Merhaba arkadaşlar, bu yazıda java programlama dilinde kullanılan değişkenlerden bahsetmek istiyorum. Ayrıca ilk programımızı da yazacağız. Java bilindiği üzere nesne yönelimli bir programlama (onject oriented) dilidir.

Değişken Türleri

Integer: 32 bitlik tam sayıları tanımlamak için kullanılan değişken türüdür.

Double : 64 bit olup 64 bitlik kayan noktalı sayıları tutmak için tanımlanan değişken türüdür.

Char: Karakterleri ifade etmek için kullanılan değişkendir.

Long: 64 bit uzunluğundaki tam sayıları ifade etmek için kullanılan değişken türüdür.

Boolean: genellikle kontrol yapılarında kullanılan bu degişkenimiz ya true yada false değer döndürmektedir.

Float:Java dilinde 32 bit uzunluğuna sahip kayan noktalı sayıları ifade etmek için kullanılan değişken türüdür.

Byte : -128 ile +127 arasındaki sayıları tutmak için kullanılan veri türüdür.

Decimal: 128 bit boyutuna sahip olan kayan noktalı sayıları (floating point number) tutan değişken türüdür.

Object: javanın nesnelerini ve yukarıda tanımlamış olduğumuz tüm değişkenleri tutan değişken türüdür.

Java İlk Programız

Şimdi java programlama dilinde ilk programımızı yazacağız.

Javada her şey bir sınıf(class) şeklindedir. Nesne yönelimli olmasının mantığı da budur. İlerleyen yazılarımda sizlere kalıtım ve mirasdan bahsettiğimde, nesne yönelimli programlamanın kabiliyetleri daha iyi bir şekilde anlaşılacaktır.

 

Burada ekrana yazmak için bir tane method tanımladık ve main methodunda onu çağırıp ekrana yazdırmış olduk.