Merhaba arkadaşlar bu yazımda sizlere wpf de lisview ile alakalı bir örnek teşkil etmesi için bir uygulama yapacağım kodlar ekte vardır faydalı olması dileğiyle

<Window x:Class=”WpfTutorialSamples.ListView_control.ListViewGridViewCellTemplateSample”
        xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation”
        xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml”
        Title=”ListViewGridViewCellTemplateSample” Height=”200″ Width=”400″>
    <Grid>
                <ListView Margin=”10″ Name=”lvUsers”>
                        <ListView.View>
                                <GridView>
                                        <GridViewColumn Header=”Name” Width=”120″ DisplayMemberBinding=”{Binding Name}” />
                                        <GridViewColumn Header=”Age” Width=”50″ DisplayMemberBinding=”{Binding Age}” />
                                        <GridViewColumn Header=”Mail” Width=”150″>
                                                <GridViewColumn.CellTemplate>
                                                        <DataTemplate>
                                                                <TextBlock Text=”{Binding Mail}” TextDecorations=”Underline” Foreground=”Blue” Cursor=”Hand” />
                                                        </DataTemplate>
                                                </GridViewColumn.CellTemplate>
                                        </GridViewColumn>
                                </GridView>
                        </ListView.View>
                </ListView>
        </Grid>
</Window>

using System;
using System.Collections.Generic;
using Systeu kd-dm.Windows;

namespace WpfTutorialSamples.ListView_control
{
        public partial class ListViewGridViewSample : Window
        {
                public ListViewGridViewSample()
                {
                        InitializeComponent();
                        List<User> items = new List<User>();
                        items.Add(new User() { Name = “John Doe”, Age = 42, Mail = “john@doe-family.com” });
                        items.Add(new User() { Name = “Jane Doe”, Age = 39, Mail = “jane@doe-family.com” });
                        items.Add(new User() { Name = “Sammy Doe”, Age = 7, Mail = “sammy.doe@gmail.com” });
                        lvUsers.ItemsSource = items;
                }
        }

        public class User
        {
                public string Name { get; set; }

                public int Age { get; set; }

                public string Mail { get; set; }
        }
}

bu kodlar google bookdan alınmıştır

Ramazan CESUR