Merhaba arkadaşlar bu yazıda javascript ile sql server bağlantısı kurma konusunu açıklamaya çalışacağım. Öncelikle kodların tamamını görelim sonra tek tek açıklayalım.
var connection = new ActiveXObject(“ADODB.Connection”) ;
Burada ActiveX  api kullanıyoruz ve veritabanına bağlantı oluşturuyoruz.
var connectionstring=“Data Source=<server>;Initial Catalog=<catalog>;User ID=<user>;Password=<password>;Provider=SQLOLEDB”;
connectionstring değişkeni ile veri kaynağına bağlantı oluşturuyoruz. Veritabanı versiyonuna göre farklılık göstermektedir.
connection.Open(connectionstring);
var rs = new ActiveXObject(“ADODB.Recordset”);
Burada ise bağlantı açıyoruz ve bir tane RecordSet nesnesi oluşturuyoruz.
document.write(rs.fields(1));
Burada sayfaya tüm kayıtları yazdırıyoruz ve en sonunda bağlantıyı kapatıyoruz.