HashMap

HashMap sinifi,Javada Verileri tekil integer degerlere dönüstürerek kullanan sinifdir.

Map arayüzü, ikili verilerinizi (key ve value) tutmanizi saglayacak kurallari belirler.
HashMap sinifi ise key verilerinizin hash degerlerini Map‘in key verisi olarak tutar (TreeMap, AbstractMap). Örnegin, bir gruptaki kisilerin yaslarini <ad,yas> ikilisi seklinde tutulabilir.

HashMap sinifinin en büyük özelligi put ve get islemlerini yani bir key degerine ait value degerini tutma ve istenilen zamanda okuma islemlerini birim zamanda yapabilmesidir.

HashMap kisiYas= new HashMap();

kisiYas.put(“Ahmet”, new Integer(17));
kisiYas.put(“Mehmet”, new Integer(19));

Integer yasAhmet = (Integer) kisiYas.get(“Ahmet”);
Integer yasMehmet = (Integer) kisiYas.get(“Mehmet”);

Kullanimi bu sekildedir. get metodunda Object tipinde geri dönüs yapilmaktadir ve Casting (Tip dönüstürme islemi) yapilmalidir

Liste Yapısı

Dinamik olarak genisleyebilen tek boyutlu dizilere (Listelere) List denir.List kullanmak için kodumuzun imports kısmına

import java.util.List;

eklemeniz gerekmektedir.

List<String> listeAdi=new List<String>();

seklinde kullanilir.

**String yerine (nesnel) tüm veri tiplerini kullanabilirsiniz

Burada List<String> dizi=new List<String>(); diyerek dizi adinda String tipinde bir List olusturmus oluruz.
List in bazi metodlari asagidaki gibidir.
Daha önceden listeAdi adinda bir List olusturmustuk onun üzerinden gidelim.

listeAdi.add();
//Listenin sonuna eleman eklemek için kullanilir.

listeAdi.remove(indis);
//Indis numarasi yazilan elemani diziden çikartir.

listeAdi.clear();
//Listedeki tüm elemanlari siler.

listeAdi.indexof(aranan);
//Liste elemanlari arasinda arama yapar bulunursa pozisyon, degilse –1 degeri döndürülür.

listeAdi.size();
//Listedekini eleman sayisini verir.

listeAdi.get(indis);
//Indisin gösterdigi Stringi verir.

Ramazan CESUR…