Android Studio Toast Mesajı Nasıl Gösterilir?

Estimated read time 2 min read

Android Studio’da Toast mesajı yapmak için kod örneğini bulabilirsiniz.

Örnek-1

val text = "Hello toast!"
val duration = Toast.LENGTH_SHORT
val toast = Toast.makeText(applicationContext, text, duration)
toast.show()

veya direk çağırabilirsiniz.

Örnek-2

Toast.makeText(context, text, duration).show()

Örnek-3

Bu örnekte, bir butona basınca sayacı arttırıp ekrana Toast mesajı görüntüleyen kod bulunmaktadır.

class MainActivity : AppCompatActivity() {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    val clkButton = findViewById<Button>(R.id.button)
    val myTextView = findViewById<TextView>(R.id.textView)
    var timesClicked = 0

    clkButton.setOnClickListener{
      timesClicked += 1
      myTextView.text = timesClicked.toString()
      Toast.makeText(this@MainActivity, "Hi friend", Toast.LENGTH_LONG).show()
    }
  }
}

Önemli

Gördüğünüz gibi, yukarıda örneğin çalışabilmesi için activity_main.xml dosyanızda bir button ve bir textView elemanının önceden tanımlanmış olması gerekiyor. activity_main.xml dosyanızın içini aşağıdaki kod ile değiştirebilirsiniz.<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/salutation"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    tools:text="this is for developer" />

  <Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="149dp"
    android:layout_marginTop="248dp"
    android:layout_marginEnd="149dp"
    android:layout_marginBottom="23dp"
    android:text="@string/button"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/textView"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>