Bu yazı önceki yazının devamı niteliğindedir. Şimdi ise DynamicPage.aspx. isminde bir tane sayfa oluşturuyoruz ve html kısmına aşağıdaki kodu yapıştırıyoruz
<div>
<h2>
<asp:Label ID=”lblTitle” runat=”server” /></h2>
<hr />
<asp:Label ID=”lblContent” runat=”server” />
</div>
Devamında ise c# kodlarını yazdığımız yere geçip aşagıdaki kodu yapıştırıyoruz.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!this.IsPostBack)
    {
        this.PopulatePage();
    }
}
private void PopulatePage()
{
    string pageName = this.Page.RouteData.Values[“PageName”].ToString();
    string query = “SELECT [Title], [Content] FROM [Pages] WHERE [PageName] = @PageName”;
    string conString = ConfigurationManager.ConnectionStrings[“constr”].ConnectionString;
    using (SqlConnection con = new SqlConnection(conString))
    {
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(query))
        {
            using (SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter())
            {
                cmd.Parameters.AddWithValue(“@PageName”, pageName);
                cmd.Connection = con;
                sda.SelectCommand = cmd;
                using (DataTable dt = new DataTable())
                {
                    sda.Fill(dt);
                    lblTitle.Text = dt.Rows[0][“Title”].ToString();
                    lblContent.Text = dt.Rows[0][“Content”].ToString();
                }
            }
        }
    }
}
Sonrasında ise AddPage.aspx diye bir sayfa oluşturuyoruz  ve formun içine
 
<asp:HyperLink ID=”HyperLink1″ NavigateUrl=”~/AddPage.aspx” Text=”Add Page” runat=”server” />
<hr />
<asp:Repeater ID=”rptPages” runat=”server”>
<ItemTemplate>
    <%# Container.ItemIndex + 1 %>
    <asp:HyperLink ID=”HyperLink2″ NavigateUrl=’<%# Eval(“PageName”, “~/Pages/{0}.aspx”) %> Text=’<%# Eval(“Title”) %>
        runat=”server” />
</ItemTemplate>
<SeparatorTemplate>
    <br />
</SeparatorTemplate>
</asp:Repeater>

yapıştırıyoruz ve devamında backgrounda aşağıdaki kodu yapıştırıyoruz

ü

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!this.IsPostBack)
    {
        this.PopulatePage();
    }
}
private void PopulatePage()
{
    string pageName = this.Page.RouteData.Values[“PageName”].ToString();
    string query = “SELECT [Title], [Content] FROM [Pages] WHERE [PageName] = @PageName”;
    string conString = ConfigurationManager.ConnectionStrings[“constr”].ConnectionString;
    using (SqlConnection con = new SqlConnection(conString))
    {
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(query))
        {
            using (SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter())
            {
                cmd.Parameters.AddWithValue(“@PageName”, pageName);
                cmd.Connection = con;
                sda.SelectCommand = cmd;
                using (DataTable dt = new DataTable())
                {
                    sda.Fill(dt);
                    lblTitle.Text = dt.Rows[0][“Title”].ToString();
                    lblContent.Text = dt.Rows[0][“Content”].ToString();
                }
            }
        }
    }
}
ve Dynamic page kısmını çalıştırıp işlemi tamamlıyoruz
Kolay gelsin
Ramazan CESUR…