Javada Loop Yapıları

Merhaba arkadaşlar bu yazımda sizlere javada döngü yapılarından bahsetmek istiyorum.

Belirli bir iş bir çok kez tekrarlanacaksa, programda bu iş bir kez yazılır ve döngü deyimleriyle istenildiği kadar
tekrar tekrar çalıştırılabilir.
Bir döngüde, arka arkaya tekrarlanan deyimler döngü blokunu oluşturur. Bu deyimler birden çoksa { } bloku
içine alınır. Bir döngü blokunda çok sayıda deyim olabileceği gibi, iç-içe döngüler de olabilir. Program akışının
döngü blokunu bir kez icra etmesine döngünün bir adımı (bir tur) diyeceğiz.
Java dilinde döngü yapan dört ayrı yapı vardır.

for Döngüsü
Bir deyim, önceden belirli olan sayıda tekrar edecekse, for döngüsünü kullanmak çok kolaydır. Önce basit bir
örnekle başlayalım :
Aşağıdaki program aynı istenildiği kadar yazar.

package döngüler;
public class ForLoop01 {
public static void main(String[] args) {
for (int a = 5; a < 10; a++) {
  System.out.println(“Java, seçkin programcıların tercihidir.”);
}
}

Bir tane daha örnek yapmak istiyorum bu seferde 1 den başlayıp 91 e kadar olan sayıların toplamını bulan java program parçacılığını yazalım…

package döngüler;
class ForLoop {
public static void main(String[] args) { i
nt toplam = 0;
for (int i = !; i <= 91; i++) {
  toplam= sum + i;
System.out.printf(i+”‘e kadar toplam:”+ toplam+”dır…”);
  }
}
 

break ve continue deyimleri
Bazı durumlarda, belli koşul oluşunca döngü adımları bitmeden döngüden çıkmak, bazı durumlarda da,
döngünün bazı adımlarını işlememek gerekebilir. Bunu aşağıdaki iki deyimle yaparız.

break
Döngünün kesilmesine ve program akışının döngü blokunun dışına çıkmasına neden olur.

continue
Döngü bloku içinde kendisinden sonra gelen deyime geçmeden akışı durdurur, döngü başına gönderir ve döngünün bir
sonraki adımının atılmasını sağlar.

while döngüsü
Belirli bir mantıksal deyim sağlandığı sürece, belirli bir işin tekrarlanması isteniyorsa, bu denetim yapısı
kullanılır. Bu yapıda, tekrarlamanın kaç kez olacağını önceden bilmek gerekmez.İf kontol yapısının döngüsel olarak koşulun dışına çıkana kadar
devam eden hali olarak düşünebiliriz:..

package döngüler;
class While {
public static void main(String[] args) {
int sayac = 0;
while (sayac < 10) {
  System.out.println(sayac);
  sayac++;
}
}
Çıktı
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bu programda (sayaç < 10) olduğu sürece, döngü blok’u dediğimiz { } blok içindeki deyimler arka arkaya tekrar
edilir. Bu tekrarların her birine döngünün bir adımı diyoruz. He adımda döngü sayacı 1 artar (sayaç++). Sonunda
sayaç==10 olur ve döngü biter, program akışı, varsa döngü bloku’ndan sonraki deyimden devam eder.
Bazı işleri birden çok döngü yapısıyla gerçekleştirebiliriz. Bu durumlarda, programcı birisini tercih etme hakkına
sahiptir. Örneğin, önceki kesimde 1 den 10 ‘a kadar tamsayıların toplamını for döngüsü ile bulmuştuk

İyi çalışmalar dilerim arkadaşlar bir sonraki yazımda sizlere artık klasileşmiş örneklerden biri olan fibonaccio sayı dizisi ile faktoriyel hesabını yapacağım daha sonra ise JavaSwingde mutlu sayı uygulaması ile birlikte asal sayı uygulamasını yapacağız.Döngüsel yapıları bir dilin olmazsa olmazlarından olduğu için bu kadar üzerinde durmaktayım. Bunlardan sonra ise sırasıyla Java Arraylerden , arraylerin daha gelişmiş (dinamik) olan ArrayListlere giriş yapıp devamında kendimize ait bir arraylist oluşturup ArrayListlerin çalışma mantığını kavrayacağız,sonra ise methodlar ve classlardan bahsedip kalıtım konusuna giriş yapacağız ve javanın zevkli kısımlarına yavaş yavaş geçmeye başlayacağız. Bizi takip etmeye devam edin…

Ramazan CESUR…