Merhaba sizlere bugun renkli button animasyonundan bahsetmek istiyorum

Ekte vardır

<Window x:Class=”AnimasyonIslemleri.KodlaRenkliAnimasyon” xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation” xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml” Title=”KodlaRenkliAnimasyon” Height=”300″ Width=”300″>
    <Grid>
        
<Button Name=”btnMerhaba” Width=”100″ Height=”50″ Content=”Merhaba” Foreground=”White” FontSize=”14″ FontWeight=”Bold”>
            
<Button.Background>
                <SolidColorBrush x:Name=”firca” Color=”Red”/>
            </Button.Background>
        </Button>
    </Grid>
</Window>
Kod İçeriği;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Media.Animation; // Animasyon tiplerini içeren isim alanıdır(Namespace)

namespace AnimasyonIslemleri
{
    public partial class KodlaRenkliAnimasyon : Window
    {
        private void AnimasyonuAyarla()
        {
            // Animasyon tipi oluşturulur.
            // İlk parametre başlangıç rengini işaret eder (From)
            // İkinci parametre bitiş rengini işaret eder (To)
            // Üçüncü parametre zaman çizgisinin süresidir
            
ColorAnimation clrAnmtr = new ColorAnimation(Colors.Red, Colors.Blue, new Duration(new TimeSpan(0, 0, 6)));
            // Animasyonun sürekli tekrar edeceği belirtilir
            
clrAnmtr.RepeatBehavior = RepeatBehavior.Forever;
    
            // Animasyonu kontrol ve özelliği ile ilişkilendirecek StoryBoard nesnesi örneklenir.
            
Storyboard strBrd = new Storyboard();
            
strBrd.Children.Add(clrAnmtr);
            
Storyboard.SetTargetName(clrAnmtr, “firca”); // SolidColorBrush kontrolünün x:name niteliğinin değeri ile animasyon uygulanacak kontrol belirtilmiş olur.
            
Storyboard.SetTargetProperty(clrAnmtr, new PropertyPath(SolidColorBrush.ColorProperty)); // SolidColorBrush kontrolünün Color özelliği üzerinde animasyonun uygulanacağı belirtilir.

            // Animasyon yine MouseEnter olay metodunda Begin metodu ile başlatılır.
            btnMerhaba.
MouseEnter += delegate(object sender, MouseEventArgs e)
                                                    {
                                                       
 strBrd.Begin(this);
                                                    };
        }
        public KodlaRenkliAnimasyon()
        {
            InitializeComponent();
           
 AnimasyonuAyarla();
        }

    }
}

Ramazan CESUR…