Merhaba arkadaşlar sizlere excelde olan bir veriyi c# da nasıl kullanacağımız hakkında bir yazı yazmak istiyorum

Aşağıdaki gibidir
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace twitter_makalesi
{
    class Excel_Processing
    {
        List<string> yazi;
        public void Excel_Oku(string location, string Sheet, int data_count)
        {
            yazi = new List<string>();
            string con =
  @”Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;;Data Source=”+location+”;” +
  @”Extended Properties=’Excel 8.0;HDR=Yes;'”;
            using (OleDbConnection connection = new OleDbConnection(con))
            {
                connection.Open();
                OleDbCommand command = new OleDbCommand(“select * from [“+Sheet+”$]”, connection);
                using (OleDbDataReader dr = command.ExecuteReader())
                {
                    while (dr.Read())
                    {
                        for (int i = 0; i < data_count; i++)
                        {
                            try
                            {
                                if (dr[i] != null || dr[i] != “”)
                                {
                                    yazi.Add(dr[i] + ” “);
                                }
                            }
                            catch
                            {

                            }
                        }

                    }
                }
            }
        }
    }
}

Ramazan CESUR