C++ int, float ve string değerlerini printf ile yazdırma

Estimated read time 1 min read

Bu kod, int ve float değişkenlerinin sabit, metin değişkenin sabit olmadığı bir main işlevi tanımlar. number, realNumber ve text değerlerini yazdırır ve ardından 0 değerini döndürür.

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
  constexpr int number = 123;
  constexpr float realNumber = 3.146;
  string text = "Hello World";
  printf("Number: %d\n", number);
  printf("Pi value: %.2f\n", realNumber);
  printf("Text: %s\n", text.c_str());
  return 0;
}