Javada Kontrol YapılarıMerhaba arkadaşlar bu dersimizde sizlere javada kontrol yapılarından bahsetmek istiyorum.Şimdi kısaca bir ön bilgi vermek için kontrol ifadelerinin kullanımını bahsedeceğiz. Java kontrol ifadeleri
deyiminin yapısı:
ise if deyiminden sonra sadece bir ifade yer alacaksa parantezlerin kullanımı kullanıcıya bağımlıdır zorunlu değildir. Yani
kadar “else if” bloğu kullanabiliriz.
isteğe bağlı “else” bloğu mutlaka sonda yer almalıdır. Doğrulanabilir ifade yazarken yapılan en sık hatalardan bir tanesi karşılaştırma “==” operatörü yerine değer atama (assignment) “=” operatörünün kullanılmasıdır. Değer atama operatörünün sonucu değer atama işleminden sonra sol tarafta bulunan değişkenin değeridir. Örnekleyecek olursak :


boolean a = false;
if(a = true)
{
    System.out.println("a doğrudur");
}

İf-else bloğu kullanmak yerine üçlü operatörü de kullanabiliriz. Üçlü operatörün kullanım şekli :

temel olarak şunlardan oluşmaktadır:

1)if-else if – else blokları
f-else if-else blokları
Genel manada doğrulanabilir bir ifadenin sonucuna göre yazılımın dallanmasına olanak tanır. Temel bir “if”

if(dogru>0){
islemler;
}
şeklindedir. Burada doğrulanabilir ifadenin sonucu boolean veri tipinde olmak zorundadır. Burada bir diğer husus

kullanımı doğrudur. Test edilen durumun yanlış olması durumunda çalışacak kod bloğunu ise “else” anahtar kelimesiyle belirtiyoruz.

Doğrulama durum sayısı arttığında ise bunu “else if” anahtar kelimesiyle belirtiyoruz. Burada kontrol etmek istediğimiz durum sayısı

Bloklar arası sıralama önemlidir. İsteğe bağlı “else if” blokları “if” bloğundan sonra “else if” bloğundan önce gelmelidir. Ayrıca

Yukarıdaki kod parçasında amaç a nın doğru olup olmadığını tespit etmek iken yanlışlıkla a değişkenine doğru değeri atanıp ekrana “a doğrudur” mesajı basılır. Oysaki “=” yerine “==” kullanılsa ekrana herhangi birşey yazılmadığı görülecektir.
return value=(a>b) ? a:b;

Sizlere küçük bir örnek yapmak istiyorum bununla ilgili
/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package UygulamaElseIfYapilari;

/**
 *
 * @author ramazancesur
 */
public class Sartlar {
    public Double sartKontrolHesaplama(Double a, Double b, String c) {
        if (“+”.equals(c)) {
            return a + b;
        } else if (“-“.equals(c)) {
            return a – b;
        } else if (“*”.equals(c)) {
            return a * b;
        } else if (“/”.equals(c)) {
            return a / b;
        } else {
            return new Double(“-999”);
        }
    }
}
şimdide sizlere main fonksiyonunun bulunduğu classı vermek istiyorum…

package UygulamaElseIfYapilari;

import UygulamaDers2.ElseIfYapilari.Sartlar;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author ramazancesur
 */
public class MainYordamlari {

    public static void main(String[] args) {
        Sartlar sart = null;
        sart = new Sartlar();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println(“hesaplamak istediğiniz ilk sayıyı girin”);
        double sayi = scanner.nextDouble();
        System.out.println(“ikinci sayıyı girin”);
        double sayi2 = scanner.nextDouble();
        System.out.println(“işlem tipi girin”);
        String islem = scanner.next();
        System.out.println( sart.sartKontrolHesaplama(sayi, sayi2, islem));

    }
}


}

Faydalı olması dileğiyle 

Ramazan CESUR…