Android Projelerinizde View Binding Kullanımı

Estimated read time 2 min read

viewBinding, görünümlerle etkileşime giren kodu daha kolay yazmanıza olanak tanıyan bir özelliktir. Bir modülde görünüm bağlama etkinleştirildiğinde, o modülde bulunan her XML düzeni dosyası için bir bağlama sınıfı oluşturur. Bir bağlama sınıfının bir örneği, karşılık gelen düzende bir kimliği olan tüm görünümlere doğrudan başvurular içerir.

Çoğu durumda, viewBinding, findViewById’nin yerini alır

Credit: developer.android.com

ViewBinding’i etkinleştirmek için, modül düzeyinde build.gradle dosyasına bir derleme seçeneği eklememiz gerekiyor. build.gradle (Modül) dosyanızı aşağıda gösterildiği gibi değiştirin.

android {
  compileSdk 32

  buildFeatures {
    viewBinding true
  }
....
}

Örneğin, başlangıçta bir Activity_main.xml layout dosyamız var. View Binding’i etkinleştirdikten sonra ActivityMainBinding adlı yeni bir Sınıf oluşturulacaktır. Artık bu sınıfı aktivite dosyamızda kullanabiliriz.

const val EXTRA_MESSAGE = "com.example.myfirstapp.MESSAGE"

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  private lateinit var binding: ActivityMainBinding

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    // setContentView(R.layout.activity_main) önce
    binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
    setContentView(binding.root)

    // val sendButton = findViewById<Button>(R.id.sendButton) önce
    val sendButton = binding.sendButton
    // val myTextView = findViewById<EditText>(R.id.message) önce
    val myTextView = binding.message

    /** Called when the user taps the Send button */
    sendButton.setOnClickListener {
      val message = myTextView.text.toString()
      val intent = Intent(this, DisplayMessageActivity::class.java).apply {
        putExtra(EXTRA_MESSAGE, message)
      }
      startActivity(intent)
    }
   }

}