Java Dizi Kavramı

Diziler (Arrays), yazılım geliştirme süreçlerinde, geliştiricilerin işlemlerini daha kolay ve verileri daha yönetebilir bir forma sokmak için sıkça kullandığı çok önemli ve temel bir programlama kavramıdır.
Dizilerin tasarlanış amaçları gayet basittir. Diziler basitçe, aynı tipe sahip bir dizi elemanı, tek bir noktada gruplayarak bu verilere daha kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlayarak, yazılım geliştirme sürecini daha basit ve yönetilebilir bir hale sokar.
Java’da bu tip işlemler için çok gelişmiş bir dizi (array) mekanizması sunar. Daha önce C/C++ kullanmış yazılımcılar, Java’daki dizileri incelerken dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü Java’da diziler, C/C++ dillerindeki dizilerden çok farklı bir yapı üzerine inşa edilmiştir. Java’da diziler nesnedir. Bu yüzden Java’daki diziler diğer dillerde kullanılan dizilerden farklıdır ve çok güçlüdür
Dizi nedir?
Aynı türden birden çok (belirlediğimiz sınırda) değerini barındıran değer kümesi olarak tanımlayabiliriz.
Örneğin : Dizimizin (değer kümemizin) türü int, boyutu 10 olsun. Bu tanım şu anlama gelmektedir : dizimiz 10 elemanlı ve sadece int türünde 10 tane veri alabilmektedir.
Dizi tanımlaması nasıl olur?
Tür diziAdi[ ] = new Tur[elemanSayisi];
Dizi adının yanına koyduğumuz [ ], bu değişkenimizin bir dizi olduğunu göstermektedir.
Örnek dizi tanımlaması:
int dizi[]=new int[20];
Şimdi ise javada diziye nasıl atama yapacağımız konusuna bakacağız. Bununla ilgili bir tane örnek yapacağım.
public static void main(String[] args) {
    //Dizi tanımlaması
    int dizi[]=new int[5];
    
    //Dizimize eleman ataması yapıyoruz.
    for(int i = 0; i < dizi.length; i++){
        dizi[i]=i + i * 5;  
    }
       
       //Dizimizin elemanlarını alıyoruz.
       for(int i = 0; i < dizi.length; i++){
        System.out.println(i + “. Eleman : ” + dizi[i]);
       }
}
Javada Çok Boyutlu Diziler
Java dizilerinde bahsetmem gereken bir diğer nokta, Java’da diziler istenilen boyutda tanımlanabilir. İki, Üç boyutlu ( Two Dimensional, Three Dimensional Arrays) ve daha fazla boyutda dizi tanımlamak tamamen programcılara bırakılmıştır. Çok boyutlu diziler basitçe, dizilerin dizileri (arrays of arrays) olarak düşünülebilir. Ancak, uygulama kodunun basitliği ve kodu okuyan kişilerin kodda dönen olayları daha iyi anlayabilmesi için 2 boyutdan daha yüksek boyutda dizilerin kullanılması pek önerilmez. Nadiren 3 boyutlu diziler kullanılmaktadır.
C/C++ gibi dillerde de çok boyutlu diziler ( Multi Dimensional Arrays) oluşturulurken, dizilerin dizileri mantığı kullanılır. Örneğin 2 boyutlu diziler belirli bir satır ve sütundan oluşan bir matris gibi düşünülebilir. Burada ilk dizi satır sayısını, diğer dizi ise sütun sayısını temsil eder. C/C++ da, sütun sayısı sabitdir. Her satır için aynı boyutda dizi (sütun) kullanılarak 2 boyutlu diziler oluşturulur. Ancak Java’da bu böyle değildir. Java’da her satır için farklı sütun sayısında (dizi boyutu) dizi oluşturulabilir. C/C++ programlama ile uğraşmış geliştiriciler, bu noktaya da dikkat etmesi gerekir.
String[][] dizi;
//bu dizinin elemanları dizi olan 2 elemanı olsun
dizi = new String[2][];
//dizinin ilk elemanı 2 elemanlı bir dizi olsun
dizi[0] = new String[2];
//ilk eleman olan dizinin ilk elemanı “Bir” olsun
dizi[0][0] = “Bir”;
//diğer elemanı da “İki” olsun
dizi[0][1] = “İki”;
//dizi ismindeki dizinin ikinci elemanı uzunluğu 3 olan bir dizi olarak tanımla
dizi[1] = new String[3];
//ikinci elemanın ilk elemanı “Üç” olsun
dizi[1][0] = “Üç”;
dizi[1][1] = “Dört”;
dizi[1][2] = “Beş”;
System.out.println(dizi[1][2]);
System.out.println(dizi[0][1]);
//Çıktı
Beş
İki
Başarılar dilerim…
Ramazan CESUR…