Bu yazı bir önceki yazının devamı niteliğindedir. Kendi xaml kodlarımı paylaşacağımı belirtmiştim onu yapıyorum. Wpf animasyon project (Kompleks) halini yayınlıyorum tasarımı ve animasyonu visual studio bland ortamında yaptım yani xaml den korkmayın blend ile sürükle bırakla hızlı bir şekilde tasarım ve animasyon hazırlayabilirsiniz

<Window x:Class=”sunum_wpf.Duyuru_devami”
xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation”
xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml”
Title=”Duyuru_devami” Height=”450.889″ Width=”676.889″>
<Window.Resources>
<Storyboard x:Key=”Animasyon”>
<DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty=”(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.Children)[3].(TranslateTransform.X)” Storyboard.TargetName=”btn_duyuru”>
<EasingDoubleKeyFrame KeyTime=”0:0:3.3″ Value=”525.329″/>
</DoubleAnimationUsingKeyFrames>
<DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty=”(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.Children)[3].(TranslateTransform.Y)” Storyboard.TargetName=”btn_duyuru”>
<EasingDoubleKeyFrame KeyTime=”0:0:3.3″ Value=”291.41″/>
</DoubleAnimationUsingKeyFrames>
<DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty=”(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.Children)[3].(TranslateTransform.X)” Storyboard.TargetName=”btn_duyuru_Copy”>
<EasingDoubleKeyFrame KeyTime=”0:0:3.3″ Value=”517.323″/>
</DoubleAnimationUsingKeyFrames>
<DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty=”(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.Children)[3].(TranslateTransform.Y)” Storyboard.TargetName=”btn_duyuru_Copy”>
<EasingDoubleKeyFrame KeyTime=”0:0:3.3″ Value=”-3.851″/>
</DoubleAnimationUsingKeyFrames>
<DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty=”(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.Children)[3].(TranslateTransform.X)” Storyboard.TargetName=”btn_duyuru_Copy3″>
<EasingDoubleKeyFrame KeyTime=”0:0:3.3″ Value=”517.088″/>
</DoubleAnimationUsingKeyFrames>
<DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty=”(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.Children)[3].(TranslateTransform.Y)” Storyboard.TargetName=”btn_duyuru_Copy3″>
<EasingDoubleKeyFrame KeyTime=”0:0:3.3″ Value=”-142.524″/>
</DoubleAnimationUsingKeyFrames>
<DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty=”(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.Children)[3].(TranslateTransform.X)” Storyboard.TargetName=”button”>
<EasingDoubleKeyFrame KeyTime=”0:0:3.3″ Value=”518.211″/>
</DoubleAnimationUsingKeyFrames>
<DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty=”(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.Children)[3].(TranslateTransform.Y)” Storyboard.TargetName=”button”>
<EasingDoubleKeyFrame KeyTime=”0:0:3.3″ Value=”-43.197″/>
</DoubleAnimationUsingKeyFrames>
<DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty=”(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.Children)[3].(TranslateTransform.X)” Storyboard.TargetName=”btn_haber”>
<EasingDoubleKeyFrame KeyTime=”0:0:3.3″ Value=”524.559″/>
</DoubleAnimationUsingKeyFrames>
<DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty=”(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.Children)[3].(TranslateTransform.Y)” Storyboard.TargetName=”btn_haber”>
<EasingDoubleKeyFrame KeyTime=”0:0:3.3″ Value=”105.408″/>
</DoubleAnimationUsingKeyFrames>
<DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty=”(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.Children)[3].(TranslateTransform.X)” Storyboard.TargetName=”listBox”>
<EasingDoubleKeyFrame KeyTime=”0:0:3.3″ Value=”-124.591″/>
</DoubleAnimationUsingKeyFrames>
<DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty=”(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.Children)[3].(TranslateTransform.Y)” Storyboard.TargetName=”listBox”>
<EasingDoubleKeyFrame KeyTime=”0:0:3.3″ Value=”7.41″/>
</DoubleAnimationUsingKeyFrames>
<ColorAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty=”(Panel.Background).(SolidColorBrush.Color)” Storyboard.TargetName=”listBox”>
<EasingColorKeyFrame KeyTime=”0:0:3.3″ Value=”#FFD5E8D5″/>
</ColorAnimationUsingKeyFrames>
<DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty=”(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.Children)[2].(RotateTransform.Angle)” Storyboard.TargetName=”listBox”>
<EasingDoubleKeyFrame KeyTime=”0:0:3.3″ Value=”-360″/>
</DoubleAnimationUsingKeyFrames>
<DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty=”(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.Children)[2].(RotateTransform.Angle)” Storyboard.TargetName=”dataa”>
<EasingDoubleKeyFrame KeyTime=”0:0:3.3″ Value=”0″/>
</DoubleAnimationUsingKeyFrames>
</Storyboard>
</Window.Resources>
<Window.Triggers>
<EventTrigger SourceName=”btn_duyuru_Copy3″ RoutedEvent=”Button.Click”>
<BeginStoryboard Storyboard=”{StaticResource Animasyon}”/>
</EventTrigger>
</Window.Triggers>
<Grid x:Name=”dataa” RenderTransformOrigin=”0.5,0.5″ Margin=”1,1,8.667,3.333″ Background=”{DynamicResource {x:Static SystemColors.ControlBrushKey}}” Loaded=”dataa_Loaded”>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width=”5*”/>
<ColumnDefinition Width=”28*”/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<Grid.RenderTransform>
<TransformGroup>
<ScaleTransform/>
<SkewTransform/>
<RotateTransform Angle=”0.648″/>
<TranslateTransform/>
</TransformGroup>
</Grid.RenderTransform>

<Button x:Name=”btn_duyuru” Content=”Ana Sayfa” HorizontalAlignment=”Left” Margin=”19,36,0,0″ VerticalAlignment=”Top” Width=”108″ RenderTransformOrigin=”0.5,0.5″ Click=”btn_duyuru_Click” Grid.ColumnSpan=”2″>
<Button.RenderTransform>
<TransformGroup>
<ScaleTransform/>
<SkewTransform/>
<RotateTransform/>
<TranslateTransform/>
</TransformGroup>
</Button.RenderTransform>
</Button>
<Button x:Name=”btn_haber” Content=”Haberler” HorizontalAlignment=”Left” Margin=”19,168,0,0″ VerticalAlignment=”Top” Width=”108″ RenderTransformOrigin=”0.5,0.5″ Click=”btn_haber_Click” Grid.ColumnSpan=”2″>
<Button.RenderTransform>
<TransformGroup>
<ScaleTransform/>
<SkewTransform/>
<RotateTransform/>
<TranslateTransform/>
</TransformGroup>
</Button.RenderTransform>
</Button>
<Button x:Name=”button” Content=”Akademik Takvim” HorizontalAlignment=”Left” Margin=”19,102,0,0″ VerticalAlignment=”Top” Width=”108″ RenderTransformOrigin=”0.5,0.5″ Grid.ColumnSpan=”2″>
<Button.RenderTransform>
<TransformGroup>
<ScaleTransform/>
<SkewTransform/>
<RotateTransform/>
<TranslateTransform/>
</TransformGroup>
</Button.RenderTransform>
</Button>
<Button x:Name=”btn_duyuru_Copy” Content=”Hakkimizda” HorizontalAlignment=”Left” Margin=”19,232,0,0″ VerticalAlignment=”Top” Width=”108″ RenderTransformOrigin=”0.5,0.5″ Grid.ColumnSpan=”2″>
<Button.RenderTransform>
<TransformGroup>
<ScaleTransform/>
<SkewTransform/>
<RotateTransform/>
<TranslateTransform/>
</TransformGroup>
</Button.RenderTransform>
</Button>
<Button x:Name=”btn_duyuru_Copy3″ Content=”İletişim” HorizontalAlignment=”Left” Margin=”19,298,0,0″ VerticalAlignment=”Top” Width=”108″ RenderTransformOrigin=”0.5,0.5″ Grid.ColumnSpan=”2″>
<Button.RenderTransform>
<TransformGroup>
<ScaleTransform/>
<SkewTransform/>
<RotateTransform/>
<TranslateTransform/>
</TransformGroup>
</Button.RenderTransform>
</Button>
<ListBox x:Name=”listBox” HorizontalAlignment=”Left” Height=”351″ Margin=”49.809,27,0,0″ VerticalAlignment=”Top” Width=”501″ RenderTransformOrigin=”0.5,0.5″ Background=”#FFE1B6B6″ SelectionChanged=”listBox_SelectionChanged” Grid.Column=”1″>
<ListBox.RenderTransform>
<TransformGroup>
<ScaleTransform/>
<SkewTransform/>
<RotateTransform/>
<TranslateTransform/>
</TransformGroup>
</ListBox.RenderTransform>
</ListBox>

</Grid>
</Window>

iyi çalışmalar
Ramazan CESUR…