C++ 2 string variable concatenation

In this article, we show an example of combining 2 string variables.

#include <iostream>
#include <string>

int main() {
  std::string firstString = "prs";
  std::string secondString = "def";
  std::string result;
  result = firstString + secondString;
  std::cout << result << std::endl;
  return 0;
}
İbrahim Korucuoğlu

Yazar, bilişim ve teknoloji alanında derlediği faydalı içerikleri bu blogta paylaşmaktadır.