C++ ile bir sayının pozitif mi negatif mi olduğunu bulma

Estimated read time 1 min read

Bu örneğimizde, klavyeden girilen sayının pozitif, negatif veya sıfır mı olduğunu if- else if kullanımı ile kontrol ediyoruz.

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int number;
  cout << "Please enter a number: ";
  cin >> number;

  if (number > 0) {
    cout << "Number is positive";
  } else if (number < 0) {
    cout << "Number is negative";
  } else {
    cout << "Number is zero";
  }

  return 0;
}