C++ int ile float değişkenlerinin toplanması

Estimated read time 1 min read

Bu örneğimizde int ve float türünde 2 değişkenin toplamını bulmayı gösteriyoruz.

#include <iostream>

int main() {
    int firstNumber = 11;
    float secondNumber = 12.8;
    float sum = firstNumber + secondNumber;

    std::cout << "Sum: " << sum << std::endl;

    return 0;
}