C++ char tipinde 2 değişkeni birleştirme

Estimated read time 1 min read

Bu örneğimizde, uzunluğu 50 karakter olarak belirlenmiş 2 adet char değişkenini, strcat metodu ile birleştirmeyi görebilirsiniz.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main() {
  constexpr size_t bufferSize = 50;
  char firstString[bufferSize] = "abc";
  char secondString[bufferSize] = "def";

  cout << "First string: " << firstString << '\n';
  cout << "Second string: " << secondString << '\n';

  strcat(firstString, secondString);

  cout << "Concatenated string: " << firstString << '\n';

  return 0;
}