Merhaba  arkadaşlar bu yazımda sizlere javada kendimize özgü hata sınıfı oluşturup, bu hata meydana gelince bizim istediğimiz işlemleri yapmayı göstereceğim.
Kendi özgün hata sınıfımızın ismi hata kontrolü manasına gelen error_checking yapalım. Bu sınıfta Exception sınıfından miras alıyor. Burada genel bir hata verdirmek istedim; istenirse Null Pointer Exceptiondan yada başka bir hata sınıfından miras alınabilirdi. Bizim exception sınıfımızda seriazable sınıfından extends edildiği için, serialVersionUID’yi eclipse otomatik tanımlamış oldu.
Serizable ise veri yönetiminde hızlı arama yapılmasını sağlayan,  save update gibi işlemlerde JVM ( Java Virtual Machine ) ye kolaylık sağlayan yapıdır. Projenin boyutu arttığında önemi artmaktadır.
Burada basit olması açısından sadece tek bir name parametresi aldık ve overload ettiğimiz (ezdiğimiz) getMessage metodunda ise o ismi döndürdük.

Şimdi ise bu oluşturduğumuz hata sınıfını nasıl kullanacağımızı gösterelim

Aşağıdaki kodda yer alan önemli ifade throw new error_checking(“deneme”); kısmıdır. İşlemlerimizi yaptık ve öyle bir an geldi ve hata vermesini istedik  (örnek veriyorum veri tabanında arama yapıyoruz ve buradan tek bir kayıt gelecek (bu durumda şiddetle Optional parametresi kullanılması önerilmektedir ) ve null gelmiş ise bizim hatamızı basmasını istediğimizde bu yapıyı kullanabiliriz.
Test sınıfı aşağıdadır.