DBA Toolkit (sp_WhoIsactive)
Evet sevgili SQL Server sevenler, sevmek zorunda kalanlar ve nereden bulaştım bu işe diyenler :). Yeni bir bölüme başlıyoruz “DBA Toolkit” amacımız genelde DBA ler tarafından kullanılan (ki en çok kendimizin kullandığı) veya kullanılmasını tavsiye edeceğimiz scriptleri tanıtıp paylaşacağız.
Serimize hayat kurtaran baş tacımızla 🙂 başlıyoruz.
Tüm DBA ler için “Sistem yavaşladı” veya “Kitlendik” sözlerini duydumu yoğun arayış başlıyor demektir. Önce “Activity Monitor” açılmaya çalışılır açılırsa sorgular kontrol edilir eğer açılmazsa araştırma devam eder ve ellerinde bulunan query lerle (sp_who veya sp_who2 en çok kullanılanı) inceleme yapılmaya devam edilir ve uzun bir arayıştan sonra (bu arada kitlenme bitmiş olabilir :):)) “SQL de sorun yok” sözleriyle biter.
sp_WhoIsActive Download
İndirdiğiniz scripti direk SSMS üzerinde execute ederek sistemimize ekliyoruz, master db üzerinde çalışan bir SP olduğundan dolayı belirli yetkilere sahip olmanız gerektiğini hatırlatmama gerek yoktur herhalde :). Siz yapamıyorsanız sysadmin’e söyleyip (yararını görmesi için makaleyi okutabilirsiniz) execute ettirebilirsiniz.
Size sisteme aldığınız script için “New Query” diyerek yeni bir sayfa açıp execute etmek kalıyor.
Görüldüğü gibi sistem hakkında fazlasıyla bilgi içeriyor.
Kullanım parametrelerini öğrenmek için
1
EXEC sp_whoisactive @help = 1
Çok fazla kolon geliyor ben sadece belirli kolonları istiyorum acaba “Adam” amca bunları düşünmüş mü? dediğiniz duyar gibiyiz ve cevabımız “Yapmış be adam :):) “
1
2
3
4
5
6
EXEC sp_WhoIsActive    
  @find_block_leaders = 1
, @get_task_info = 1
, @get_additional_info = 0
, @output_column_list = ‘[session_id][block%][login_name][host%][host_process_id][program%][sql_text][wait_info]’
, @sort_order = ‘[blocked_session_count] DESC’
DBA ler için belki de en önemli bölümü (her türlü gideri varda 🙂 ) sistemi bloklayan sorguyu çok hızlı bir şekilde gösteriyor olması. Bunun için kolonlar içerisinde “blocking_session_id” kontrol etmemiz yeterli oluyor. Burada yazan SPID bizi kilitleyen sorgunun ID si bu SPID yi kontrol ettikten sonra beklemeye devam edilebilir veya hiç istemesekte yapmak zorunda olduğumuz “Kill” komutunu çalıştırabiliriz.
1
EXEC sp_whoisactive @help = 1
Sorgularınız uzun olduğunda XML olarak çıkan sonuç sizi tatmin etmeyebilir, bunun için alttaki şekilde çalıştırabiliriz.
1
EXEC sp_whoisactive @format_output = 0
SQL Server’da gelen connectionların bazıları sleeping de beklerler bunları bulabilmek için (Yazılımcıların açık bıraktığı sorguları görmekte bire bir 🙂 )
1
EXEC sp_WhoIsActive @show_sleeping_spids = 2
Sorguların query_plan larını görebilmek için.
1
EXEC dbo.sp_WhoIsActive @get_plans = 1, @get_task_info = 2
Çok fazla veri tabanıyla çalışan DBA’ler için güzel bir parametre de filtre parametresi.
1
2
3
4
5
EXEC sp_whoisactive @filter_type = ‘database’, @filter = ‘master’
GO
EXEC sp_whoisactive @not_filter_type = ‘database’, @not_filter = ‘master’
Son olarak da sp_WhoIsActive in sorgu sonuçlarını bir tabloda toplayıp bunlar üzerinde sonradan analiz yapmaya çalışalım.
Adım 1:
Öncelikle alt yapımızı hazırlayalım.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
    
    DECLARE @History_table VARCHAR(4000) ;
    SET @History_table = ‘spWhoIsActiveHistory’;
    DECLARE @schema VARCHAR(4000) ;
    EXEC sp_WhoIsActive
    @get_transaction_info = 1,
    @get_plans = 1,
    @return_schema = 1,
    @schema = @schema OUTPUT ;
    SET @schema = REPLACE(@schema, ‘
<table_name>’, @History_table) ;
    
    EXEC(@schema) ;
    </table_name>
Adım 2:
Hazırladığımız tabloya “@destination_table” parametresini kullanarak belli aralıklarla kayıt atacağız ve böylece geçmiş yönelik analiz yapabileceğiz. sp_WhoIsactive SP sini çok farklı şekilde çalıştırabildiğimizi unutmayalım dikkatli olmanız gereken nokta history tablosunu hangi parametrelerle oluşturduysak o parametrelerle ilerlememizdir. Biz burada Execution planları almak istediğimizden dolayı “get_plans” parametresiyle çalıştırdık. “EXEC sp_WhoIsActive @get_transaction_info = 1, @get_plans = 1”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DECLARE
@History_table VARCHAR(4000)
SET @History_table = ‘spWhoIsActiveHistory’;
EXEC dbo.sp_WhoIsActive @get_transaction_info = 1, @get_plans = 1,
            @destination_table = @History_table;
select * from spWhoIsActiveHistory order by collection_time desc
Adım 3 :
Bu kayıt işlemini belli bir tekrarla otomatik olarak yapmak isteyebiliriz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
DECLARE
    @History_table VARCHAR(4000) ,
    @msg NVARCHAR(1000) ;
SET @History_table = ‘spWhoIsActiveHistory’;
DECLARE @numberOfRuns INT ;
SET @numberOfRuns = 10 ;
WHILE @numberOfRuns > 0
    BEGIN;
        EXEC dbo.sp_WhoIsActive @get_transaction_info = 1, @get_plans = 1,
            @destination_table = @History_table ;
        SET @numberOfRuns = @numberOfRuns – 1 ;
        IF @numberOfRuns > 0
            BEGIN
                SET @msg = CONVERT(CHAR(19), GETDATE(), 121) + ‘: ‘ +
                 ‘Lütfen bekleyin loglama devam ediyor…’
                RAISERROR(@msg,0,0) WITH nowait ;
                WAITFOR DELAY ’00:00:05′
            END
        ELSE
            BEGIN
                SET @msg = CONVERT(CHAR(19), GETDATE(), 121) + ‘: ‘ + ‘Loglama Bitmiştir..’
                RAISERROR(@msg,0,0) WITH nowait ;
            END
    END ;
GO
select * from spWhoIsActiveHistory order by collection_time desc
“Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır” der atalarımız bu yüzden bu güzelim SP yi kullanırken Bizde onlarca kolon içerisinde nelere çok dikkat ediyoruz onlardan bahsedeyim.
Hatırlarsak bu değerlere “EXEC sp_whoisactive @help = 1” yazarak ulaşabiliriz
“[dd hh:mm:ss.mss]” – Tabii ki ilk sırada 🙂 neye dikkat ediyorum hangi query ne kadardır devam ediyor. Her uzun süren sıkıntılıdır diyemeyiz tabii bununla birlikte sorumlusunu bulup bir mütaala :):) yapıyoruz.
“[sql_text]” – Query içeriğini buradan görebiliyoruz.
“[login_name]” – Query yi çalıştıran arkadaşı tespiti hızlandırıyor 🙂 Seni seçtim pikachu derken ispatınız oluyor :):)
“[wait_info]” – Yine önemli kolonlardan biri özellikle blocking yapan querylerde wait süresini gözlemliyorum query analizlerinde sıkıntılı bölgeye odaklanmayı kolaylaştırıyor.
“[blocking_session_id]” – Kritik kolonlardan biri, Query leri blocklayan query’nin SPID sini gösteriyor.
“[physical_reads]” – IO baskısı yapan queryleri üzerinde çalışma yapmak için bakıyoruz. Tam bir rakam söylemek zor çünkü; bazen 10.000 yüksekken bazen de 100.000 yüksek oluyor.
“[query_plan]” – Query’nin Execution Planını görüp incelemek için kullanıyoruz.
“[percent_complete]” – özellikle Backup-restore işlemlerinde direk baktığımız yer. “Abi bitmedi mi?” sorusunun canlı cevabı :):)
“[host_name]” – Query hangi sunucudan geliyor onu buluyoruz ve kaçağı tespit ediyoruz.
“[database_name]” – Çalışan veri tabanını tespit ediyoruz.
“[program_name]” – özellikle sisteme sızan :):) kaçak kod yazan ki canlı örnekleri çoktur yazılımcı arkadaşlar kullanıcı adı ve şifresini öğrendi mi tutabilene aşkolsun :):).
Bir yazımızda böylece bitti, yeni makalelere blocking’siz select atmak üzere hoşçakalın :).Bu yazı masterofsql.com sayfasından alınmıştır…


Ramazan CESUR