Zararlı olabilecek bir değer Request.Form algılandı(Sorununun Çözümü)

  Bu hata genelde bir input girildiğinde zararlı karakterler alğılandığı zaman ortaya çıkar. XSS ya da SQL injection gibi saldırıları engellemeye yöneliktir. Bir çok forumda bu hatayı göz ardı etmek için <%@ Page Language=”C#” etiketinden sonra  ValidateRequest =”false” satırının eklenmesi gerektiği söyleniyor ancak .Net 4.0 kullanıyorsanız işe yaramaz! .Net 4.0 kullananlar için, projenizden Solution Explorer penceresinden Web.config dosyasını açın ve <system.web> etiketinin arasına bu satırı ekleyin.


     <httpRuntime requestValidationMode=”2.0″/>

UYARI: Bu satırı ekledikten sonra sitenizin güvenliğini kendi imkanlarınızla kontrol etmeniz gerektiğini unutmayın!


Ramazan cesur