Metasploit Framework Temel Komutlar

Estimated read time 19 min read

Bu yazımızda, Metasploit Framework içerisinde kullanılan temel komutları inceleyeceğiz. Komutların, başlangıçta çok fazla ve karışık olduğunu düşünebilirsiniz ancak kendinize zaman tanımanızı tavsiye ediyorum. Kullandıkça aşina olacak ve artık otomatik olarak yazar hale geleceksiniz. Komutları yazarken, komutun bir kaç harfini yazıp TAB tuşu ile gerisini otomatik tamamlayabilirsiniz. msfconsole içerisinde komut ve klasör yolu tamamlama, aynen Linux komut satırındaki gibi çalışır.

back

use komutunu kullanarak seçtiğiniz bir modülü aktif ettiğinizde, modülü kullanmaktan vazgeçebilirsiniz. Bu durumda, bir üst klasöre geri gelmek istediğinizde kullanılır. Teknik olarak çok gerekli değildir çünkü bulunduğunuz modülün içinde de yeni modül seçtiğinizde o modülden çıkmış olusunuz.

msf auxiliary(ms09_001_write) > back
msf >

banner

Rastgele seçilen bir banner görüntüler.

msf > banner
 _                          _
/   /     __             _  __ /_/ __
| | / | _____        ___  _____ | | /  _  
| | /| | | ___ |- -|  /  / __ | -__/ | || | || | |- -|
|_|  | | | _|__ | |_ / - __  | |  | | __/| | | |_
   |/ |____/ ___/ / \___/  /   __|  |_ ___

Frustrated with proxy pivoting? Upgrade to layer-2 VPN pivoting with
Metasploit Pro -- type 'go_pro' to launch it now.

    =[ metasploit v4.11.4-2015071402          ]
+ -- --=[ 1467 exploits - 840 auxiliary - 232 post    ]
+ -- --=[ 432 payloads - 37 encoders - 8 nops       ]

check

Bu komutu her exploit desteklemese de ne işe yaradığını açıklayalım. Bir modül seçtiniz ve hedef sistemde uygulamadan önce işe yarayıp yaramayacağını merak ediyorsunuz. Gerekli ayarları set komutuyla yaptıktan sonra check komutuyla ön test yapabilirsiniz.

msf exploit(ms08_067_netapi) > show options

Module options (exploit/windows/smb/ms08_067_netapi):

  Name   Current Setting Required Description
  ----   --------------- -------- -----------
  RHOST  172.16.194.134  yes    The target address
  RPORT  445       yes    Set the SMB service port
  SMBPIPE BROWSER     yes    The pipe name to use (BROWSER, SRVSVC)

Exploit target:

  Id Name
  -- ----
  0  Automatic Targeting

msf exploit(ms08_067_netapi) > check

[*] Verifying vulnerable status... (path: 0x0000005a)
[*] System is not vulnerable (status: 0x00000000)
[*] The target is not exploitable.
msf exploit(ms08_067_netapi) >

color

msfconsole içinden alacağınız çıktı ve bilgilerin renklendirilmesini sağlar.

msf > color
Usage: color >'true'|'false'|'auto'>

Enable or disable color output.

connect

Küçük bir telnet veya netcat programıdır diyebiliriz. SSL desteği vardır ve dosya gönderme vb. işlemleri yapabilirsiniz. Kulanmak için, bağlanmak istediğiniz IP adresini ve port numarasını belirtmeniz durumunda msfconsole içerisinden uzak bilgisayara ulaşabilirsiniz.

msf > connect 192.168.1.1 23
[*] Connected to 192.168.1.1:23
DD-WRT v24 std (c) 2008 NewMedia-NET GmbH
Release: 07/27/08 (SVN revision: 10011)
DD-WRT login:

connect komutu ile ilgili detaylı seçeneklerini -h parametresiyle görebilirsiniz.

msf > connect -h
Usage: connect [options] 

Communicate with a host, similar to interacting via netcat, taking advantage of
any configured session pivoting.

OPTIONS:

  -C    Try to use CRLF for EOL sequence.
  -P <opt> Specify source port.
  -S <opt> Specify source address.
  -c <opt> Specify which Comm to use.
  -h    Help banner.
  -i <opt> Send the contents of a file.
  -p <opt> List of proxies to use.
  -s    Connect with SSL.
  -u    Switch to a UDP socket.
  -w <opt> Specify connect timeout.
  -z    Just try to connect, then return.

msf >

edit

Aktif olarak seçilmiş modülün kodlarında değişiklik yapmak isterseniz edit komutuyla metin editörünü açıp gerekli işlemleri yapabilirsiniz. Varsayılan olarak Vim editör açılacaktır.

msf exploit(ms10_061_spoolss) > edit
[*] Launching /usr/bin/vim /usr/share/metasploit-framework/modules/exploits/windows/smb/ms10_061_spoolss.rb

##
# This module requires Metasploit: http//metasploit.com/download
# Current source: https://github.com/rapid7/metasploit-framework
##

require 'msf/core'
require 'msf/windows_error'

class Metasploit3 > Msf::Exploit::Remote
 Rank = ExcellentRanking

 include Msf::Exploit::Remote::DCERPC
 include Msf::Exploit::Remote::SMB
 include Msf::Exploit::EXE
 include Msf::Exploit::WbemExec

 def initialize(info = {})

exit

msfconsole’dan çıkmaya yarar.

msf exploit(ms10_061_spoolss) > exit
root@kali:~#

help

Kullanılabilir durumda olan komutların listesini ve kısa açıklamalarını ekrana görüntülemeye yarar.

msf > help

Core Commands
=============

  Command    Description
  -------    -----------
  ?       Help menu
  back     Move back from the current context
  banner    Display an awesome metasploit banner
  cd      Change the current working directory
  color     Toggle color
  connect    Communicate with a host
...snip...

Database Backend Commands
=========================

  Command      Description
  -------      -----------
  creds       List all credentials in the database
  db_connect    Connect to an existing database
  db_disconnect   Disconnect from the current database instance
  db_export     Export a file containing the contents of the database
  db_import     Import a scan result file (filetype will be auto-detected)
...snip...

info

İstediğiniz herhangi bir modül hakkında detaylı bilgileri info komutuyla inceleyebilirsiniz. Herhangi bir modülü kullanmadan önce info komutuyla, modül detaylarını mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz. Sadece isminden hareketle başarılı olamayabilirsiniz.

msf exploit(ms09_050_smb2_negotiate_func_index) > info exploit/windows/smb/ms09_050_smb2_negotiate_func_index 

    Name: Microsoft SRV2.SYS SMB Negotiate ProcessID Function Table Dereference
   Module: exploit/windows/smb/ms09_050_smb2_negotiate_func_index
  Version: 14774
  Platform: Windows
 Privileged: Yes
  License: Metasploit Framework License (BSD)
    Rank: Good

Provided by:
 Laurent Gaffie <laurent.gaffie@gmail.com>
 hdm <hdm@metasploit.com>
 sf <stephen_fewer@harmonysecurity.com>

Available targets:
 Id Name
 -- ----
 0  Windows Vista SP1/SP2 and Server 2008 (x86)

Basic options:
 Name  Current Setting Required Description
 ----  --------------- -------- -----------
 RHOST          yes    The target address
 RPORT 445       yes    The target port
 WAIT  180       yes    The number of seconds to wait for the attack to complete.

Payload information:
 Space: 1024

Description:
 This module exploits an out of bounds function table dereference in 
 the SMB request validation code of the SRV2.SYS driver included with 
 Windows Vista, Windows 7 release candidates (not RTM), and Windows 
 2008 Server prior to R2. Windows Vista without SP1 does not seem 
 affected by this flaw.

References:
 http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS09-050.mspx
 http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=2009-3103
 http://www.securityfocus.com/bid/36299
 http://www.osvdb.org/57799
 http://seclists.org/fulldisclosure/2009/Sep/0039.html
 http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS09-050.mspx

msf exploit(ms09_050_smb2_negotiate_func_index) >

irb

Bu komutu verdiğinizde doğrudan Ruby komut girişimcisine gidersiniz. msfconsole içerisinden Ruby ile script yazmanızı sağlar.

msf > irb
[*] Starting IRB shell...

>> puts "Hello, metasploit!"
Hello, metasploit!
=> nil
>> Framework::Version
=> "4.8.2-2014022601"

jobs

Arka planda çalışır durumdaki modülleri listeleme, kapatma vb. işlemleri listelemenizi sağlar.

msf > jobs -h
Usage: jobs [options]

Active job manipulation and interaction.

OPTIONS:

  -K    Terminate all running jobs.
  -h    Help banner.
  -i <opt> Lists detailed information about a running job.
  -k <opt> Terminate the specified job name.
  -l    List all running jobs.
  -v    Print more detailed info. Use with -i and -l

msf >

kill

Çalışan bir prosesin job id numarasını verdiğiniz takdirde işlemin kapanmasını sağlar.

msf exploit(ms10_002_aurora) > kill 0
Stopping job: 0...

[*] Server stopped.

load

Metasploit klasörlerinden plugin (eklenti) yüklemenizi sağlar. Parametreler, key=val formatında belirtilmelidir.

msf > load
Usage: load <path> [var=val var=val ...]

load komutuyla eklentinin tam yolunu vermezseniz, öncelikle kullanıcı klasörlerine ~/.msf4/plugins bakılır. Orada bulunamaz ise eklenti için metasploit-framework ana klasörlerine /usr/share/metasploit-framework/plugins bakılır.

msf > load pcap_log
[*] PcapLog plugin loaded.
[*] Successfully loaded plugin: pcap_log

loadpath

msfconsole çalışır durumda iken, istediğiniz bir modülü yüklemenizi sağlar.

msf > loadpath /home/secret/modules

Loaded 0 modules.

unload

load komutuyla yüklediğiniz eklentinin sistemden ayrılmasını sağlar.

msf > unload pcap_log
Unloading plugin pcap_log...unloaded.

resource

Bazı modüller, script komutlarının içinden dış kaynaklara atıfta bulunurlar. Örneğin (password dictionary) vb. kaynakları msfconsole içerisinde kullanmak için resource komutunu kullanabilirsiniz.

msf > resource
Usage: resource path1 [path2 ...]
msf > resource karma.rc
[*] Processing karma.rc for ERB directives.
resource (karma.rc_.txt)> db_connect postgres:toor@127.0.0.1/msfbook
resource (karma.rc_.txt)> use auxiliary/server/browser_autopwn
...snip...

Bu tür resource dosyaları, işlerinizi oldukça hızlandırabilir. msfconsole dışından, msfconsole resource dosyası göndermek için -r parametresini kullanabilirsiniz.

root@kali:~# echo version > version.rc
root@kali:~# msfconsole -r version.rc

 _                          _
/   /     __             _  __ /_/ __
| | / | _____        ___  _____ | | /  _  
| | /| | | ___ |- -|  /  / __ | -__/ | || | || | |- -|
|_|  | | | _|__ | |_ / - __  | |  | | __/| | | |_
   |/ |____/ ___/ / \___/  /   __|  |_ ___

Frustrated with proxy pivoting? Upgrade to layer-2 VPN pivoting with
Metasploit Pro -- type 'go_pro' to launch it now.

    =[ metasploit v4.8.2-2014021901 [core:4.8 api:1.0] ]
+ -- --=[ 1265 exploits - 695 auxiliary - 202 post ]
+ -- --=[ 330 payloads - 32 encoders - 8 nops   ]

[*] Processing version.rc for ERB directives.
resource (version.rc)> version
Framework: 4.8.2-2014022601
Console : 4.8.2-2014022601.15168
msf >

route

route komutu, hedef bilgisayardaki iletişimin rotasını değiştirmeye yarar. adddelete ve list seçenekleri bulunur. Komuta subnetnetmaskgateway parametrelerini göndermeniz gerekir.

meterpreter > route -h
Usage: route [-h] command [args]

Hedef bilgisayarda meterpreter session açtığınızda route komutunu parametresiz olarak verirseniz mevcut iletişim tablosunu görebilirsiniz.

Supported commands:

  add  [subnet] [netmask] [gateway]
  delete [subnet] [netmask] [gateway]
  list

meterpreter >
meterpreter > route

Network routes
==============

  Subnet      Netmask     Gateway
  ------      -------     -------
  0.0.0.0     0.0.0.0     172.16.1.254
  127.0.0.0    255.0.0.0    127.0.0.1
  172.16.1.0    255.255.255.0  172.16.1.100
  172.16.1.100   255.255.255.255 127.0.0.1
  172.16.255.255  255.255.255.255 172.16.1.100
  224.0.0.0    240.0.0.0    172.16.1.100
  255.255.255.255 255.255.255.255 172.16.1.100

search

msfconsole içerisinde arama yapmanızı sağlar. Basitçe aradığınız herhangi bir ifadeyi yazabileceğiniz gibi parametreler sayesinde aramayı daraltmanız da mümkündür.

msf > search usermap_script

Matching Modules
================

  Name                Disclosure Date Rank    Description
  ----                --------------- ----    -----------
  exploit/multi/samba/usermap_script 2007-05-14    excellent Samba "username map script" Command Execution

msf >

help

Anahtar kelimeleri kullanarak aramalarınızı çeşitlendirebilirsiniz.

msf > help search
Usage: search [keywords]

Keywords:
 name   : Modules with a matching descriptive name
 path   : Modules with a matching path or reference name
 platform : Modules affecting this platform
 type   : Modules of a specific type (exploit, auxiliary, or post)
 app    : Modules that are client or server attacks
 author  : Modules written by this author
 cve    : Modules with a matching CVE ID
 bid    : Modules with a matching Bugtraq ID
 osvdb   : Modules with a matching OSVDB ID

msf >

name

“name” anahtar kelimesi ile arama.

msf > search name:mysql

Matching Modules
================

  Name                        Disclosure Date Rank    Description
  ----                        --------------- ----    -----------
  auxiliary/admin/mysql/mysql_enum                  normal   MySQL Enumeration Module
  auxiliary/admin/mysql/mysql_sql                   normal   MySQL SQL Generic Query
  auxiliary/analyze/jtr_mysql_fast                  normal   John the Ripper MySQL Password Cracker (Fast Mode)
  auxiliary/scanner/mysql/mysql_authbypass_hashdump 2012-06-09    normal   MySQL Authentication Bypass Password Dump
  auxiliary/scanner/mysql/mysql_hashdump               normal   MYSQL Password Hashdump
  auxiliary/scanner/mysql/mysql_login                 normal   MySQL Login Utility
  auxiliary/scanner/mysql/mysql_schemadump              normal   MYSQL Schema Dump
  auxiliary/scanner/mysql/mysql_version                normal   MySQL Server Version Enumeration
  exploit/linux/mysql/mysql_yassl_getname      2010-01-25    good    MySQL yaSSL CertDecoder::GetName Buffer Overflow
  exploit/linux/mysql/mysql_yassl_hello       2008-01-04    good    MySQL yaSSL SSL Hello Message Buffer Overflow
  exploit/windows/mysql/mysql_payload        2009-01-16    excellent Oracle MySQL for Microsoft Windows Payload Execution
  exploit/windows/mysql/mysql_yassl_hello      2008-01-04    average  MySQL yaSSL SSL Hello Message Buffer Overflow
msf >

path

“path” anahtar kelimesi ile modül klasörlerinde arama.

msf > search path:scada

Matching Modules
================

  Name                         Disclosure Date Rank   Description
  ----                         --------------- ----   -----------
  auxiliary/admin/scada/igss_exec_17          2011-03-21    normal  Interactive Graphical SCADA System Remote Command Injection
  exploit/windows/scada/citect_scada_odbc       2008-06-11    normal  CitectSCADA/CitectFacilities ODBC Buffer Overflow
...snip...

platform

“platform” anahtar kelimesi ile arama

msf > search platform:aix

Matching Modules
================

  Name                 Disclosure Date Rank  Description
  ----                 --------------- ----  -----------
  payload/aix/ppc/shell_bind_tcp             normal AIX Command Shell, Bind TCP Inline
  payload/aix/ppc/shell_find_port            normal AIX Command Shell, Find Port Inline
  payload/aix/ppc/shell_interact             normal AIX execve shell for inetd
...snip...

type

“type” anahtar kelimesi ile arama

msf > search type:exploit

Matching Modules
================

  Name                        Disclosure Date Rank  Description
  ----                        --------------- ----  -----------
  post/linux/gather/checkvm                      normal Linux Gather Virtual Environment Detection
  post/linux/gather/enum_cron                     normal Linux Cron Job Enumeration
  post/linux/gather/enum_linux                     normal Linux Gather System Information
...snip...

author

“author” anahtar kelimesi ile yazara göre arama.

msf > search author:dookie

Matching Modules
================

  Name                            Disclosure Date Rank   Description
  ----                            --------------- ----   -----------
  exploit/osx/http/evocam_webserver             2010-06-01    average MacOS X EvoCam HTTP GET Buffer Overflow
  exploit/osx/misc/ufo_ai                  2009-10-28    average UFO: Alien Invasion IRC Client Buffer Overflow Exploit
  exploit/windows/browser/amaya_bdo             2009-01-28    normal  Amaya Browser v11.0 bdo tag overflow
...snip...

multiple

Birden fazla anahtar kelime kriteri girerek arama yapabilirsiniz.

msf > search cve:2011 author:jduck platform:linux

Matching Modules
================

  Name                     Disclosure Date Rank   Description
  ----                     --------------- ----   -----------
  exploit/linux/misc/netsupport_manager_agent 2011-01-08    average NetSupport Manager Agent Remote Buffer Overflow

sessions

sessions komutuyla oturumları yönetebilirsiniz. Oturumlar, kullandığınız her bir modülün o anda aktif olarak faaliyetlerinin organize edildiği işlemleri ifade eder.

msf > sessions -h
Usage: sessions [options]

Active session manipulation and interaction.

OPTIONS:

  -K    Terminate all sessions
  -c <opt> Run a command on the session given with -i, or all
  -d <opt> Detach an interactive session
  -h    Help banner
  -i <opt> Interact with the supplied session ID
  -k <opt> Terminate session
  -l    List all active sessions
  -q    Quiet mode
  -r    Reset the ring buffer for the session given with -i, or all
  -s <opt> Run a script on the session given with -i, or all
  -u <opt> Upgrade a win32 shell to a meterpreter session
  -v    List verbose fields

O anda bulunan tüm session (oturum) listesini görmek için -l parametresini kullanabilirsiniz.

msf exploit(3proxy) > sessions -l

Active sessions
===============

 Id Description  Tunnel
 -- -----------  ------
 1  Command shell 192.168.1.101:33191 -> 192.168.1.104:4444
To interact with a given session, you just need to use the ‘-i’ switch followed by the Id number of the session.

msf exploit(3proxy) > sessions -i 1
[*] Starting interaction with 1...

C:WINDOWSsystem32>

set

set komutu, seçtiğiniz ve use komutuyla aktif hale getirdiğiniz modülün ayarlanması gereken seçenek ve parametrelerini düzenlemek için kullanılır.

msf auxiliary(ms09_050_smb2_negotiate_func_index) > set RHOST 172.16.194.134
RHOST => 172.16.194.134
msf auxiliary(ms09_050_smb2_negotiate_func_index) > show options

Module options (exploit/windows/smb/ms09_050_smb2_negotiate_func_index):

  Name  Current Setting Required Description
  ----  --------------- -------- -----------
  RHOST 172.16.194.134  yes    The target address
  RPORT 445       yes    The target port
  WAIT  180       yes    The number of seconds to wait for the attack to complete.

Exploit target:

  Id Name
  -- ----
  0  Windows Vista SP1/SP2 and Server 2008 (x86)

set komutuyla gerekli ayarlamaları yapabileceğiniz gibi aktif olan modülün kullanabileceği encoders listesini de görmek isteyebilirsiniz.

msf exploit(ms09_050_smb2_negotiate_func_index) > show encoders

Compatible Encoders
===================

  Name          Disclosure Date Rank    Description
  ----          --------------- ----    -----------
  generic/none               normal   The "none" Encoder
  x86/alpha_mixed             low    Alpha2 Alphanumeric Mixedcase Encoder
  x86/alpha_upper             low    Alpha2 Alphanumeric Uppercase Encoder
  x86/avoid_utf8_tolower          manual   Avoid UTF8/tolower
  x86/call4_dword_xor           normal   Call+4 Dword XOR Encoder
  x86/context_cpuid            manual   CPUID-based Context Keyed Payload Encoder
  x86/context_stat             manual   stat(2)-based Context Keyed Payload Encoder
  x86/context_time             manual   time(2)-based Context Keyed Payload Encoder
  x86/countdown              normal   Single-byte XOR Countdown Encoder
  x86/fnstenv_mov             normal   Variable-length Fnstenv/mov Dword XOR Encoder
  x86/jmp_call_additive          normal   Jump/Call XOR Additive Feedback Encoder
  x86/nonalpha               low    Non-Alpha Encoder
  x86/nonupper               low    Non-Upper Encoder
  x86/shikata_ga_nai            excellent Polymorphic XOR Additive Feedback Encoder
  x86/single_static_bit          manual   Single Static Bit
  x86/unicode_mixed            manual   Alpha2 Alphanumeric Unicode Mixedcase Encoder
  x86/unicode_upper            manual   Alpha2 Alphanumeric Unicode Uppercase Encoder

unset

set komutunun tersidir ve bir önceki adımda ayarladığınız parametreyi iptal eder. Ayarladığınız tüm değişkenleri unset all komutuyla iptal edebilirsiniz.

msf > set RHOSTS 192.168.1.0/24
RHOSTS => 192.168.1.0/24
msf > set THREADS 50
THREADS => 50
msf > set

Global
======

 Name   Value
 ----   -----
 RHOSTS  192.168.1.0/24
 THREADS 50

msf > unset THREADS
Unsetting THREADS...
msf > unset all
Flushing datastore...
msf > set

Global
======

No entries in data store.

msf >

setg

Bir modül seçtiniz ve aktif hale getirdiniz. Muhtemelen o modülün RHOST değişkenini ayarlayacaksınız. Bunu set RHOST komutuyla yapabilirsiniz ancak farklı bir modüle geçtiğinizde RHOST değeriniz (Hedef IP) değişmemiş olsa bile önceki modülde yaptığınız ayar, yeni modüle taşınmaz. İşte setg komutuyla bir değişken ayarının, tüm modüllerde aktif halde, tekrar tekrar ayarlamaya gerek kalmadan kullanmanızı sağlar. Bu ayarı kullansanız da son olarak show options komutu ile kontrol yapmanızı tavsiye ediyoruz.

msf > setg LHOST 192.168.1.101
LHOST => 192.168.1.101
msf > setg RHOSTS 192.168.1.0/24
RHOSTS => 192.168.1.0/24
msf > setg RHOST 192.168.1.136
RHOST => 192.168.1.136

save

Tüm ayarlamaları yaptınız ve msfconsole dan çıkmak istiyorsunuz. Tekrar girdiğinizde, önceki ayarlarınızı tekrar kullanmak istiyorsanız save komutunu vererek kayıt edin. Bu sayede zamandan tasarruf edebilirsiniz.

msf > save
Saved configuration to: /root/.msf4/config
msf >

show

show komutunu hiçbir parametre vermeden kullanırsanız metasploit içerisindeki tüm modüllerin listesini görebilirsiniz.

msf > show

Encoders
========

  Name          Disclosure Date Rank    Description
  ----          --------------- ----    -----------
  cmd/generic_sh              good    Generic Shell Variable Substitution Command Encoder
  cmd/ifs                 low    Generic ${IFS} Substitution Command Encoder
  cmd/printf_php_mq            manual   printf(1) via PHP magic_quotes Utility Command Encoder
...snip...

show komutunu aşağıdaki formatlarda da kullanabilirsiniz.

show auxiliary

msf > show auxiliary
Auxiliary
=========

  Name                         Disclosure Date Rank  Description
  ----                         --------------- ----  -----------
  admin/2wire/xslt_password_reset            2007-08-15    normal 2Wire Cross-Site Request Forgery Password Reset Vulnerability
  admin/backupexec/dump                         normal Veritas Backup Exec Windows Remote File Access
  admin/backupexec/registry                       normal Veritas Backup Exec Server Registry Access
...snip...

show exploits

msf > show exploits

Exploits
========

  Name                              Disclosure Date Rank    Description
  ----                              --------------- ----    -----------
  aix/rpc_cmsd_opcode21                     2009-10-07    great   AIX Calendar Manager Service Daemon (rpc.cmsd) Opcode 21 Buffer Overflow
  aix/rpc_ttdbserverd_realpath                  2009-06-17    great   ToolTalk rpc.ttdbserverd _tt_internal_realpath Buffer Overflow (AIX)
  bsdi/softcart/mercantec_softcart                2004-08-19    great   Mercantec SoftCart CGI Overflow
...snip...

show payloads

msf > show payloads

Payloads
========

  Name                       Disclosure Date Rank  Description
  ----                       --------------- ----  -----------
  aix/ppc/shell_bind_tcp                      normal AIX Command Shell, Bind TCP Inline
  aix/ppc/shell_find_port                      normal AIX Command Shell, Find Port Inline
  aix/ppc/shell_interact                      normal AIX execve shell for inetd
...snip...
msf exploit(ms08_067_netapi) > show payloads

Compatible Payloads
===================

  Name                       Disclosure Date Rank  Description
  ----                       --------------- ----  -----------
  generic/custom                          normal Custom Payload
  generic/debug_trap                        normal Generic x86 Debug Trap
  generic/shell_bind_tcp                      normal Generic Command Shell, Bind TCP Inline
...snip...

show options komutu, aktif olan modülün seçeneklerini ve ayarlanabilecek değişkenlerini gösterir.

msf exploit(ms08_067_netapi) > show options

Module options:

  Name   Current Setting Required Description
  ----   --------------- -------- -----------
  RHOST           yes    The target address
  RPORT  445       yes    Set the SMB service port
  SMBPIPE BROWSER     yes    The pipe name to use (BROWSER, SRVSVC)

Exploit target:

  Id Name
  -- ----
  0  Automatic Targeting

Seçtiğiniz modülün hangi işletim sistemlerinde kullanabileceğinden emin değilseniz show targets komutunu kullanabilirsiniz.

msf exploit(ms08_067_netapi) > show targets

Exploit targets:

  Id Name
  -- ----
  0  Automatic Targeting
  1  Windows 2000 Universal
  10 Windows 2003 SP1 Japanese (NO NX)
  11 Windows 2003 SP2 English (NO NX)
  12 Windows 2003 SP2 English (NX)
...snip...

Modül hakkında en detaylı bilgiyi görmek için show advanced komutunu kullanabilirsiniz.

msf exploit(ms08_067_netapi) > show advanced

Module advanced options:

  Name      : CHOST
  Current Setting:
  Description  : The local client address

  Name      : CPORT
  Current Setting:
  Description  : The local client port

...snip...

show encoders

Metasploit içerisindeki kullanabileceğiniz tüm encoder listesini görmek için show encoders komutunu kullanabilirsiniz.

msf > show encoders
Compatible Encoders
===================

  Name          Disclosure Date Rank    Description
  ----          --------------- ----    -----------
  cmd/generic_sh              good    Generic Shell Variable Substitution Command Encoder
  cmd/ifs                 low    Generic ${IFS} Substitution Command Encoder
  cmd/printf_php_mq            manual   printf(1) via PHP magic_quotes Utility Command Encoder
  generic/none               normal   The "none" Encoder
  mipsbe/longxor              normal   XOR Encoder
  mipsle/longxor              normal   XOR Encoder
  php/base64                great   PHP Base64 encoder
  ppc/longxor               normal   PPC LongXOR Encoder
  ppc/longxor_tag             normal   PPC LongXOR Encoder
  sparc/longxor_tag            normal   SPARC DWORD XOR Encoder
  x64/xor                 normal   XOR Encoder
  x86/alpha_mixed             low    Alpha2 Alphanumeric Mixedcase Encoder
  x86/alpha_upper             low    Alpha2 Alphanumeric Uppercase Encoder
  x86/avoid_utf8_tolower          manual   Avoid UTF8/tolower
  x86/call4_dword_xor           normal   Call+4 Dword XOR Encoder
  x86/context_cpuid            manual   CPUID-based Context Keyed Payload Encoder
  x86/context_stat             manual   stat(2)-based Context Keyed Payload Encoder
  x86/context_time             manual   time(2)-based Context Keyed Payload Encoder
  x86/countdown              normal   Single-byte XOR Countdown Encoder
  x86/fnstenv_mov             normal   Variable-length Fnstenv/mov Dword XOR Encoder
  x86/jmp_call_additive          normal   Jump/Call XOR Additive Feedback Encoder
  x86/nonalpha               low    Non-Alpha Encoder
  x86/nonupper               low    Non-Upper Encoder
  x86/shikata_ga_nai            excellent Polymorphic XOR Additive Feedback Encoder
  x86/single_static_bit          manual   Single Static Bit
  x86/unicode_mixed            manual   Alpha2 Alphanumeric Unicode Mixedcase Encoder
  x86/unicode_upper            manual   Alpha2 Alphanumeric Unicode Uppercase Encoder

show nops

NOP Generator denilen kod üreticilerinin listesini show nops komutu ile ile görebilirsiniz

msf > show nops
NOP Generators
==============

  Name       Disclosure Date Rank  Description
  ----       --------------- ----  -----------
  armle/simple           normal Simple
  php/generic            normal PHP Nop Generator
  ppc/simple            normal Simple
  sparc/random           normal SPARC NOP generator
  tty/generic            normal TTY Nop Generator
  x64/simple            normal Simple
  x86/opty2             normal Opty2
  x86/single_byte          normal Single Byte

use

Yaptığınız aramalar sonunda bir modülü kullanmaya karar verdiniz. İşte bu noktada use komutuyla modülü aktif hale getirebilirsiniz.

msf > use dos/windows/smb/ms09_001_write
msf auxiliary(ms09_001_write) > show options

Module options:

  Name  Current Setting Required Description
  ----  --------------- -------- -----------
  RHOST          yes    The target address
  RPORT 445       yes    Set the SMB service port

msf auxiliary(ms09_001_write) >

Herhangi bir çalışma esnasında bir komut ile yardım almak istediğinizde help komutunu kullanabilirsiniz.

Video Anlatım