Java Swing Hesap Makinası

Merhaba arkadaşlar şimdiki öğrendiklerimizle küçük bir hesap makinesi yapmamın zamanının geldiğini farketrim.Bir tane proje açıyoruz( javaSwing projesini nasıl olusturacağımızıhttp://ramazancesur.blogspot.com/2013/08/java-swing-ilk-program-merhaba.html adlı makalemi okuyarak daha detaylı bir bilgi edinebilirsiniz).Şimdi kodları veriyorum

import javax.swing.JOptionPane;

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
/**
 *
 * @author admin
 */
public class HesapMakinesi extends javax.swing.JFrame {
 
    String islem = null;
    double sayi1 = 0;
    double sonuc = 1;

    /**
     * Creates new form HesapMakinesi
     */
    public HesapMakinesi() {
        initComponents();
    }

    /**
     * This method is called from within the constructor to initialize the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
     * regenerated by the Form Editor.
     */
    @SuppressWarnings(“unchecked”)
    // <editor-fold defaultstate=”collapsed” desc=”Generated Code”>                        
    private void initComponents() {

        btn1 = new javax.swing.JButton();
        btn3 = new javax.swing.JButton();
        btn2 = new javax.swing.JButton();
        btn9 = new javax.swing.JButton();
        btn7 = new javax.swing.JButton();
        btn8 = new javax.swing.JButton();
        btn6 = new javax.swing.JButton();
        btn4 = new javax.swing.JButton();
        btn5 = new javax.swing.JButton();
        txtEkran = new javax.swing.JTextField();
        BntCarp = new javax.swing.JButton();
        BtnTopla = new javax.swing.JButton();
        BtnNokta = new javax.swing.JButton();
        BtnCikar = new javax.swing.JButton();
        BrnBol = new javax.swing.JButton();
        btn0 = new javax.swing.JButton();
        BtnEsittir = new javax.swing.JButton();
        btnTemizle = new javax.swing.JButton();

        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

        btn1.setText(“1”);
        btn1.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
            public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
                btn1MouseClicked(evt);
            }
        });
        btn1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btn1ActionPerformed(evt);
            }
        });

        btn3.setText(“3”);
        btn3.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
            public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
                btn3MouseClicked(evt);
            }
        });

        btn2.setText(“2”);
        btn2.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
            public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
                btn2MouseClicked(evt);
            }
        });

        btn9.setText(“9”);
        btn9.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
            public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
                btn9MouseClicked(evt);
            }
        });

        btn7.setText(“7”);
        btn7.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
            public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
                btn7MouseClicked(evt);
            }
        });
        btn7.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btn7ActionPerformed(evt);
            }
        });

        btn8.setText(“8”);
        btn8.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
            public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
                btn8MouseClicked(evt);
            }
        });

        btn6.setText(“6”);
        btn6.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
            public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
                btn6MouseClicked(evt);
            }
        });
        btn6.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btn6ActionPerformed(evt);
            }
        });

        btn4.setText(“4”);
        btn4.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
            public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
                btn4MouseClicked(evt);
            }
        });

        btn5.setText(“5”);
        btn5.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
            public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
                btn5MouseClicked(evt);
            }
        });
        btn5.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btn5ActionPerformed(evt);
            }
        });

        BntCarp.setText(“*”);
        BntCarp.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
            public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
                BntCarpMouseClicked(evt);
            }
        });

        BtnTopla.setText(“+”);
        BtnTopla.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
            public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
                BtnToplaMouseClicked(evt);
            }
        });

        BtnNokta.setText(“.”);
        BtnNokta.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
            public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
                BtnNoktaMouseClicked(evt);
            }
        });
        BtnNokta.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                BtnNoktaActionPerformed(evt);
            }
        });

        BtnCikar.setText(“-“);
        BtnCikar.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
            public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
                BtnCikarMouseClicked(evt);
            }
        });

        BrnBol.setText(“/”);
        BrnBol.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
            public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
                BrnBolMouseClicked(evt);
            }
        });
        BrnBol.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                BrnBolActionPerformed(evt);
            }
        });

        btn0.setText(“0”);
        btn0.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
            public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
                btn0MouseClicked(evt);
            }
        });
        btn0.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btn0ActionPerformed(evt);
            }
        });

        BtnEsittir.setText(“=”);
        BtnEsittir.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
            public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
                BtnEsittirMouseClicked(evt);
            }
        });
        BtnEsittir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                BtnEsittirActionPerformed(evt);
            }
        });

        btnTemizle.setText(“C”);
        btnTemizle.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
            public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
                btnTemizleMouseClicked(evt);
            }
        });
        btnTemizle.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnTemizleActionPerformed(evt);
            }
        });

        javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
        getContentPane().setLayout(layout);
        layout.setHorizontalGroup(
            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, false)
                    .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                        .addComponent(BtnNokta)
                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                        .addComponent(btn0)
                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                        .addComponent(BtnEsittir)
                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                        .addComponent(BrnBol, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
                    .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                                .addComponent(btn1)
                                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                                .addComponent(btn2)
                                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                                .addComponent(btn3))
                            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                                .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                                    .addComponent(btn7)
                                    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                                    .addComponent(btn8)
                                    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                                    .addComponent(btn9))
                                .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                                    .addComponent(btn4)
                                    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                                    .addComponent(btn5)
                                    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                                    .addComponent(btn6)))
                            .addComponent(txtEkran))
                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                            .addComponent(BtnCikar, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                            .addComponent(BntCarp, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                            .addComponent(BtnTopla, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                            .addComponent(btnTemizle, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))))
                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        );
        layout.setVerticalGroup(
            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGap(19, 19, 19)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                    .addComponent(txtEkran)
                    .addComponent(btnTemizle, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 0, Short.MAX_VALUE))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(btn7)
                    .addComponent(btn9)
                    .addComponent(btn8)
                    .addComponent(BtnTopla))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(btn4)
                    .addComponent(btn6)
                    .addComponent(btn5)
                    .addComponent(BtnCikar))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(btn1)
                    .addComponent(btn3)
                    .addComponent(btn2)
                    .addComponent(BntCarp))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(BrnBol)
                    .addComponent(btn0)
                    .addComponent(BtnNokta)
                    .addComponent(BtnEsittir))
                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        );

        pack();
    }// </editor-fold>                      

 
    private void BtnNoktaMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                    
        // TODO add your handling code here:
        txtEkran.setText(txtEkran.getText() + “.”);       // TODO add your handling code here:
    }                                  
 
 
    private void btnTemizleMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                      
        txtEkran.setText(“”);
        islem = null;
        sayi1 = 0;
        sonuc = 1;
        // TODO add your handling code here:
    }                                    
 
                                         
 
    private void btn1MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                
        txtEkran.setText(txtEkran.getText() + “1”);

        // TODO add your handling code here:
    }                              
                               
 
    private void btn2MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                
        txtEkran.setText(txtEkran.getText() + “2”);        // TODO add your handling code here:
    }                              
 
    private void btn3MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                
        txtEkran.setText(txtEkran.getText() + “3”);        // TODO add your handling code here:
    }                              
 
    private void btn4MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                
        txtEkran.setText(txtEkran.getText() + “4”);        // TODO add your handling code here:
    }                              
 
    private void btn5MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                
        txtEkran.setText(txtEkran.getText() + “5”);        // TODO add your handling code here:
    }                              
 
    private void btn6MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                
        txtEkran.setText(txtEkran.getText() + “6”);        // TODO add your handling code here:
    }                              
 
    private void btn7ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                  
        // TODO add your handling code here:
    }                                  
 
    private void btn7MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                
        txtEkran.setText(txtEkran.getText() + “7”);        // TODO add your handling code here:
    }                              
 
    private void btn8MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                
        txtEkran.setText(txtEkran.getText() + “8”);        // TODO add your handling code here:
    }                              
 
    private void btn9MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                
        txtEkran.setText(txtEkran.getText() + “9”);        // TODO add your handling code here:
    }                              
 
    private void btn0MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                
        txtEkran.setText(txtEkran.getText() + “0”);        // TODO add your handling code here:
    }                              
 
    private void BtnToplaMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                    
     
        islem = “+”;
        if (txtEkran.getText() != “0” && txtEkran.getText() != “”) {
            if (sayi1 != 0) {
                sayi1 = sayi1 + Double.parseDouble(txtEkran.getText().toString());
            }
            sayi1 = Double.parseDouble(txtEkran.getText().toString());
            txtEkran.setText(“”);
        }
        // TODO add your handling code here:
    }                                  
 
    private void BtnCikarMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                    
        islem = “-“;
        if (txtEkran.getText() != “0” && txtEkran.getText() != “”) {
            if (sayi1 != 0) {
                sayi1 = sayi1 – Double.parseDouble(txtEkran.getText().toString());
            }
            sayi1 = Double.parseDouble(txtEkran.getText().toString());
        }
        txtEkran.setText(“”);
        // TODO add your handling code here:
    }                                  
 
    private void BntCarpMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                  
        islem = “*”;
        if (txtEkran.getText() != “0” && txtEkran.getText() != “”) {
            if (sayi1 != 0) {
                sayi1 = sayi1 * Double.parseDouble(txtEkran.getText().toString());
            }
            sayi1 = Double.parseDouble(txtEkran.getText().toString());
        }
        txtEkran.setText(“”);
        // TODO add your handling code here:
    }                                  
 
    private void BrnBolMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                  
        islem = “/”;
        if (txtEkran.getText() != “0” && txtEkran.getText() != “”) {
            if (sayi1 != 0) {
                sayi1 = sayi1 / Double.parseDouble(txtEkran.getText().toString());
            }
            sayi1 = Double.parseDouble(txtEkran.getText().toString());
        }
        txtEkran.setText(“”);        // TODO add your handling code here:
    }                                
 
    private void BtnEsittirMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                      
        if (sayi1 != 0) {          
            if (islem == “+”) {
                sonuc = sayi1 + Double.parseDouble(txtEkran.getText());
                JOptionPane.showMessageDialog(this, sonuc);
            } else if (islem == “-“) {
                sonuc = sayi1 – Double.parseDouble(txtEkran.getText());
                JOptionPane.showMessageDialog(this, sonuc);
             
            } else if (islem == “/”) {
                sonuc = sayi1 / Double.parseDouble(txtEkran.getText());
                JOptionPane.showMessageDialog(this, sonuc);
             
            } else if (islem == “*”) {
                sonuc = sayi1 * Double.parseDouble(txtEkran.getText());
                JOptionPane.showMessageDialog(this, sonuc);
             
            } else {
            }
         
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, “Lütfen sayı giriniz…”);
        }
        // TODO add your handling code here:
    }                                    

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String args[]) {
        /* Set the Nimbus look and feel */
        //<editor-fold defaultstate=”collapsed” desc=” Look and feel setting code (optional) “>
        /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
         * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html
         */
        try {
            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
                if (“Nimbus”.equals(info.getName())) {
                    javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
                    break;
                }
            }
        } catch (ClassNotFoundException ex) {
            java.util.logging.Logger.getLogger(HesapMakinesi.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (InstantiationException ex) {
            java.util.logging.Logger.getLogger(HesapMakinesi.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (IllegalAccessException ex) {
            java.util.logging.Logger.getLogger(HesapMakinesi.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
            java.util.logging.Logger.getLogger(HesapMakinesi.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
        }
        //</editor-fold>

        /* Create and display the form */
        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                new HesapMakinesi().setVisible(true);
            }
        });
    }
    // Variables declaration – do not modify                  
    private javax.swing.JButton BntCarp;
    private javax.swing.JButton BrnBol;
    private javax.swing.JButton BtnCikar;
    private javax.swing.JButton BtnEsittir;
    private javax.swing.JButton BtnNokta;
    private javax.swing.JButton BtnTopla;
    private javax.swing.JButton btn0;
    private javax.swing.JButton btn1;
    private javax.swing.JButton btn2;
    private javax.swing.JButton btn3;
    private javax.swing.JButton btn4;
    private javax.swing.JButton btn5;
    private javax.swing.JButton btn6;
    private javax.swing.JButton btn7;
    private javax.swing.JButton btn8;
    private javax.swing.JButton btn9;
    private javax.swing.JButton btnTemizle;
    private javax.swing.JTextField txtEkran;
    // End of variables declaration                
}

Kolay gelsin sizlere…
Ramazan CESUR…