bitirme projesi için bir tane siteden c# da veri çekmem gerekti uzun zaman olmuştu c# ile uğraşmayalı farklı bir deneyim oldu aşagıdaki kod parçası gazi fen bilimleri ens haberlerini çekmektedir

iyi çalışmalar dilerim

private List<Haber> getAllHaber()
{
List<Haber> haberler = new List<Haber>();
string htmlContext = GetContent(“http://fbe.gazi.edu.tr/”);
HtmlAgilityPack.HtmlDocument document = new HtmlAgilityPack.HtmlDocument();
document.LoadHtml( htmlContext);
//
HtmlNodeCollection element = document.DocumentNode.SelectNodes(“//*[contains(@class,”)]”);

int sayac = 0;
foreach (HtmlNode item in element)
{
if (item.Name == “li”)
{
sayac = sayac + 1;
var href = item.SelectSingleNode(“a”).GetAttributeValue(“href”, null);
var title = item.SelectSingleNode(“a”).GetAttributeValue(“title”, null);
if (href != null && title != null)
{
Haber haber = new Haber();
haber.link = href;
haber.icerik = title;
haberler.Add(haber);
}

}
}
return haberler;

}

public string GetContent(string AdressUrl)
{
Uri url = new Uri(AdressUrl);
WebClient client = new WebClient();
client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8;

string html = client.DownloadString(url);
return html;
}

private void btnVeriCek_Click(object sender, EventArgs e)
{

List<Haber> liste = getAllHaber();
foreach (var item in liste)
{
label1.Text =label1.Text+ “n”+ item.icerik.ToString();
}

}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Sunum2
{
class Haber
{
public int id;
public string icerik;
public string link;
}
}

Ramazan CESUR…