<Window x:Class=”AnimasyonIslemleri.KodlaNoktaAnimasyon” xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation” xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml” Title=”Kodla Nokta Animasyon (PointAnimation)” Height=”300″ Width=”300″>
    <Grid>
        
<Path Name=”Daire” Fill=”Red” Stroke=”Black” StrokeThickness=”1″>
            <Path.Data>
                
<EllipseGeometry x:Name=”daireGeo” Center=”15,15″ RadiusX=”10″ RadiusY=”10″ />
            </Path.Data> 
        </Path>
    </Grid>
</Window>
Kod içeriği;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Media.Animation; // Animasyon tiplerini içeren isim alanıdır

namespace AnimasyonIslemleri
{
    public partial class KodlaNoktaAnimasyon : Window
    {
        private void 
AnimasyonuBaslat()
        {
            // Nokta animasyonu için gerekli tip oluşturulur
            // İlk parametre başlangıç noktası koordinatlarıdır From
            // İkinci parametre bitiş noktası koordinatlarıdır To
            // Üçündü parametre zaman çizelgesinin süresidir Duration
            
PointAnimation pntAnmtr = new PointAnimation(new Point(15, 15), new Point(285, 15), new Duration(new TimeSpan(0, 0, 0,1,75)));

            // Animasyonu kontrol ve özelliği ile ilişkilendirecek olan StoryBoard oluşturulur
           
 Storyboard strBrd = new Storyboard();
            // Animasyon tipi StoryBoard’ a eklenir
            strBrd.
Children.Add(pntAnmtr);
            // Animasyonun sonundan tekrardan geriye doğru gidileceği belirtilir
            strBrd.
AutoReverse = true;
            // Animasyonun sürekli devam edeceği belirtilir
            strBrd.
RepeatBehavior = RepeatBehavior.Forever;
            // Animasyonun uygulanacağı EllipsGeometry tipi seçilir. Buradaki ikinci parametre XAML tarafındaki x:Name niteliğinin değeridir
            
Storyboard.SetTargetName(pntAnmtr,”daireGeo”);
            // Animasyonun uygulanacağı özellik seçilir.
            
Storyboard.SetTargetProperty(pntAnmtr, new PropertyPath(EllipseGeometry.CenterProperty));
            // Animasyonun, Daire isimli Path yüklendikten sonra başlatılması için Loaded olay metodu yüklenir.
           
 Daire.Loaded += delegate(object sender, RoutedEventArgs e)
                                        
{
                                            
strBrd.Begin(this);
                                        
};
        }
        public KodlaNoktaAnimasyon()
        {
            InitializeComponent();
            
AnimasyonuBaslat();
        }
    }
}

Ramazan Cesur