merhaba arkadaşlar bu yazımda sizlere  tqlde procedure tanımlamayı ve cursor kullanımından bahsetmek istiyorum
Aşagıdaki kod iller tablosunda ağrı ili bulunmamaktadır düzeltip onu eklemiş bulunmaktayım

iyi çalışmalar dilerim

alter proc duzelt as
begin
declare @sayac int
declare @illertablosu table(il_id int,il_adi varchar(50),bolge_id int)
declare @id int
declare @il varchar(50)
declare @bolge varchar(50)
declare ilGuncelle cursor for select * from IllerKYK
open ilGuncelle
set @sayac=0
fetch next from ilGuncelle into @id,@il,@bolge
while(@@FETCH_STATUS=0)
begin
set @sayac=@sayac+1
if(@sayac=3)
begin
insert into @illertablosu values (3,’Agrı’,12)
insert into @illertablosu values(@id+1,@il,@bolge)
end
else if(@sayac<3)
begin
insert into @illertablosu values(@id,@il,@bolge)
end
else
begin
insert into @illertablosu values(@id+1,@il,@bolge)
end
fetch next from ilGuncelle into @id,@il,@bolge
end
delete IllerKYK
declare ildoldur cursor for select * from @illertablosu
open ildoldur
fetch next from ildoldur into @id,@il,@bolge
set @sayac=0
while(@@FETCH_STATUS=0)
begin
set @sayac=@sayac+1
insert into IllerKYK values (@id,@il,@bolge)
fetch next from ildoldur into @id,@il,@bolge
end
close ildoldur
deallocate ildoldur
close ilGuncelle
deallocate ilGuncelle
select * from IllerKYK
end

Ramazan CESUR…