yapay sinir agları ile alakalı matlabda örnek kod bulmak çok zordu o yüzden ben bir tane projede yazdığım kodu sizinle paylaşacağım inşallah faydası olur

load dataECins.mat
load dataEgitim.mat
egitimdata=egitimdata’
net=newff(minmax(egitimdata),[120 70 1],{‘tansig’,‘logsig’,‘purelin’},‘trainlm’);
net.trainParam.show = 5;
net.trainParam.epochs = 300;
net.trainParam.goal = 1e-5;
[net,tr]=train(net,egitimdata,egitimcins)

save k_net net

Şimdi ise bunu toplu bir şekilde olan verideki başarı oranını bulmakla alakalı bir tane örnek kod paylaşacağım

load k_net.mat
load dataTest.mat
load dataTCins.mat
tahmin=ones(1,length(testdata))
testdata=testdata’
sayac=0
for i=1:length(testdata)
a=sim(net,testdata(:,i))
if a<=1
if testcins(1,i)==0
sayac=sayac+1
else            continue        end    else        if testcins(1,i)==2
sayac=sayac+1
else            continue        end
endend
oran=sayac/length(testdata)

faydalı olması dileğiyle iyi çalışmalar
Ramazan CESUR…