C++ Fahrenheit sıcaklığı Celsius Derececeye çeviren kod örneği

Estimated read time 1 min read

Bu örnekte, girilen Fahrenheit sıcaklık değeri bir fonksiyon yardımı ile Celsius değerine dönüştürülmektedir.

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <limits>

float temperatureConversion(const float temperatureInFahrenheit) {
  constexpr float conversionFactor = 5.0 / 9.0;
  return (temperatureInFahrenheit - 32) * conversionFactor;
}

int main() {
  float fahrenheitTemperature;
  std::cout << "Enter the Fahrenheit temperature: ";
  std::cin >> fahrenheitTemperature;

  float celsiusTemperature = temperatureConversion(fahrenheitTemperature);
  std::cout << std::fixed << std::setprecision(std::numeric_limits<float>::digits10) << "Celsius value: " <<
      celsiusTemperature << std::endl;

  return 0;
}