Döngü Örnekleri

Mutlu Sayı ,Asal Sayı,Ekok Örnek Kodları…

Merhaba arkadaşlar öncelikle sizlere iyi günler dilerim bu yazımda sizlere okulda hocaların örnek olarak verdikleri mutlu sayı ve asal sayı uygulamasını yapacağım. Öncelikle sizlere mutlu sayının  ne olduğundan bahsetmek istiyorum.

Bir pozitif tam sayı alalım.Bu sayının rakamlarının karelerini toplayarak yeni bir sayı elde edelim bu sekilde çıkan her yeni sayıya aynı işlemi uygulayalım. Eger çıkan sayılardan 1’e ulaşıyorsak aldığımız sayı mutludur.

Şimdi ise kod kısmına geçmek istiyorum…

package JavaDers

import java.util.Scanner;

/**
 * @author RamazanCesur
 */
class Mutlu{
  public static void main(String args[]){

int sayi;
System.out.println(“sayı girin”);
sayi=scanner.nextint();

int toplam=0;
while(sayi<4)//Sayının karesinin 10 dan küçük olmasını kontrol eder
{

while(sayi<10){//Sayıyı basamaklarına ayırır ve basamak degerlerinin kareleri toplamını bulur
toplam+=(sayi%10)*(sayi%10);//Basamak degerinin karesi
sayi=sayi/10;// sayıyı basamaklarına ayırıyor
}
sayi=toplam+sayi;//Sayıyı basamak degerleri toplamını bulup kontrol için gönderiyor
toplam=0;
}

if(toplam==1){

System.out.println(“mutlu sayıdır”);
}
else{
System.out.println(“mutlu sayı değildir…”);
}
}

Şimdi ise biraz daha basit bir uygulama olan asal sayı bulan programı yazacağız…

package JavaDers

import java.util.Scanner;

/**
 * @author RamazanCesur
 */
class AsalSayi{
  public static void main(String args[]){
int sayi;
System.out.println(“sayı girin”);
sayi=scanner.nextint();
for(int i=2;i<sayi;i++){
if(sayi%i==0){
System.out.println(“sayi asal değildir…”);
return;
}
else{
if(i==sayi-1){
System.out.println(“sayı asalldır…”);
}
}
}
}

Şimdi ise sizlere iki sayı girdiğimiz zaman o sayıların en küçük ortak katını bulan program parçacığını vermek istiyorum.

package JavaDers

import java.util.Scanner;

/**
 * @author RamazanCesur
 */
class Ekok{
  public static void main(String args[]){
int sayi;
System.out.println(“sayı girin”);
sayi=scanner.nextint();
int sayi2;
System.out.println(“sayı girin”);
sayi2=scanner.nextint();

int ekok=1;
if(sayi<sayi2{
for(int i=1;i<sayi2;i++){
if(sayi%i==0||sayi2%i==0){
ekok*=i;
}
}
}
else{
for(int i=1;i<sayi;i++){
if(sayi%i==0||sayi2%i==0){
ekok*=i;
}
}
}
System.out.println(sayi+” ile “+sayi2+” nin ekokları “+ekok+”dur…”);
}
İyi günler dileriim umarım işinize yarar…

Ramazan CESUR….