olarak bağlanmaya izin vermektedir.