C# da yazılmış örnek kodu vardır bu örnek yapılabilecek en karışık örneklerden bir tanesidir
inşallah faydası dokunur
public string getContent(string AdressUrl)
{
Uri url = new Uri(AdressUrl);
WebClient client = new WebClient();
client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8;

string html = client.DownloadString(url);
return html;
}
private List<Doviz> DovizKuruList()
{
HtmlAgilityPack.HtmlWeb htmlweb = new HtmlAgilityPack.HtmlWeb();
string htmlContext = GetContent(“http://www.bigpara.com/doviz/dolar/”);
HtmlAgilityPack.HtmlDocument document = new HtmlAgilityPack.HtmlDocument();
document.LoadHtml(htmlContext);
List<Doviz> dovizList = new List<Doviz>();
HtmlNodeCollection element = document.DocumentNode.SelectNodes(“//div[contains(@class,’kurBox’)]//span[contains(@class,’value’)]”);
int sayac = 0;
foreach (HtmlNode item in element)
{
sayac += 1;
Doviz doviz = new Doviz();
if (sayac == 1)
{
doviz.cinsi = “dolar”;

doviz.degeri = Convert.ToDouble(item.InnerText);
}

dovizList.Add(doviz);
}
return dovizList;
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
label1.Text = String.Empty;
List<Doviz> dovizList = DovizKuruList();
foreach (var item in dovizList)
{
label1.Text = “n”+label1.Text + item.degeri;
}
}

Ramazan CESUR